Buurthuis Brandaris aan de Adrianalaan ,1958

Buurthuis Brandaris aan de Adrianalaan op de hoek met de Meidoornsingel in Schiebroek, 10 januari 1958.

De Adrianalaan is vernoemd naar Adriana Erkina van Beek (1868-1941). In 1851 werd een zekere Johannes Ruis (1864-1925) eigenaar van een aantal percelen weiland ten westen van de Ringdijk onder Schiebroek. Hij stichtte hierop een boerenbedrijf, dat in 1888 werd overgenomen door zijn enige zoon Johannes (1864-1925). Op zijn land liet deze een pad aanleggen, waarlangs enige arbeiderswoningen werden gebouwd en tuindersbedrijfjes werden gesticht. Het pad gaf hij de naam Adrianalaan naar zijn echtgenote Adriana Erkina van Beek (1868-1941). In 1913 zag Ruis zich genoodzaakt zijn bedrijf van de hand te doen. De ‘laan’ werd ondergebracht in een vereniging van gezamenlijke eigenaren, die ervoor zorgde dat het slecht begaanbare pad werd bestraat en verbreed. In 1924 werd de Adrianalaan door de gemeente Schiebroek overgenomen.

De naam van de Meidoornsingel is ontleend aan een boom of heester uit de familie der appelachtigen. De Meidoornstraat herinnert aan de meidoornheggen, die veelvuldig bij de warmoezerijen in het Zwaanshals voorkwamen.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen