De Lugt (Kleinpolderkade)1920

De Lugt, met het Delftse bootje, voor 1920. Links de achterzijde van panden aan de Zestienhovensekade. Op de achtergrond de molen van Hartkoorn.

De Lugt (of Lucht) was een oude ‘trekweg’, een weg langs een trekvaart waarop de paarden liepen die schepen door de vaart trokken. De naam betekent: doorgang of opening in een dijk. De weg van deze naam liep oorspronkelijk ten zuiden langs de Rotterdamse Schie vanaf de Delftse Schie in oostelijke richting. In 1953 ontving deze weg de naam Kleinpolderkade als voortzetting van de reeds bestaande kade van die naam. De naam De Lugt werd toen gegeven aan een zuidelijker gelegen straat.

De Zestienhovensekade is vernoemd naar de polder Zestienhoven. De Staten van Holland en Westfriesland verleenden op 23 augustus 1786 octrooi voor het bedijken en droogmaken van de polders Zestienhoven en Oudendijk. De polder ontleende zijn naam aan het aantal hofsteden dat hier vroeger lag.

De molen van P. Hartkoorn heette de Eendracht of de Gouden Leeuw. De molen werd gebouwd in 1870 en afgebroken in 1920. Het was een korenmolen.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van molendatabase.org. http://www.molendatabase.org/molendb.php…

Met medewerking van Rotterdam van toen