Tramtunnel onder Boulevard Zuid (Beijerlandselaan-Groene Hilledijk), 1969

Opening voor genodigden van de tramtunnel onder Boulevard Zuid (Beijerlandselaan-Groene Hilledijk), 1-2 april 1969.

Uit de Tijd van 2 april 1969:
Van onze verslaggever ROTTERDAM, 2 april — Voor ruim vijf miljoen gulden is gisteren het traject van de Rotterdamse tramlijnen 2 en 12 een stap dichter bij het ideaal van de RET gekomen: een volkomen kruisingvrye trambaan. In drie jaar tijd is onder de drukke kruising Hillevliet-Randweg-Groene Hilledijk-Beijerlandselaan de tramtunnel Hillevliet aangelegd, waardoor van het totale traject van de tramlijn van bijna tien kilometer nu 77 procent volkomen kruisingvrij is. De tramlyn kan nu een vergelijking met die van de onlangs geopende lijn 5 doorstaan, want deze is voor tachtig procent kruisingvrij.

„Het is nog maar het minimum van het minumumprogramma voor deze lijn”, aldus de wethouder van openbare nutsbedrijven, de heer H. W. Jettinghoff, „maar het gaat de goede kant op.” Met opzet is in 1964 besloten eerst deze tramtunnel aan te leggen, omdat de nu vermeden kruising een van de drukste is in het gehele tracé. Mede hierdoor heeft de bouw ook betrekkelijk lang geduurd: ongeveer twee en een half jaar voor de tunnel en nog eens een jaar voor de keermuren die langs de Randweg gebouwd moesten worden om ruimte te scheppen voor de trambaan, zonder de waterloop aan te tasten. Tijdens de bouw van het project moest het verkeer op het kruispunt zonder al te veel hinder normaal doorgaan. Daarom zijn eerst op een werkeiland in het hart van de kruising de centrale tunneldelen gebouwd en leidde het verkeer hier omheen. Pas daarna kon met de aansluitende delen worden begonnen.

Met gepaste trots spreekt de RET over het tramstation Hillevliet en niet over een tramhalte. De stopplaats heeft inderdaad de allure van een station en doet sterk denken aan de metrostations, zowel door de architectuur als door de wijze waarop de rails — evenals op het viaduct van lijn 5 — direct op het beton zijn verankerd. Bij de bouw van dit tramstation is overigens zoals bij de hele aanleg van het tracé van lijn 2, rekening gehouden met een toekomstige aanschaf van breder trammateriaal, 2,60 meter in plaats van 2,30 meter breedte.

Bij de opening van de nieuwe tramtunnel is gisteren afgeweken van de traditie, die wil dat eerst genodigden het tracé bezichtigen waarna dan pas het publiek gebruik kan maken van de nieuwe baan. Ditmaal was het omgedraaid. Bij het ingaan van de dienst kon het publiek gistermorgen al direct de nieuwe tunnel en het station op hun verdiensten beoordelen. Daarna reden om tien uur de feesttrams met genodigden en de winkeliersvereniging Boulevard Zuid met. bloemen opgesierd, naar het tramstation Hillevliet.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt via delpher.nl uuit de Tijd van 2 april 1969

Met medewerking van Rotterdam van toen