De Mijnsherenlaan en de hoek van de Wevershoekstraat, 1960

De Mijnsherenlaan heet naar het dorp Mijnsheerenland in de Hoeksche Waard.

De Wevershoekstraat dankt zijn naam aan het buurschap aan de noordoever van de Waal , tegenover het buurschap Strevelshoek. Beide buurschappen liggen in de gemeente Ridderkerk.

Over het dorp Mijnsherenland:
Na de Sint-Elisabethsvloed werd het voormalig land van Schobbe en Everocken in 1437-1438 herbedijkt door ridder Lodewijk van Praet van Moerkerken. Men spreekt dan ook wel van het “Mijnsheerenland van Moerkerken”. De herkomst van de naam is niet religieus, maar geeft de feitelijke situatie weer, namelijk het land van Heer Praet van Moerkerken.

Naast de oude dorpskern ligt de middeleeuwse buitenplaats het Hof van Moerkerken. Hier staat thans een landhuis uit de 18e eeuw. Op het Hof van Moerkerken woonde de ambachtsheer. Enkele bekende mensen hebben op het Hof gewoond, zoals Frederik van Eeden. Zijn roman Van de koele meren des doods is daar geschreven en deels verfilmd. Het Hof is nog steeds bewoond en daarom niet toegankelijk voor het publiek.

De foto is gemaakt door de Fototechnische Dienst Rotterdam en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen