Isaac Hubertstraat, 1948

De St. Aloysiusschool voor G.L.O. (Gewoon Lager Onderwijs) aan de Isaac Hubertstraat, 1948.

De Isaac Hubertstraat is vernoemd naar Isaäc Hubert (1725-1798), Rotterdams koopman, schepen te Rotterdam tussen 1756 en 1762. In de tweede helft van de 18de eeuw werd hij eigenaar van verschillende erven en gronden aan de Rottekade O.Z.

In het schooljaar 1881-1882 werd in de Isaäc Hubertstraat, dankzij een enorme gift van pastoor Ludocicus Gompertz van de nieuwe parochie van Feijenoord, de St. Nicolaasschool gerealiseerd. In de school werd ook een ruimte ingericht voor de Vormschool, waar men toen 25 “kwekelingen” opleidde tot onderwijzer.

In 1885 wordt naast de school de St. Bernardusschool in de Spiegelnisserstraat voor meisjes en een bewaarschool gebouwd, die geleid werden door de zusters van J.M.J. In 1890 werd door de enorme toename van leerlingen in Crooswijk de stichting van nog een school noodzakelijk. Weer in de Isaäc Hubertstraat werd op 1 mei de St. Aloysiusschool geopend. De St. Nicolaas- en de St. Bernardusschool werden samengevoegd en gingen verder onder de naam St. Nicolaas-Bernardusschool.

De panden aan de Isaäc Hubertstraat raakten in verval en in 1928 kreeg de Bernardusschool nieuwe huisvesting in de Spiegelnisserstraat en werden klooster, de Nicolaasschool en de St. Aloysiusschool gerenoveerd. In 1945 nam de RVKO twee scholen in het centrum van Rotterdam over van het Armbestuur. De school in de Nieuwe Kerkstraat werd samengevoegd met de St. Thomasschool en de St.Aloysiusschool met de Don Boscoschool. De school heette voortaan St. Aloysius en Don Bosco. In 1975 werd de St. Nicolaas kleuterschool overgenomen van de zusters van J.M.J., die zich terugtrokken uit het onderwijs.

In 1982 kreeg architect Stipkovits de opdracht om in de Isaäc Hubertstraat een multifunctioneel accommodatie te bouwen voor de Aloysius/Bernardusschool, clubhuis de Branding en de St. Nicolaaskleuterschool. Toen het nieuwbouwproject in januari 1985 werd betrokken kreeg de school de naam Oscar Romeroschool.

De foto is gemaakt door de Fototechnische Dienst Rotterdam en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van http://www.rvko.nl/De-RVKO/Scholen/Historie/OscarRomero

Met medewerking van Rotterdam van toen