Het spoorwegviaduct bij het Westnieuwland, 1935

Het spoorwegviaduct bij het Westnieuwland, 1935-1939.

Het Oost- en Westnieuwland waren zo genoemd, omdat zij ten oosten en westen van de haven lagen. In tegenstelling tot het reeds vroeger bedijkte land ten noorden van Schielands Hoge Zeedijk (Hoogstraat), het eigenlijke oudeland, waren ze in het midden van de 14de eeuw reeds bebouwd. In 1336 treft men huizen aan in het Westnieuwland, aan de ‘Rieddijcke’, in 1385 ook in het Oostnieuwland.

Oorspronkelijk behoorde al dit nieuwland aan de graaf. In het charter van 7 juni 1340, waarbij de graaf aan Rotterdam verschillende vrijheden verleende, werd de stadsvrijheid ook 50 gaarden over het nieuwe land uitgestrekt. Het gedeelte tot Blaak en Nieuwehaven viel dus binnen de stadsvrijheid. Op 5 januari 1384 verkreeg de stad het westelijke gedeelte in erfpacht en op 20 augustus 1412 werd de jurisdictie van de stad uitgebreid over het gehele gedeelte, dat zich ten zuiden, tussen het West- en Oostpoorthuis, uitstrekte tot de halve breedte van de Maas. In 1472 kreeg de stad van hertog Karel de Stoute het Westnieuwland in pand en het blijkt niet, dat dit ooit is ingelost.

Oorspronkelijk werd de naam Westnieuwland of Zuid-Westnieuwland ook gebruikt voor het ten westen van de haven en ten zuiden van de Blaak gelegen terrein. Later werd alleen het gebied tussen Steiger en Blaak zo genoemd. Bij de straten, die op dit terrein lagen, werd gewoonlijk vermeld ‘in het Westnieuwland’. Tenslotte is de benaming alleen gebruikt voor de straat, die ten westen van het spoorwegviaduct van de Grotemarkt naar het Beursplein liep. Het huidige Westnieuwland ligt op dezelfde plaats als de vooroorlogse straat van die naam.

De foto is gemaakt door de Fototechnische Dienst Rotterdam en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen