De Hef in aanbouw, 1926

Man op de Hef met uitzicht op de Koningshaven tijdens de bouw van de heftorens van de spoorbrug, 1926. Rechts de Koninginnebrug.

ROTTERDAM. DE HEFBRUG OVER DE KONINGSHAVEN.
Lezing Ir. P. Joosting. De hefbrug over de Koningshaven nadert haar langverwachte voltooiing. Reeds is de vloer van de brug gelegd, binnen enkele dagen zal met het monteeren der hef- en zakmachinerieën begonnen worden en voor de lente in het land is, zal de scheepvaart belangrijk minder vertraging ondervinden. Gisterenavond hield Ir. P. Joosting uit Utrecht, die deze hefbrug volgens Amerikaansch voorbeeld ontworpen heeft, voor leden van het Rotterdamsch Natuurkundig Genootschap een lezing met lichtbeelden over de constructie van dit gevaarte dat in de belangstelling van de meeste stadgenooten een plaats inneemt. Daar spr. zijn onderwerp reeds meerdere malen in onze stad besprak was de belangstelling zeer matig. Inmiddels was de lezing welke met duidelijke lichtbeelden en vele foto’s geïllustreerd werd, ook thans zeer interessant, daar men weer het besef kreeg, met welk een uiterste nauwkeurigheid en hoe berekend de gansche bouw op papier is gezet en uitgevoerd. Nadat spr. had aangetoond van hoe een voortreffelijk belang de verhooging van het middengedeelte der spoorbrug tot de hoogte der vaste overspanningen is, daar hierdoor voor een veel kleiner aantal schepen de brug omhoog hoeft te gaan dan tot nog toe het geval is en diverse soorten van hefbruggen had besproken, legde hij de constructie van de Koningshavenbrug tot in détails uit en demonstreerde een model der brug, nagenoeg geheel als de oorspronkelijke, in miniatuur vervaardigd, dat door electrische kracht in werking werd gesteld.

De prentbriefkaart is vervaardigd door de Maasbode en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt via delpher.nl uit de Maasbode van 26 november 1926.

Met medewerking van Rotterdam van toen