Wagenveer 1930 Katendrecht-Veerhaven

Een wagenveer op de Nieuwe Maas, ter hoogte van de Katendrechtse Veerdam, varend naar de Veerhaven, 1930. Op de achtergrond Museum voor Land-en Volkenkunde aan de Willemskade.

Het Wagenveer was een veerverbinding over de Nieuwe Maas in Rotterdam. De Koninginnebrug die in 1878 was geopend had ernstige capaciteitsproblemen. Daarom werd op 1 juni 1911 het wagenveer tussen de Willemskade en Katendrecht in gebruik genomen. Het wagenveer werd uitgevoerd met stoomponten met een verstelbaar rijdek.

Een tweede wagenveer werd in gebruik genomen op 9 september 1927 tussen de Parkkade en Charlois. Na de opening van de Maastunnel werd het wagenveer buiten gebruik gesteld.

In 1944 heeft de Duitse bezetter twee ponten van het wagenveer in de Dordtse Kil tot zinken gebracht om een eventuele geallieerde opmars te bemoeilijken.

Na de oorlog zijn de wagenveren tot 1967 ingezet tussen Vlaardingen en Pernis. Toen de Beneluxtunnel werd geopend is ook deze verbinding buiten gebruik gesteld. Een van de wagenveren heeft daarna nog tot 1979 dienstgedaan als blusfort bij het Gemeentelijk Havenbedrijf van Rotterdam.

De Veerhaven is een haven op Rechter Maasoever waar voorheen het veer op Katendrecht aanlegde. In 1599 kreeg de stad dit veer tussen Katendrecht en Coolhoek voor 10 gulden per jaar in erfpacht van de Ridderschap, Edelen en Steden van Holland en West-Friesland. De stad kocht in 1849 voor 150 gulden die recognitie af. Coolhoek was het gedeelte van Schielands Hoge Zeedijk, waar deze zich bij het Vasteland ombuigt naar het westen. Het veer is later zuidelijker verplaatst, toen het Nieuwewerk bij de stad is getrokken. In 1708 werd gesproken van de nieuwe pont op het tolhuis. Het werd toen Ponteveer genoemd en het haventje aldaar, dat door de aanleg van het Tweede Nieuwewerk naar het zuiden verlegd moest worden, eerst Pontegat, later Veerhaven. In 1827 werd het maken van de Veerdam en het graven van de Kleine Veerhaven of Nieuwehaven aanbesteed. Deze haven is in 1910/11 gedempt. De Veerhaven is in de jaren 1852-1854 gegraven. De Linker Veerdam en Linker Veerhaven ontvingen deze bijvoeging omdat ze op de Linker Maasoever liggen. De Veerlaan loopt over het schiereiland Katendrecht naar de Linker Veerdam.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen