Kleiweg 1930

De Kleiweg in de richting van de Straatweg, 1930 (geschat). Rechts de gereformeerde Nassaukerk op de hoek van de Graaf Adolf van Nassaustraat.

De Kleiweg werd vroeger wel beschouwd als een onderdeel van een oude zeedijk, die door de Romeinen zou zijn aangelegd. De vroegst bekende dijk dateert echter van de 12de eeuw en bevindt zich bovendien ten zuiden van de Kleiweg. Deze dankt haar naam aan de Kleiweg in het veen (oeverwal van een stroom) waarop zij is gelegen. De naam ‘Cleyweg’ komt voor zover bekend voor het eerst in 1419 voor. De wijk Kleiwegkwartier wordt thans ook aangeduid met Hillegersberg-Zuid.

De Straatweg loopt van de Ceintuurbaan tot aan de splitsing Bergse Dorpsstraat en Weissenbruchlaan en tussen de Bergse Voorplas en de Bergse Achterplas door. De vroegere naam was Bergweg.

Adolf van Nassau (1540-1568) broer van Willem van Oranje (1533-1584) en zoon van graaf Willem de Rijke (1487-1559) en Juliana van Stolberg (1506-1580).

De Naussaukerk werd buiten gebruik gesteld in 1988, toen de Gereformeerde Nassaukerkgemeente in kader van Samen-op-Weg samenging met de verderop gelegen Nederlands Hervormde Oranjekerkgemeente. De Nassaukerk is gesloopt in 1992. Ter plaatse staat nu een nieuw gebouw, waarin wel een “torentje” met functionerend uurwerk geplaatst is.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van reliwiki.nl.

Met medewerking van Rotterdam van toen