De Rotte bij het Stroveer, met rechts de Langebrug, 1935

De Rotte bij het Stroveer, met rechts de Langebrug, 1935. Op de achtergrond de Rechter Rottekade en de Karnemelksbrug.

Het Stroveer verwijst naar een ligplaats voor met stro geladen schepen. In een ordonnantie op het hooi van 1720 staat vermeld dat met hooi geladen schepen, die niet bestemd waren voor de hooimarkt en langs de Schie of de Rotte de stad binnenkwamen om onderzocht te worden, moesten blijven liggen aan de Singel tussen de brug over de Schie en de Hofpoort, of tussen de Hofpoort en de ‘Vishoek’. Wat voor hooi gold, zal ook wel voor stro zijn bedoeld. Dit verklaart de naam. In het begin van de 19de eeuw sprak men van Strooveer of van Stroomarkt. Ook komt deze kade in die tijd voor als Schipperstentenveer of Tentenveer. Deze namen zullen ontleend zijn aan de tenten, die de stroschippers ter beschutting van hun waren op de schepen hadden neergezet. Voor het bombardement in mei 1940 lag het Stro(o)veer langs de Rotte in het verlengde van de Rechter Rottekade tussen Katshoek en spoorwegviaduct. De huidige straat van die naam maakt deel uit van het buurtje op het voormalige Heliportterrein, in de volksmond bekend als Klein Volendam. Ze ligt ter plaatse van het vroegere Stroveer.

De Langebrug verkreeg haar naam om haar lengte. Het was brede overwelfde stenen brug over de Rotte bij de Pompenburgsingel. Deze brug kwam tot stand ten gevolge van de demping van Goudsesingel en Pompenburgsingel in 1904. Voordien lag op deze plaats een brug als verbinding tussen het Strooveer en het Couwenburgseiland.

De naam van de Karnemelksbrug verwijst naar de zuivelproducten van de dorpen aan de Rotte die via de nabijgelegen Karnemelkshaven in de stad werden gebracht. De Karnemelkshaven was oorspronkelijk de verbinding tussen de Rotte en de stadsvest (Goudsesingel). De oude naam was Buitenbotersloot of Dwarsrottekade. De haven is in 1861 gedempt. De Karnemelksbrug lag over de Rotte in het verlengde van de gedempte haven. De huidige brug van die naam ligt in de Goudsesingel over het Stokviswater. De huidige Karnemelkshaven is een watertje dat ligt tussen het huizencomplex bij Hofdijk en Admiraal de Ruyterweg en dat in de Rotte stroomt.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen