Van Alkemadeplein, 1905

Gezicht op het Van Alkemadeplein met op de achtergrond het H.B.S.-schoolgebouw, uit het noorden, 1905.

Dit plein lag vóór het bombardement in mei 1940 tussen de Warmoeziersstraat en de Jan van Loonslaan. Bij besluit B. 25 november 1941 is de naam ingetrokken.Daarna werd bij besluit B&W 13 september 1949 deze naam gegeven aan een nieuw pleintje bij de Vondelweg, maar bij besluit B&W 11 maart 1964 weer ingetrokken. Dit pleintje vormt nu een onderdeel van de Van Alkemadestraat.

Cornelis van Alkemade (1654-173) eerste commies op het kantoor van Convooien en Licenten te Rotterdam en schrijver van geschiedkundige werken, onder andere over Rotterdam. Van Alkemade schreef ‘Rotterdamse heldendaden onder de stad voogdij van den jongen Heer Frans van Brederode, genaamt Jonker Fransen oorlog’ (1724). Hij droeg dit werk op aan de burgemeesters van de stad en ontving daarvoor een verering, bestaande uit ‘een silver Lampet’ ter waarde van 280 gulden. Vóór het bombardement in mei 1940 liep de Van Alkemadestraat van de Jan van Loonslaan naar de Goudsesingel.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van rotterdam van toen