2e Schansstraat, 1957

De 2e Schansstraat bij het hoekpand nummer 45 op de hoek van de Bingleystraat, 1957. Op de achtergrond rechts de Spanjaardstraat.

De 2e Schansstraat is vernoemd naar de schansen en wallen waarmee Delfshaven op bevel van het Hof van Holland in 1573 tegen de vijand diende te worden versterkt. De 1ste Schansstraat komt onder de naam Pietersstraat reeds voor op een plattegrond van omstreeks 1670. Voor deze naam is geen verklaring gevonden. Ook de naam Stinckershoeck voor deze straat komt in die tijd voor. Hierbij moet gedacht worden aan de haringplaats, die volgens de plattegrond van 1573 naast de steeg lag. In het begin van de 18de eeuw komt ze als Schanssteeg voor. Onder de naam Bleekersteeg staat de straat in de 19de eeuw ook wel bekend. Deze naam dankte ze aan de stadsbleek aan de overzijde van de Molen- of Kreeksloot, waarop de steeg uitliep. Verder zullen de Breede Westerhoofdstraat (1684) en Oude Westerhoofdsteeg (1693) ook wel namen voor de 1ste Schansstraat zijn geweest. In 1910 ontvingen de Schanssteeg en de twee daaraan evenwijdig lopende straten de naam Schansstraat; ter onderscheiding is daarbij de benaming 1ste, 2de en 3de bijgevoegd.

De Bingleystraat heet naar de Rotterdamse toneelspeler Ward Bingley (1757-1818).

De Spanjaardstraat herinnert aan de bezetting door de Spanjaarden. Zij hielden van 10 april tot 21 juli 1572 verschrikkelijk huis in Delfshaven. Na hun vertrek werd de havenplaats rondom met wallen en schansen versterkt.

De foto komt uit de collectie Topografie van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen