Category Archives: Lombardijen

Een zijstraat van de Dirk Smeetslaan in de wijk Smeetsland, 1973

Dirk Smeets, aan wie de oorspronkelijke inpoldering van de polder Dirk Smeetsland wordt toegeschreven.

Smeetsland is een buurt in de wijk Lombardijen, gebouwd als ‘nooddorp’ tijdens de Tweede Wereldoorlog. De buurt dankt zijn naam aan Meester Dirk Smeets, drooglegger van de naar hem genoemde polder. De Smeetslandsedijk loopt ten noorden van de voormalige polder Dirk Smeetsland, die reeds in de tweede helft van de 15de eeuw onder deze naam bekend was. In 1562 wordt hij genoemd toen er een overeenkomst werd gesloten tussen de ingelanden van bovengenoemde polder en die van Mr. Arentsland over een gemeenschappelijk dijk. Vroeger liep deze door naar de Kerkedijk. Van de oorspronkelijke Smeetslandsedijk is nog maar een klein gedeelte over. Het nog bestaande gedeelte stond bekend als Smeetslandse Hogedijk, het verdwenen lagere gedeelte als Smeetslandse Lagedijk.

Smeetsland was opgezet als nooddorp in de Tweede Wereldoorlog. In januari 2006 gaf Com.wonen (de verhuurder) aan de woningen uiterlijk 2010 gesloopt te willen hebben omdat de woningen niet meer aan de eisen van de tijd voldeden. Een aantal bewoners, verenigd in de actiegroep Smeetsland was het hiermee niet eens en dacht dat Com.wonen bewust op sloop aanstuurde door leegkomende woningen bewust onbewoonbaar te maken. Com.wonen zou de woningen willen vervangen door dure woningen.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Auto-, fiets-, voetgangers- en tramtunnel Lombardijen, 1968

Wethouder J. Reehorst (rechts) opent de 4-baans auto-, fiets-, voetgangers- en tramtunnel met halteperrons in de Spinozaweg onder de spoorbaan Rotterdam – Dordrecht met het in aanleg zijnde Station Lombardijen, 15 juli 1968.

Station Rotterdam Lombardijen is een station gelegen tussen de Rotterdamse wijken Lombardijen en Groot-IJsselmonde. Het station ligt aan de spoorlijn Rotterdam Centraal – Dordrecht.

Op 1 juni 1964 werd de halte Lombardijen geopend. Deze halte bestond uit houten perrons en een keet voor de kaartverkoop. Op 12 september 1968 werd een nieuw station geopend. Onder de perrons, in de middenberm van de Spinozaweg, kwam een halte van tramlijn 2 naar IJsselmonde en tramlijn 12; deze was met een trap direct bereikbaar vanaf de perrons. Deze halte is inmiddels niet meer in gebruik; de trappen zijn nog wel aanwezig, maar afgesloten. In 1996 werd het huidige stationscomplex geopend.

Baruch Spinoza (Latijn: Benedictus de Spinoza; Portugees: Bento de Espinosa of d’Espinosa; Hebreeuws: ברוך שפינוזה; Amsterdam, 24 november 1632 – Den Haag, 21 februari 1677), was een Nederlands filosoof, wiskundige, politiek denker en lenzenslijper uit de vroege Verlichting. Hij was van Sefardisch-Joodse afkomst. Zijn levensmotto was Caute (behoedzaam). Tijdgenoten omschreven Spinoza als een zachtmoedig, rustig en bescheiden mens. Onder de natuurfilosofen is hij een radicaal die elke vorm van Openbaring of profetie ontkende en geen verklaring accepteerde dan die gebaseerd op de rede. Hij stelde dat de Bijbelse profeten gewone mensen waren met een verbeeldingskracht die niet namens God spraken. In zijn filosofie speelde theologie geen rol. Hij stelde dat God en natuur hetzelfde zijn en dat inzicht in de natuur de kennis van het goddelijke verhoogt

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Vaanweg 1969

De Vaanweg en de Victor Hugoweg (Lombardijen), gezien vanaf het Jan Meertenshuis aan de Van Langendonckstraat, 1969. Rechts de velden van DRL.

Deze weg dankt zijn naam aan de voormalige boerderij ‘De Vaan’ aan de Dordtsestraatweg. Het tuindorp werd gebouwd op de landerijen, die bij deze boerderij behoorden. De naam ‘De Vaan’ is afgeleid van de familie Vaandrager, die vroeger eigenaar van deze boerderij was. Enige tijd heeft de NV Hygiënische Melkstal ‘De Vaan’ boerderij en bouwland geëxploiteerd. In 1921 werden deze aangekocht door de gemeente Rotterdam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hier in opdracht van de NV Vreewijk Tuindorp De Vaan gebouwd.

De Victor Hugoweg herinnert aan de Franse dichter en prozaschrijver Victor Marie Hugo, 1802-1885.

Prosper Antoine Joseph Van Langendonck (Brussel, 15 maart 1862 – aldaar, 7 november 1920) was een Vlaams auteur.

Hij vatte in Leuven de universitaire studies wijsbegeerte en letteren aan, maar kon die door familiale omstandigheden niet afmaken. Zijn vorming volstond wel om als ambtenaar te werken voor het ministerie van justitie. In 1899 kon hij, tot aan de Eerste Wereldoorlog aan de slag als vertaler bij de diensten van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij ondervond steeds meer last van een (erfelijke) schizofrenie en overleed in 1920 in een Brussels ziekenhuis.

DRL (De Rotterdamse Leeuw) is een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Rotterdam-Zuid (Lombardijen), opgericht op 14 juli 1929. De eerste elftallen van de zaterdag- en zondagafdeling spelen respectievelijk in de Vierde- en Eerste klasse van het Nederlands amateurvoetbal (2016/17).

De thuiswedstrijden worden op het sportcomplex De Leeuwenkuil gespeeld welke gelegen is aan de Spinozaweg.

De succesvolste periode kende de vereniging in de seizoenen 1972/73, 1973/74 en 1974/75 toen de club drie opeenvolgende jaren in de Eerste klasse van het Nederlands amateurvoetbal speelde (toenmalig het hoogste amateurniveau).

De foto komt uit de fotocollectie van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen