West-kruiskade 1986

De West-Kruiskade met de sloop van het bejaardentehuis en weeshuis Simeon en Anna, 18 maart 1986. Rechts bioscoop Arena (het latere Nighttown en Watt).

Uit het Vrije Volk van 10 november 1976:
Simeon en Anna wordt gesloopt
(Van een onzer verslaggevers)
– ROTTERDAM – Het pand van Simeon en Anna aan de Kruiskade wordt gesloopt Vanaf de Kruiskade komt, volgens het bestemmingsplan voor het Oude Westen, een wijkpark voor deze wijk dat loopt tot even voorbij het gebouw van Odeon.

Aan de kant van de Binnenweg blijft alleen het voorste gedeelte van het verpleegtehuis Antonius staan. De bebouwing erachter wordt ook gesloopt en gaat plaats maken voor nieuwbouw. In deze nieuwbouw wil de Stichting Katholieke Verpleegen Verzorgingshuizen ruimte maken voor 240 bedden voor verpleging en 150 bedden voor verzorging. Daarnaast worden in de Gouvemestraat, op de plaats van de voormalige V. en D. panden, 30 service woningen gebouwd.

De nieuwbouw van dit projekt Laurentius van de Kath. Stichting Katholieke Verpleeg- en verzorgingshuizen, wordt maximaal, in het midden van het complex, zes bouwlagen hoog. Daaromheen loopt het trapsgewijs af tot twee verdiepingen.

Het wijkpark voor het Oude Westen, dat voor het grootste deel bestaat uit de patiƫntentuin van Simeon en Anna, wordt toegankelijk vanaf de Kruiskade, de Gouvernestraat en de Westersingel. Omdat na de sloop van Simeon en Anna de niet afgewerkte blinde muur van de bioscoop Arena tevoorschijn komt, zal hier tegenaan gebouwd worden. Gedacht wordt aan bebouwing met een ruime bestemming maar ook woningbouw is mogelijk. Het kapelletje van het verzorgingshuis Simeon en Anna zal worden gehandhaafd. Het komt te staan in het wijkpark en krijgt mogelijk een bestemming als theatertje.

De sloop liet nog 10 jaar op zich wachten.

De fotograaf is Lex de Herder en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt uit het Vrije Volk via delpher.nl

Met medewerking van Rotterdam van toen