1e Pijnackerstraat 1903

De 1e Pijnackerstraat in de richting van de Ruivenstraat, gezien vanaf de Zaagmolenstraat, 1903. Verderop rechts de kruisingen met de Wilgenstraat en de Meidoornstraat.

De 1e Pijnackerstraat heet naar een dorp in Delfland. De Pijnackerstraat ontving in 1894 de naam 1e Pijnackerstraat.

De Ruivenstraat is vernoemd naar het vroegere ambacht Ruiven, thans onderdeel van Pijnacker. De Ruivenstraat heette voor 1904 Bergschestraat naar de gemeente Hillegersberg, op het grondgebied waarvan ze destijds was gelegen.

De Wilgenstraat ligt ter hoogte van een vroegere buurt ‘Wilgenbeek’ aan de Rotte. Het gedeelte gelegen tussen de Tochtstraat en de 1e Pijnackerstraat is op 04-10-2006 bij besluit van B&W ingetrokken.

De Meidoornstraat is vernoemd naar een boom of heester uit de familie der appelachtigen. De Meidoornstraat herinnert aan de meidoornheggen, die veelvuldig bij de warmoezerijen in het Zwaanshals voorkwamen.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen