Vlaggenparade voor het Stationsplein, 1963

Vlaggenparade voor het Stationsplein in het kader van de Havenweek, augustus 1963.

Uit het Vrije Volk van 12 augustus 1963:
Burgemeester dient kritiek van repliek „HAVENWEEK NIET ZIEN ALS MASSAAL GEBEUREN”
Een half uur voor het vlaghijsen had mr. dr. K. P. van der Mandele als voorzitter van de commissie Havenjaar 1963 iets over de achtergrond van het feest verteld. Hij ging honderd jaar terug in de geschiedenis toen Rotterdam steeds heviger werd gekweld door de vraag hoe een deugdelijke verbinding met de zee te krijgen.

„Maar toen bleek wat een man door gedachten en daad tot stand kan brengen: Caland, geniaal als weinigen, wees de weg,” zei de heer Van der Mandele, terwijl hij naar het Calandmonument blikte.

„Wij zouden niet in de geest van Caland handelen als wij vandaag alleen maar terugdachten en alleen maar feestvierden met een gevoel van tevredenheid en glorie over het bereikte om daarna terug te vallen en in elkaar te zakken,” vervolgde hij. Tot slot merkte de heer Van der Mandele op, ,,dat het feest van het Havenjaar allen de weg zal moeten wijzen tot nog grotere daden, nog groter inspiratie, tot nog groter enthousiasme ter ere van de man, die wij hier nog eens onze diepe eerbied en onze diepe erkentelijkheid voor alles wat hij voor ons deed, willen betuigen.”

Te vroeg geuit
De toespraak van mr. Van Walsum, die zich niet onder een paraplu tegen de regen wilde beschermen, bestond voor het grootste deel uit een repliek op de kritiek, die op het feestprogramma geleverd is.

„We zouden geen echte Rotterdammers zijn als we geen kritiek op de opzet hadden,” zei mr. Van Walsum, die zich haastte om de bedoeling van de Havenweek uiteen te zetten. „Men moet deze feesten niet zien als een groot massaal gebeuren. Dat blijkt ook wel uit het bedrag, dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld. De havenweek is nodig om de burger enigermate bij de herdenking te betrekken,*’ zei mr. Van Walsum, die liever gezien had dat kritiek na afloop van de week was geuit. Hierna legde de burgemeester, een krans met witte anjers bij het Calandmonument. Na het zwakke gefluit van de scheepssirenes en een kort verblijf in het gebouw van de koninklijke roei- en zeilvereniging De Maas vertrok het gezelschap per bus naar het Stationsplein, waar padvinders, zeeverkenners en zeekadetten na het sein van de burgemeester 300 Rotterdamse en cargadoorsvlaggen omhoog hesen. Het niet zo talrijke publiek genoot van de feestelijke aanblik die de dundoeken boden.

Met de verlichting van de singels vormen de vlaggen een vrolijke entourage voor de festiviteiten in de week.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt via delpher.nl uit het Vrije Volk van 12 augustus 1963.

Met medewerking van Rotterdam van toen