Bergse dorpstraat 1941

De Bergse Dorpsstraat in de richting van de Grindweg, 1941. Rechts de openbare school met 2 torens. Geheel op de achtergrond de hoek met de Kerkstraat.

De Bergse Dorpsstraat ligt op het grondgebied van de voormalige gemeente Hillegersberg, ook wel Den Berg genaamd. Zij is de voornaamste straat in de kom van het voormalige dorp. Voor de annexatie heette deze alleen Dorpsstraat. De Bergse Linker en Rechter Rotte kaden liggen aan weerszijden van de rivier de Rotte. Na de annexatie van Hillegersberg door Rotterdam werd de benaming ‘Bergse’ toegevoegd. De beide Bergse Plassen zijn overblijfselen van de uitgestrekte Veenplassen die in dit gebied lagen.

De Grindweg is vernoemd naar de constructie van het wegdek. De straat heette oorspronkelijk Bergweg.

Hillegersberg is vernoemd naar Hildegard van Vlaanderen, echtgenote van graaf Dirk II van Holland en West-Friesland. Deze graaf was in de tiende eeuw eigenaar van Bergan, dat in oud-Hollands versterkte plaats of gehucht betekent.
De oude dorpskern rond de Hillegondakerk is nog goed herkenbaar. Het dorp ontstond op een heuvel, ook donk of morre genoemd. Het is een zandrug in het veengebied, ontstaan uit verstoven zand van drooggevallen rivierbeddingen. De rivierduinen zijn gevormd in de late ijstijd. Vuursteenvondsten duiden op een pre-historische bewoning.Er zijn ook Romeins aardewerk en penningen gevonden, evenals een borstbeeld van keizer Hadrianus.

Volgens de legende van Hillegersberg is de zandberg ontstaan doordat de reuzin Hillegonda zand uit haar schort zou hebben verloren. Op de zandheuvel bouwde zij haar huis en zo ontstond Hillegersberg, de berg van Hillegonda. De reuzin Hillegonda met gescheurd schort siert het Wapen van Hillegersberg.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen