Halvemaanstraat, 1920

Deze straat heet naar alle waarschijnlijkheid naar een rosmolen in de Westewagenstraat die ‘De Halve Maan’ moet hebben geheten. De straat liep vóór het bombardement in mei 1940 van de Bulgersteynstraat (voormalige Zandstraat), naar de Delftsevaart. In 1599 werd het Stadstimmerhuis, dat in 1564 op een terrein van het Sint Agathaklooster aan de Westewagenstraat was gebouwd, verplaatst naar het Haringvliet. Op het vrijgekomen terrein werden de Halvemaan- of Raamslootstraat en de Peperstraat aangelegd. In 1605 kwam in dezelfde straat even ten noorden van de Trouwsteeg een huis onder die naam voor. De naam Raamslootstraat dankte ze aan vroeger daar gelegen lakenramen. Halvemaanstraat en Peperstraat komen op de plattegronden van 1623 en 1625 onder de naam Boogaertstraat voor. Misschien moet bij de naam gedacht worden aan een vroegere boomgaard op het kloosterterrein of aan de familienaam Boogaert, die veel voorkwam. Bij besluit B. 30 juni 1942 werd de naam ingetrokken.

De fotograaf is Antonie Schaller en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen