Kerstant van den Bergelaan 1933

De Kerstant van den Bergelaan, gezien vanaf de heuvel waarop de Nederlandse Hervormde Hillegondakerk staat, 1933 (geschat). In het midden de kruising met de Adriaan van Mathenesselaan, op 16 december 1941 werd de naam gewijzigd in Adriaen van der Doeslaan.

Deze laan draagt de naam van Kerstant van den Berge, ambachtsheer van Hillegersberg. Hij bewoonde het kasteel te Hillegersberg in de eerste helft van de 14de eeuw.

Adriaan van Mathenesse (+1434), was ambachtsheer van Hillegersberg en hoogheemraad van Schieland. Bij besluit B. 16 december 1941 werd de naam gewijzigd in Adriaen van der Doeslaan.

Adriaan van der Does was dijkgraaf en baljuw van Schieland. Van ca. 1565 tot 1576 was Van der Does tevens waarnemend ambachtsheer van Hillegersberg. Voor de annexatie van Hillegersberg heette deze straat Adriaan van Mathenesselaan.

Hillegersberg is vernoemd naar Hildegard van Vlaanderen, echtgenote van graaf Dirk II van Holland en West-Friesland. Deze graaf was in de tiende eeuw eigenaar van Bergan, dat in oud-Hollands versterkte plaats of gehucht betekent.

De oude dorpskern rond de Hillegondakerk is nog goed herkenbaar. Het dorp ontstond op een heuvel, ook donk of morre genoemd. Het is een zandrug in het veengebied, ontstaan uit verstoven zand van drooggevallen rivierbeddingen. De rivierduinen zijn gevormd in de late ijstijd. Vuursteenvondsten duiden op een pre-historische bewoning.Er zijn ook Romeins aardewerk en penningen gevonden, evenals een borstbeeld van keizer Hadrianus.

Volgens de legende van Hillegersberg is de zandberg ontstaan doordat de reuzin Hillegonda zand uit haar schort zou hebben verloren. Op de zandheuvel bouwde zij haar huis en zo ontstond Hillegersberg, de berg van Hillegonda. De reuzin Hillegonda met gescheurd schort siert het Wapen van Hillegersberg

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen