Electroweg 1932

De Electroweg, vanaf het Bergpolderplein, 1932-1937. Geheel op de achtergrond voorbij de Ceintuurbaan en de spoorbaan een aantal woningen aan de Delfgaauwstraat in het Liskwartier.

De Electroweg is vernoemd naar de aan deze straat gelegen N.V. Electriciteits Maatschappij Electrostroom. Op 5 december 1913 verleende de gemeenteraad van Hillegersberg vergunning aan de N.V. Rotterdamsche Steenhouwerij om langs haar werkplaats een koolasweg aan te leggen. Aan deze weg verrees in 1914 het gebouwencomplex van de N.V. Electriciteits Maatschappij Electrostroom. Naar dit bedrijf ontving de weg zijn naam. In 1930 werd deze verbreed en bestraat. De naam was oorspronkelijk Electroweg; bij besluit B&W 11 maart 1964 werd de naam gewijzigd in Elektroweg.

Het Bergpolderplein ligt in de voormalige Bergpolder. De naam van de polder is afgeleid van Hillegersberg. Het Bergpolderplein heette voordien respectievelijk Noordplein en Ruiterplein.

De naam Ceintuurbaan is ontleend aan de nabijgelegen spoorbaan (Ceintuurbaan).

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen