De Schiedamsedijk met het gebouw van de GGD (jaartal onbekend)

De Schiedamsedijk met het gebouw van de GGD. Links het Vasteland, gezien vanaf de Wijde Nieuwsteeg.

De Schiedamsedijk vormt een onderdeel van Schielands Hoge Zeedijk, aangelegd in het midden van de 13de eeuw. Een strook grond langs dit gedeelte van de dijk werd in 1598 als bouwgrond uitgegeven. In oude bronnen komt de straat afwisselend voor als Hoogstraat en Schiedamsedijk. In 1610 werd dit gedeelte van de dijk bestraat. Over de Schiedamsedijk en verder over Schielands Hoge Zeedijk (de latere Westzeedijk) liep de weg naar Schiedam. Het zuidelijke gedeelte van de Schiedamsedijk heette in de 17de en de 18de eeuw ook heel vaak schotsedijk vanwege het grote aantal Schotten dat zich daar had gevestigd. Eveneens in het laatst van de 16de eeuw werd begonnen met het graven van de stadsvest, van de Binnenweg naar het Vasteland. Eerst in 1608 werd ten westen van de vest een weg aangelegd en met bomen beplant, die de Schiedamsesingel werd genoemd. De Schiedamsesingel tussen de binnenweg en de Witte de Withstraat werd rond 1900 gedempt.

De Wijde Nieuwsteeg liep vóór het bombardement in mei 1940 van de Schiedamsedijk naar de Leuvehaven in het verlengde van het Vasteland. Ze was in 1611 al aangelegd, maar tot het midden van de 17de eeuw schijnt ze geen vaste naam te hebben gedragen. In 1650 kwam ze onder de naam Havenaarsteeg voor, genoemd naar de Delfshavense haringvissers, die zich hier in 1638 na een conflict vestigden (Havenaars was de naam voor de inwoners van Delfshaven). Ruim een eeuw later werd ze Nieuwsteeg genoemd. Tenslotte kwam de naam Wijde Nieuwsteeg in zwang, ter onderscheiding van de smallere Nieuwsteeg, die van de Leeuwenlaan naar de Sint-Laurensstraat liep. Bij besluit B&W 28 januari 1949 werd de naam ingetrokken.

De foto is gemaakt door de Dienst Gemeentewerken en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van  Rotterdam van toen