Category Archives: Blijdorp

Statentunnel 1933

Gezicht op bouwwerkzaamheden bij de Statentunnel met op de achtergrond Blijdorp, 1933-1937.

De Statentunnel is vernoemd naar de Staten van Holland. Dit college ontstond in de middeleeuwen als samenwerkingsorgaan van de schillende staten (standen). In Holland waren hierin de ridderschap en de steden vertegenwoordigd. De staten werden oorspronkelijk door de landsheer (in Holland de graaf) bijeengeroepen indien deze geld nodig had voor het overheidsapparaat of het voeren van oorlog. Dit geld werd hem dan verstrekt tegen toekenning van privileges (voorrechten). Sinds 1572 kwamen de Staten van Holland op eigen gezag bijeen. In 1581 werd de landsheer (koning Filips II) afgezworen. Tot 1795 vormden de Staten de regering over het autonome gewest Holland.

De wijk Blijdorp dankt haar naam aan de voormalige Blijdorpsepolder, waarin ze is gelegen. De polder moet in de 13de eeuw zijn ingedijkt. De naam is een verbastering van Bridorp (Brijdorp). Dorp heeft hier vermoedelijk de betekenis van akkerland. Bij bri of brij kan men denken aan modderig og papperig. In een leenregister (eind 13de eeuw) is sprake van land in heer Enghebrechts ambacht. Hiermee wordt Blijdorp bedoeld. In 1389 wordt er gesproken over 2 morgen land ‘gelegen in Schyeban in de Bridorpsate’. In het noordwestelijke deel van de polder lag de buitenplaats ‘Blijdorp’. Deze komt voor het eerst voor op een kaart van 1653. In de 19de eeuw is ze gesloopt. Van 1787 tot 1797 stond in de polder, ter hoogte van het Vroesenpark, het eerste Nederlandse stoomgemaal (de vuurmachine van Steven Hoogendijk). De wijk Blijdorp is gebouwd in de jaren dertig van de 20ste eeuw. De wijk Blijdorpsepolder wordt voornamelijk gevormd door een recreatiegebied met parken en volkstuinencomplexen.

De foto komt uit de fotocollectie van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Diergaarde Blijdorp 1971

De uitkijktoren van Diergaarde Blijdorp met op de voorgrond een ijsbeer, geschat 1971.

In 1855 werd in de Rotterdamse binnenstad, bij de Kruiskade, een tuin ingericht voor fazanten en watervogels. De vogeltuin was eigendom van de spoorwegbeambten F. van der Valk en G.M. van den Bergh. Dit werd een groot succes, en op 18 mei 1857 werd de Rotterdamsche Diergaarde geopend. De eerste directeur was de toentertijd in geheel Europa beroemde dompteur Henri Martin. Op 15 september werd de ‘Vereniging Rotterdamsche Diergaarde’ opgericht. Alleen leden van de vereniging, vooraanstaande burgers, mochten de dierentuin bezoeken. Later mochten Rotterdamse niet-leden gedurende enkele dagen in augustus de diergaarde bezoeken, maar wel via een aparte ingang. De dierentuin was in de eerste halve eeuw van zijn bestaan een groot succes en groeide meer en meer.

In 1924 raakte de dierentuin echter in financiële problemen. De negentiende-eeuwse dierentuin raakte met de komst van de Hagenbeckstijl uit de mode, en met het drukker wordende verkeer had de gemeente de locatie op het oog om een weg aan te leggen tussen het Hofplein en Spangen, Tussendijken en Blijdorp. Ook werd de grond van de binnenstad veel te duur. De dierentuin probeerde het tij te keren door lidmaatschap goedkoper te maken, tentoonstellingen en kermissen te organiseren op het terrein en verlichting aan te brengen, zodat de dierentuin ook ‘s avonds te bezoeken was.

In 1932 werd er besloten om de dierentuin te reorganiseren. Eerst werd er besloten om vaker niet-leden toe te laten en het lidmaatschap aantrekkelijker te maken, maar het mocht niet baten. In 1937 werd er besloten om de dierentuin te verhuizen naar een nieuwe locatie. De dierentuin ruilde grond met de gemeente: de gemeente kreeg een deel van de oude diergaarde gratis, de rest moesten ze betalen. In ruil daarvoor werd de dierentuin eigenaar van twee derde van een nieuwe 13 hectare grote locatie in de wijk Blijdorp, terwijl over een derde van de nieuwe locatie pacht van één gulden moest worden betaald. Met financiële hulp van de Stichting Volkskracht werd een nieuwe dierentuin gefinancierd. De Volkskracht stelde echter een voorwaarde: voortaan moest de dierentuin voor iedereen toegankelijk zijn. Op 26 oktober 1938 werd de Vereniging opgeheven, en de Stichting Rotterdamsche Diergaarde (vanaf 1957 Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde) opgericht.

Het ontwerp van de nieuwe dierentuin is van Sybold van Ravesteyn, waarbij traliewerk en hekken zo veel mogelijk zijn vermeden en vervangen door greppels en grachten. De verwarmde binnenverblijven en ruime leefweiden waren toentertijd uniek in de wereld.

Op 7 juli 1940 werd het noordelijk gedeelte geopend en op 7 december 1940 was de nieuwe diergaarde geheel open. Van Ravesteyn had de dierentuin zo ontworpen dat er een symmetrieas door het park liep, waarop de betonnen gebouwen lagen: de Rivièrahal, de 47 meter hoge uitkijktoren, het roofdiergebouw, de grote vijver en het theehuis. Aan weerszijden van deze as lagen grote weiden voor hoefdieren als bizons en zebra’s.

Ter gelegenheid van het jubileum in 1957 werden tegels met gestileerde dierenfiguren vervaardigd door Groeneveldt aardewerkfabriek. In 1963 werd de Vereniging Vrienden van Blijdorp opgericht. Deze vereniging ondersteunde de diergaarde financieel, waardoor onder ander in 1965 het Henri-Martinhuis kon worden gebouwd, een gebouw voor kleine apen en nachtdieren. In 1972 werd de markante uitkijktoren wegens bouwvalligheid afgebroken. In 1984 werd in Blijdorp het eerste olifantje geboren, een Aziatische olifant met de naam Bernhardine, vernoemd naar Prins Bernhard. Bernhardine is voor zover bekend de eerste olifant die werd geboren in een Nederlandse dierentuin. Inmiddels zijn er zo’n tien olifantjes geboren in Blijdorp.
De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia

Met medewerking van Rotterdam van toen

Stadhoudersweg 1960

Staande in een oldtimer opent wethouder Bavinck het nieuwe Caltex tankstation aan de Stadhoudersweg in Blijdorp, 27 juni 1960.

Het grootste servicestation dat de Caltex tot op heden in ons land bouwde, is maandag in Rotterdam geopend door de wethouder van openbare werken, mr. H. Bavinck. Hij wees op de gunstige ligging ervan: aan een van de uitvalswegen naar Amsterdam en Den Haag, en vlak bij het Blijdorpplein, dat in de toekomst verbindingen zal krijgen met Hoek van Holland en de grote weg naar Gouda. De wethouder zei, dat volgens prognoses van deskundigen in 1970 het verkeer verzevenvoudigd zal zijn, dat wil zeggen op elke drie mensen een auto. Vervolgens bood mr. L. A. ten Bruggen Cate namens de Caltex de Rotterdamse verkeerspolitie een verkeerstestbord aan. Het nieuwe station heeft een capaciteit van 74.000 liter, verdeeld over dertien pompen. Er is een vrij staande tankgelegenheid voor bromfietsen.

De Stadhoudersweg draagt de naam van de vroegere plaatsvervanger van de landheer. Ten tijde van de Republiek was hij dienaar van de Staten van de verschillende gewesten. Ter hoogte van het Stadhoudersplein bevond zich in vroeger tijd het ‘Galgenveld’, waar door het Rotterdamse gerecht veroordeelde personen werden geëxecuteerd. In 1795 werd het veld aan een paardenvilder verhuurd; daarom heette het later ook wel Vildersveld. Van 1913 tot 1932 was hier de Melkmarkt gevestigd.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en uit het Gereformeerd Gezinsblad van 29 juni 1960 (via delpher.nl).

Met medewerking van Rotterdam van toen