Sneeuw bij het Bosje met op de voorgrond spelende kinderen, 1910

Sneeuw bij het Bosje met op de voorgrond spelende kinderen, 1910. Links op de achtergrond de Bosjeskerk.

In 1659 komt het Boschje buiten de Hofpoort voor. Het was een met bomen beplant stadsplein aan de Goudsesingel. Het Boschje behoorde tot het terrein, dat nog in 1525 bekend was als het Foreest in Rubroek. De latere naam herinnert vermoedelijk aan dat Foreest (d.i. jachtterrein, wildernis met bos, woud). Ook de naam Goudsche Boschje kwam voor. Aansluitend bij het Boschje kreeg de daarop uitkomende laan de naam Boschlaan. Deze laan was in 1617 door Frans Jacobsz. Craay langs de oude vest aangelegd en daarom eerst naar hem genoemd. Later heette ze naar een andere eigenaar Laan Samuel Pietersz. Vlaming. De Boschlaan verbond het Boschje met de Jonker Fransstraat. Bij besluit B. 19 mei 1942 werd de naam ingetrokken. De naam Boschje werd bij besluit B&W 21 november 1952 ingetrokken.

De Sint-Antonius van Paduakerk, beter bekend als de Bosjeskerk (of Boschjeskerk), was een rooms-katholieke kerk in Rotterdam.

De Bosjeskerk werd in 1866 gebouwd aan het Boschje bij de Heer Bokelweg en de Rosaliastraat in Rotterdam. Het was de eerste kerk die door Evert Margry, een leerling van Pierre Cuypers, werd gebouwd. Margry ontwierp een grote driebeukige kruiskerk in de voor deze tijd kenmerkende neogotische stijl. Het oorspronkelijke ontwerp had ook een hoge klokkentoren, maar die is nooit gebouwd.

Bij het bombardement op Rotterdam in mei 1940 werd de Bosjeskerk verwoest.

De fotograaf is Henri Berssenbrugge en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen