Tag Archives: ahoy

Femina-Ahoy, 1956

Een stand van Excelsior stofzuigers op de Femina, 28 september 1956.

De Femina is ruim vijftig jaar een begrip in Rotterdam. De beurs voor dames wordt in 1949 voor het eerst gehouden in de Rivièrahal in diergaarde Blijdorp. Het initiatief wordt genomen door de Rotterdamse middenstanders.

Het centrum van Rotterdam is in 1949 nog vrijwel leeg. Er staan noodwinkels uit de oorlog maar voor veel spullen moeten Rotterdammers naar een andere stad. Rob Noordhoek van Museum Rotterdam: “De wederopbouw begon in de haven en met de infrastructuur, het centrum volgt pas later”.

De middenstand wil zich profileren en komt met het idee voor de eerste huishoudbeurs in Nederland: de Femina. Het doel is ‘voor publiek zo attractieve vorm van reclame aangepast aan het Rotterdams zakenbelang. Het ligt in de bedoeling de beurs aantrekkelijk te maken door beschaafde attracties, waarbij elk kermiskarakter achterwege zal blijven’.

De Femina in Blijdorp is een succes. De beurs krijgt in 1950 een vervolg. In dat jaar bezoeken ruim 80.000 mensen het evenement in de Rivièrahal. In 1951 wordt de Femina gehouden in de Ahoyhallen op het Dijkzigtterrein.

Daar blijft de beurs jarenlang veel vrouwen trekken. Eind jaren zestig wordt Ahoy afgebroken om plaats te maken voor de medische faculteit. De Femina vindt een tijdelijk onderkomen bij het heliportterrein in het centrum. Vanaf 1970 is de Femina in Ahoy bij Zuidplein in Rotterdam-Zuid.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Rijnmond.nl. Lees verder op https://www.rijnmond.nl/…/Femina-in-1949-beschaafde-attract…

Met medewerking van Rotterdam van toen

Jeugdland Ahoy, Wytemaweg 1964

Jeugdland in Ahoy aan de Wytemaweg met vendelzwaaien, 8 juli 1964.

De basis van het huidige Ahoy werd gelegd in 1950: vanwege de voltooiing van de wederopbouw van de Rotterdamse haven werd de tentoonstelling ‘Rotterdam Ahoy!’ gehouden op het Land van Hoboken waar nu het ziekenhuis Erasmus MC staat. De voor de tentoonstelling tijdelijk neergezette ruimte bleef staan en werd onder de naam Ahoy’-hal geëxploiteerd tot 1966. Zo vond er onder andere de Nationale Energie Manifestatie 1955 plaats. Na ’66 werd een tijdelijk onderkomen gevonden aan de Hofdijk / Pompenburg in Rotterdam op het terrein van het voormalige Heliport.

Johannes Wytema (Appingedam, 30 mei 1871 – Rotterdam, 11 juli 1928) bekleedde diverse openbare functies waaronder burgemeester van Rotterdam van 1923 tot 1928.
Wytema studeerde rechtswetenschap (gepromoveerd op stellingen) aan de Rijksuniversiteit Groningen, en staatswetenschap (gepromoveerd op dissertatie in 1898) aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hij was achtereenvolgens gemeentesecretaris van Assen, gemeentesecretaris van Schiedam, van 1899 tot 1903, hoofdcommies Provinciale Griffie te Haarlem van 1903 tot 1909, gemeentesecretaris van Haarlem van 1909 tot april 1920, burgemeester van Dordrecht van 20 april 1920 tot 15 september 1923, en burgemeester van Rotterdam van 15 september 1923 tot 11 juli 1928.

De Wytemaweg aan de noordzijde van het Erasmus MC is naar hem vernoemd.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia.

Met medewerking van rotterdam van toen

Ahoy complex 1969

Bouw Ahoy’-complex Zuidplein met hallen en sportcomplex, 1969 (geschat).

De geschiedenis van Ahoy’ is nauw verbonden met de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. In 1950 was de haven zo goed als voltooid en daarom werd dat jaar de havententoonstelling “Rotterdam Ahoy!’ georganiseerd. De tentoonstellingshal, die op de plek stond waar nu de medische faculteit van de Erasmus Universiteit staat, kreeg de naam: Ahoy’-hal. De hele stad stond destijds in het teken van deze tentoonstelling op de Westzeedijk.

Op de Eerste Wederopbouwdag, 18 mei 1950, werd ‘Rotterdam Ahoy!’ geopend, een tentoonstelling die maar liefst 6 maanden duurde en gedurende dat half jaar 1.650.000 bezoekers trok. De expositiehal die hiervoor werd neergezet, bleef staan en kreeg de naam: Ahoy’-hal. Tijdens de watersnoodramp van 1953 werd de hal in gebruik genomen voor de opvang van de slachtoffers. Het huidige kommaatje achter Ahoy’ is een overblijfsel van het oorspronkelijke uitroepteken.

Al in 1961 werd het initiatief geboren om een groot sportpaleis in Rotterdam op te richten. In die periode was Sjoukje Dijkstra het grote sportfenomeen in Nederland. Dijkstra was een kunstschaatser en behoorde in de jaren zestig tot de wereldtop. Ze was dan ook een grote inspiratie voor het vooruitstrevende plan om zo’n groot sportpaleis te bouwen. De eerste helft jaren ’60 wilde het voormalige Dijkzigt-ziekenhuis uitbreiden en moesten de oude Ahoy’-hallen plaats maken voor de Medische Faculteit. Na 1966 werd een tijdelijk onderkomen gevonden aan de Hofdijk / Pompenburg in Rotterdam op het terrein van het voormalige heliport. Voor de nieuwbouw werd, vanwege de gunstige ligging ten opzichte van autowegen en openbaar vervoer, gekozen voor een locatie in het Zuiderpark, grenzend aan Zuidplein.

In 1967 werd de opdracht voor de nieuwbouw van Ahoy’ verleend aan Ernest Groosman en het architectenbureau Pinncoo & Van der Stoep. Het door hen ontworpen gebouwencomplex bestaat uit drie delen: een sporthal, een aantal tentoonstellingshallen en een centraal entreegebouw dat de verschillende onderdelen met elkaar verbindt. Het centrale gebouw vormt de entree tot alle activiteiten. Architect van der Stoep: “De voorbereidingen tot het en met het begin van de bouw besloegen een periode van bijna tien jaar.” Het was voor die tijd een enorm project. We hebben dan ook vele ups en downs gekend.” Het unieke aan het project was dat de architecten met tekenen en bouwen tegelijk bezig waren. Architect van der Stoep: “Toen de eerste heipalen de grond in gingen, wisten we nog niet exact hoe het gebouw eruit kwam te zien. Dat is natuurlijk erg bijzonder.”

In 1968 begon men met de bouw van het Ahoy’ complex. In 1970 waren de drie hallen en het Sportpaleis gereed. In september 1970 werd Ahoy’ voor het eerst in gebruik genomen. Zij het officieus, want pas op 15 januari 1971 was de officiële opening door Z.K.H Prins Claus.

Het complex ontving in 1972 de Nationale Staalprijs voor architectuur en een jaar later met de internationale Staalprijs voor architectuur. Na de opening in 1971 was het project nog steeds niet afgerond. Er waren namelijk plannen om complex uit te breiden met een hotel, naar buitenlands voorbeeld, maar ook de realisatie van een ijsbaan van 400 meter en een betere verbinding met het nabij gelegen metrostation Zuidplein behoorden tot de ambities van de architecten. Al deze plannen hebben in de jaren ’70 veel aandacht gehad, maar zijn nooit gerealiseerd.

Volgens Oud-burgemeester Thomassen werd er voor de bouw van Ahoy’ er altijd een beetje honend gesproken over Zuid. Daar woonden de arbeiders of de eilanders. Die sfeer is volgens Thomassen vanaf 1971 langzamerhand verdwenen. Door Ahoy’ heeft het stadsdeel Rotterdam-Zuid zeker aanzien heeft gewonnen.

In 1988 werd besloten tot een grootschalige renovatie van het complex. Een van de meest ingrijpende veranderingen was toen het verwijderen van de wielerbaan uit het sportpaleis. In drie maanden tijd werd de inmiddels legendarische wielerbaan gesloopt. De volgende verbouwing werd gestart in 1997. In het oog springend hierbij waren de nieuwe beurshal, een ontvangsthal en een compleet nieuwe entree voor het sportpaleis. Dit bouwproject werd onder de naam Ahoy2000 gestart om in te kunnen spelen op de marktontwikkelingen en de steeds hogere eisen die bezoekers gingen stellen aan accommodaties als Ahoy.

De laatste jaren is er een trend dat bezoekers van een beurs dit als‘vrijetijdsbesteding’ zien, waardoor meer entertainment, showelementen en demonstraties op beurzen komen.Ahoy Rotterdam heeft met de laatste renovatie op deze trend ingespeeld. Het multifunctioneel karakter van Ahoy’ komt terug in de enorme verscheidenheid aan evenementen die worden georganiseerd:

ABN-AMRO World Tennis Tournament,
Nederlandse Universitaire Kampioenschappen,
Grote beurzen als Freight Show Rotterdam,
Concerten,
Holiday on Ice
Kerstcircus Ahoy’
Modernisering

In 2009 werd het Sportpaleis volledig gemoderniseerd en uitgebreid. Door deze grootscheepse verbouwing hoopt Ahoy’’ zowel in Nederland als in Europa één van de belangrijkste accommodaties voor grote (sport-) evenementen, concerten, shows en andere vormen van entertainment te blijven.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam

Met medewerking van Rotterdam van toen