Winkel in herenkledingartikelen van Louis Schnebeck aan de Boerenvismarkt, 1912

De Boerenvismarkt lag in het verlengde van het Grotekerkplein en de Kaasmarkt. Hier was vroeger een riviervismarkt, waar de visboeren hun vis aan de man brachten. Deze markt lag in het verlengde van het Grotekerkplein en de Kaasmarkt. Hier was vroeger een riviervismarkt, waar de visboeren hun vis aan de man brachten. Deze vis was buiten de jurisdictie van de stad gevangen. Na de demping van de Binnenrotte was deze plaats voor dit doel ongeschikt. De straat komt ook voor onder de naam Riviervischmarkt. Bij besluit B. 30 juni 1942 werd de naam ingetrokken.

Een advertentie uit de Maasbode van 14 augustus 1912:
Heeren-Modemagazjjn LOUIS SCHNEBECK, BOERENVISCHMARKT 3, hoek Lombardstraat. Gedurende eenige dagen GROOTE OPRUIMING

De foto komt uit de collectie topografie van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en via delpher.nl uit de Maasbode van 14 augustus 1912.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *