Antwerpse hoofd 1975

Blokkade van de Nieuwe Maas door binnenvaartschippers tussen de Maasboulevard en het Antwerpse hoofd op het Noordereiland, gezien vanaf het dak van Braakman Autovervoer aan het Antwerpse hoofd, 25 augustus 1975.

Uit het NRC Handelsblad van 25 augustus 1975:
Blokkade schippers verlamt scheepvaart
Door een onzer redacteuren ROTTERDAM, 25 aug. — Staatssecretaris Van Huiten (verkeer en waterstaat) weigert vandaag te praten met de binnenschippers, die vanmorgen in alle vroegte zijn begonnen met het blokkeren van een groot aantal waterwegen, inclusief de havens van Rotterdam en Amsterdam. Hel actiecomité „Behoud evenredige vrachtverdeling”, dat de blokkade heeft voorbereid, had vóór vanmiddag vijf uur een gesprek geëist. Als daaraan geen gehoor wordt gegeven zou morgenochtend ook de Waal bij Nijmegen worden afgesloten. Ook in België hebben ontevreden schippers waterwegen geblokkeerd.

De blokkade van de Nieuwe Waterweg bij Maassluis was pas aan het eind van de ochtend compleet. Rijks- en gemeentelijke havendienst konden het vaarwater nog lange tijd vrijhouden. Ze gingen ook na het sluiten van het laatste gat door de binnenschepen verder met pogingen de blokkade te breken.

De veerdienst bij Maassluis is verlegd, waardoor tankauto’s er geen gebruik van kunnen maken. Het Europoortgebied is wel bereikbaar. Aan de oostelijke kant — bij de Maasbruggen — is het havengebied hermetisch afgesloten. Blokkades komen verder voor in Amsterdam (Oranjesluizen), Arnhem (IJsselzijde), de IJsselkop. Lemmer. Delfzijl, Nijmegen, Maasbracht, Helmond, Terneuzen, Zwolle, Zwartsluis en Hengelo.

De regering had vanmorgen nog geen opdracht gegeven tegen de binnenschippers op te treden. Binnenlandse zaken heeft meegedeeld dat het niet de bedoeling is de Koninklijke Marine te hulp te roepen. Wel is het mogelijk dat plaatselijke politiekorpsen assistentie van de Koninklijke Marechaussee vragen. Op de schepen van de Rijkshavendienst, die de blokkade van de Nieuwe Waterweg trachtten te voorkomen, voeren wel manschappen van de mobiele eenheid van de Rotterdamse politie mee. Ook in andere provincies is de politie nog niet opgetreden. De rijkspolitie in Arnhem beschikt niet over materieel dat zwaar genoeg is om een blokkade met binnenschepen te verhinderen.

Bij de actie zijn meer dan 800 binnenschippers betrokken. De actieleiding heeft gezegd het wegvervoer voorlopig niet te zullen hinderen. Actieleider L. van Laak sluit de mogelijkheid dat ook Europoort — de toegang tot de belangrijkste oliehavens — wordt afgesloten niet uit, „al zijn daaraan wel risico’s verbonden”. Van Laak heeft gedreigd dat het optreden van de binnenschippers elders in het land harder zal worden als de Tweede Kamer donderdag het wetsontwerp van staatssecretaris Van Huiten om de evenredige vrachtverdeling — het beurzensysteem — af te schaffen wordt aanvaard. Hij sluit niet uit dat dan ook het wegvervoer wordt gehinderd.

Met het wetsontwerp — de inzet van de acties — wil staatssecretaris Van Huiten de binnenvaart saneren. De nu actie voerende binnenschippers willen dat ook, maar juist door versterking van de Wet op de evenredige vrachtverdeling, die Van Huiten met ingang van 1 oktober volgend jaar wil opheffen. . Een aantal schippersbonden heeft zich van de blokkade gedistantieerd. Zij willen behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer afwachten. Actieleider Van Laak gelooft dat het merendeel van de leden van de bonden achter de acties van vandaag staat. Hij verwacht dat de schippers in staat zijn „het vier weken vol te houden ‘. De protesterende schippers eisen behalve handhaving van de evenredige vrachtverdeling nog andere regelingen, zoals een voor sloop en sanering, vaarverboden op zondag en ‘s nachts en bekendmaking van „de geheime transporttarieven van de Nederlandse Spoorwegen”. „

Staatssecretaris Van Huiten heeft vanmorgen gezegd alleen met vertegenwoordigers van de schippersbonden te willen praten en niet met de actievoerders. Het optreden van de schippers noemde hij „ondemocratisch, omdat men nu al zegt door te zullen gaan als de Tweede Kamer het wetsontwerp aanvaardt”. Actieleider Van Laak wilde niet wachten op het debat in de Tweede Kamer. Hij en zijn medestanders willen behoud van de bestaande wet. omdat het „eenvoudiger is iets te behouden dan opnieuw iets te moeten veroveren”.

De foto komt uit de fotocollectie van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van delpher.nl

Met medewerking van Rotterdam van toen