Bergpolderplein, 1932

Het Bergpolderplein met links de Kleiweg en rechts de Juliana van Stolberglaan, 1932 (geschat).

Dit plein ligt in de voormalige Bergpolder. De naam van de polder is afgeleid van Hillegersberg. Het Bergpolderplein heette voordien respectievelijk Noordplein en Ruiterplein.

De Kleiweg werd vroeger wel beschouwd als een onderdeel van een oude zeedijk, die door de Romeinen zou zijn aangelegd. De vroegst bekende dijk dateert echter van de 12de eeuw en bevindt zich bovendien ten zuiden van de Kleiweg. Deze dankt haar naam aan de Kleiweg in het veen (oeverwal van een stroom) waarop zij is gelegen. De naam ‘Cleyweg’ komt voor zover bekend voor het eerst in 1419 voor. De wijk Kleiwegkwartier wordt thans ook aangeduid met Hillegersberg Zuid.

Deze laan draagt de naam van Juliana van Stolberg (1506-1580), echtgenote van Willem de Rijke, graaf van Nassau, en moeder van prins Willem van Oranje. De laan met de drie zijstraten, genoemd naar de graven Adolf, Jan en Lodewijk van Nassau, werd in 1922 aangelegd door de NV tot Exploitatie van Onroerende Goederen ‘Aan- en Verkoop’. De directeur van de NV kende de namen toe, die in 1925 door de gemeente Hillegersberg werden overgenomen.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen