Schietbaanlaan, 1954

De Schietbaanlaan gezien vanuit de Heemraadssingel, 1954.

De naam van deze laan verwijst naar de schietbaan van de Koninklijke Scherpschutters, die daar in 1867 werd gebouwd. De toegang tot het oefenterrein was bij de huidige Schietbaanstraat. Deze straat vormde voor 1894 een onderdeel van de Oude of Coolsche Binnenweg. De Schietbaanbrug is de rustieke voetgangersbrug over de Heemraadssingel ter hoogte van de Schietbaanlaan.

De Heemraadssingel is vernoemd naar de heemraden van Schieland. Deze naam herinnert aan de poldergeschiedenis. Vóór de aanleg van de singel liep hier de Heemraadsweg.

De foto is gemaakt door de Fototechnische Dienst Rotterdam en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen