Goudsesingel 1882

De Goudsesingel met een in 1882 gebouwd pand op de hoek met de Banketstraat, 1883-1887.

De naam Banketstraat kwam in 1598 voor het eerst voor. Deze straat liep van de Prinsenstraat naar de Goudsesingel. Bij besluit B. 30 juni 1942 werd de naam ingetrokken. In 1584 verkochten Job en Jan Jansz. de grond aan de oostzijde van de straat aan de stad en in 1597 deed Dirck Plonisz., lijndraaier, zijn lijnbaan en grond ten westen van de straat aan de stad over. De naam Banketstraat kwam in 1598 voor het eerst voor. Volgens zeggen dankte ze de naam aan de voordelige zaken, die de verkopers hadden gemaakt, waarvoor zij de stad wel een banket hadden mogen aanbieden. Volgens anderen hadden de verkopers om betere voorwaarden te bedingen het stadsbestuur vooraf een banket aangeboden. Deze verklaringen zijn wel erg gezocht. Bij banket kan men ook denken aan een palt, waarop men de kanonnen legde of aan een verhoging daarop, waarop men stond om er over heen te kunnen kijken. In deze betekenis werd het woord gebruikt, toen de burgemeesters op 1 mei 1674 vergunning verleenden om het ‘banquet’ voor het baanhuis te slopen.

De Goudsesingel was oorspronkelijk de buiten de stad gelegen vestkade. In 1481 wordt de singel genoemd van de Oostpoort naar het kleine Goudse Poortje. Deze singel moet even ten noorden van de huidige Warande en het Ammanplein hebben gelegen. Na 1505, toen de stad in zuidelijke richting was ingekrompen, verstaat men onder Goudsesingel de weg van de Goudse Poort tot Couwenburghseiland (ter hoogte van het huidige Pompenburg). Ten oosten van de Goudse Poort heette hij Oostsingel. De Goudsesingel en Oostsingel waren de kaden ten noorden van de Goudsevest en de Oostvest. Het eerste gedeelte van de Oostvest werd in 1871 gedempt. Dit gedeelte heette sindsdien Gedempte Oostvest. In 1888 volgde de demping van het tweede gedeelte. Op deze plaats ontstond het Oostvestplein. Ook de Goudsevest en Luthersche Vest werden gedempt. Nadat de demping was voltooid, ontving de nieuw gevormde brede weg vanaf het Boschje tot aan het Oostplein de naam Goudsesingel.

De foto komt uit de fotocollectie van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen