Benthuizerstraat 1950

Gezicht in de Benthuizerstraat met links de Schoonoordstraat, 1950.

De Benthuizerstraat ontleent haar naam aan het dorp Benthuizen in de provincie Zuid-Holland. De stad Rotterdam kocht in 1692 de ambachtsheerlijkheid Benthuizen voor 27.000 gulden. Daarbij verkreeg de stad de heerlijke rechten. In 1853 verkocht ze de ambachtsheerlijkheid.

De Schoonoordstraat draagt de naam van het buiten Schoonoord dat hier in de tweede helft van de 19de eeuw heeft bestaan.

Deze straten liggen in het Oude Noorden. Dit is een oude stadswijk ten noorden van Schieweg en Schiekade tussen Bergselaan en Rotte. De wijk werd gebouwd in het laatste kwart van de 19de eeuw

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen