De Mosterdsteeg, 1908

De Mosterdsteeg, 1908. Deze steeg liep van de Zandstraat naar de Westewagenstraat, ten zuiden van de Raamstraat.

Deze steeg dankt haar naam aan Jacques Thomasz Mostertman, die hier in 1606 een huis bezat. In 1620 komt zij voor als Mosterdsteeg. In 1612 en ook nog later wordt deze steeg genoemd ‘gemeene steeg of steeg van Maerten Regenboog’ naar de toenmalige eigenaar. Deze steeg liep van de Zandstraat naar de Westewagenstraat ten zuiden van de Raamstraat. Bij besluit B. 30 juni 1942 werd de naam ingetrokken.

De Zandstraat droeg eerst de naam Roodezandstraat, daar ze werd aangelegd op het terrein van het oude ambacht ‘het Roodezand’ en uitkwam op de straat, die later als ‘Ro(o)dezand’ bekend werd. De voorloorlogse Zandstraat liep van de Raamstraat naar de Leeuwenstraat.

De fotograaf is Henri Berssenbrugge en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerrking van Rotterdam van toen