Een buitenlandse (waarschijnlijk Spaanse) agent regelt het verkeer in de Aert van Nesstraat, 1959

Een buitenlandse (waarschijnlijk Spaanse) agent regelt het verkeer in de Aert van Nesstraat in het kader van de veilig-verkeersweek in het Lijnbaangebied, 9 september 1959.

Uit: De Tijd-Maasbode van 10 september 1959:
„Op voor Veilig Verkeer”. De Rotterdamse loco-burgemeester, dc heer J. U. Schilthuis, die deze behartenswaardige woorden woensdagmiddag sprak voegde de daad bij het woord. Want even later stevende hij het restaurant uit waar hij de Lijnbaan- Veilig-Verkeersactie had geopend en begaf zich naar zijn personenauto om deze als eerste te laten onderzoeken in het kader van de vrijwillige autokeuring.

Samenwerking tussen de Vereniging voor Veilig Verkeer en de Vereniging Winkelpromenade Lijnbaan heeft dit winkelcentrum een zoveelste actie bezorgd. Van 9 tot 20 september wordt in deze city-laagbouw in vele nuanceringen de aandacht van het grote publiek gevestigd op meer verkeersveiligheid. Juist op deze plaats in Rotterdam kan eenieder zonder gevaar zijn aandacht laten trekken door affiches. blikvangers en etalages, want in de Lijnbaan treft men slechts voetgangers aan. In vrijwel iedere etalage leest men een vermaning aan het adres van de weggebruiker. Tussen de bloemen en struiken in de perken springt steeds wel een verkeersbord met onderschrift omhoog als een verdwaalde tuinkabouter die waarschuwend de vinger opsteekt.

Dan is er de stand van de Rotterdamse politie, waar men voorlichting kan krijgen over het veilige weggebruik en waar men wordt aangespoord een verkeerscursus bij de politie te volgen. Men kan trouwens de politie ook voorstellen doen.”‘ De ideeënbus hangt er uitnodigend naast. Woensdagmiddag is dan de actie begonnen. De heren J. M. Quist, waarnemend voorzitter van de V.v.V.V., en J. B. W. A. Giesbers, die de winkeliers vertegenwoordigde, haalden de loco-burgemeester van het raadhuis. Door een haag van jeugdbrigadiertjes wandelde het drietal — veilig — over de Coolsingel, het Stadhuisplein en kwamen behouden aan in het restaurant waar de opening zou geschieden. Daar waren de hoofdcommissaris van politie, de heer H. M. C. A. Staal, de officier van justitie mr. S. J. van der Hoeven, leden van de Kamer van Koophandel en het Spaanse consulaat en vele andere genodigden aanwezig om de woorden van de loco-burgemeester te aanhoren.

De leden van het Spaanse consulaat waren gekomen ter versterking van de Spaanse kolonie bij de Veilig Verkeersactie. Die bestond namelijk slechts uit twee personen, agenten van de Barcelonese verkeerspolitie. ledere twee dagen gedurende de actie zullen politiemannen uit verschillende Europese steden dienst doen in de Rotterdamse city. Rafael Rodriquez Saez en Jaime Fimeno Ibarz waren voor de eerste dagen de afgevaardigden van de buitenlandse sterke arm.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt via delpher.nl uit De Tijd-Maasbode van 10 september 1959.

Met  medewerking van Rotterdam van toen