Goudsesingel, 1928

De hoek van de Goudsesingel en de Sint-Janstraat, 1928-1932.

De Sint-Janstraat dankt zijn naam aan het oude Sint Janskerkhof, dat in deze buurt lag. Dit kerkhof werd tijdens de pestepidemie in 1635 in gebruik genomen. In dat jaar ontving het de naam Sint Maartenskerkhof. De naam Sint Janskerkhof treft men in 1647 aan. Wat de aanleiding was om de namen van deze heiligen aan dit kerkhof te geven, kon niet worden achterhaald. In de tweede helft van de 19de eeuw werd over het terrein van het voormalige kerkhof een straat aangelegd, die de naam Sint-Janstraat ontving. De straat liep van de Hoogstraat naar de Goudsesingel. Bij het bombardement in mei 1940 is deze straat verdwenen. De huidige Sint-Janstraat ligt oostelijker dan de vroegere straat van die naam.

De Goudsesingel was oorspronkelijk de buiten de stad gelegen vestkade. In 1481 wordt de singel genoemd van de Oostpoort naar het kleine Goudse Poortje. Deze singel moet even ten noorden van de huidige Warande en het Ammanplein hebben gelegen. Na 1505, toen de stad in zuidelijke richting was ingekrompen, verstaat men onder Goudsesingel de weg van de Goudse Poort tot Couwenburghseiland (ter hoogte van het huidige Pompenburg). Ten oosten van de Goudse Poort heette hij Oostsingel. De Goudsesingel en Oostsingel waren de kaden ten noorden van de Goudsevest en de Oostvest. Het eerste gedeelte van de Oostvest werd in 1871 gedempt. Dit gedeelte heette sindsdien Gedempte Oostvest. In 1888 volgde de demping van het tweede gedeelte. Op deze plaats ontstond het Oostvestplein. Ook de Goudsevest en Luthersche Vest werden gedempt. Nadat de demping was voltooid, ontving de nieuw gevormde brede weg vanaf het Boschje tot aan het Oostplein de naam Goudsesingel.

De foto is gemaakt door de Fototechnische Dienst Rotterdam en bevindt zich in het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen