Pleinweg 1946

De Pleinweg richting het Maastunnelplein, 1946.

Deze weg vormt de verbinding tussen twee pleinen, het Maastunnelplein en het Zuidplein.

Dit plein dankt zijn naam aan de nabijgelegen Maastunnel, de verkeers-, voetgangers- en fietstunnels onder de Nieuwe Maas tussen het Park en de Doklaan. Met de bouw hiervan werd in 1937 een begin gemaakt. De tunnels werden in 1942 in gebruik genomen. Het Maastunnelplein ligt ten zuiden van de tunnels.

Het Zuidplein dankt zijn naam aan de ligging in het zuidelijke stadsdeel. Zuidplein Hoog is het plateau boven dit plein waarop zich het winkelcentrum bevindt.

De foto is gemaakt door de Dienst Gemeentewerken en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen