Category Archives: Centrum

Station Delftschepoort, 1937

Het vernieuwde Stationsplein voor station Delftse Poort, 1937 (geschat). Op de voorgrond taxi’s.

Station Rotterdam Delftsche Poort was een spoorwegstation aan de Oude Lijn van Amsterdam naar Rotterdam. Het station lag ten oosten van het huidige station Rotterdam Centraal.

Het eerste station Delftsche Poort werd geopend in 1847 bij de voltooiing van de spoorlijn Amsterdam – Rotterdam. Het station werd ontworpen door Cornelis Outshoorn, een assistent van Frederik Willem Conrad. Hij koos voor een neo-Tudorstijl met drie grote bogen over het spoor waar de stoomtrein onder door kon.

Tweede station (1877)
In 1868 werd besloten een spoorwegviaduct (het Luchtspoor) door de stad te bouwen voor de verbinding met Dordrecht. De ligging van het station Delftsche Poort bleek niet te combineren met het aan te leggen viaduct, waarna een nieuw station Delftsche Poort ten noordwesten van het oude station werd gebouwd. Dit station was ontworpen door K.H. van Brederode en werd opgeleverd in 1877. Het eerdere stationsgebouw werd omstreeks 1878 afgebroken.

Door het bombardement van 14 mei 1940 raakte het station Delftsche Poort ernstig beschadigd. Het station werd in 1957 vervangen door het Station Rotterdam CS, dat, behoudens op het stationsgebouw zelf, in de communicatie van de NS sinds 29 mei 2000 Rotterdam Centraal heette.

De foto is gemaakt door ontdek uw stad en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Schiedamsesingel bij de hoek met de Witte de Withstraat, 1946

Gezicht op de Schiedamsesingel bij de hoek met de Witte de Withstraat, 1946. De foto is gemaakt vanaf de Schilderstraat.

De Schiedamsesingel is de naam van de in 1608 ten westen van de Schiedamsevest aangelegde en met bomen beplante weg. De Schiedamsedijk vormt een onderdeel van Schielands Hoge Zeedijk, aangelegd in het midden van de 13de eeuw. Een strook grond langs dit gedeelte van de dijk werd in 1598 als bouwgrond uitgegeven. In oude bronnen komt de straat afwisselend voor als Hoogstraat en Schiedamsedijk. In 1610 werd dit gedeelte van de dijk bestraat. Over de Schiedamsedijk en verder over de Schielands Hoge Zeedijk (de latere Westzeedijk) liep de weg naar Schiedam. Het zuidelijke gedeelte van de Schiedamsedijk heette in de 17de en 18de eeuw ook heel vaak Schotschedijk vanwege het grote aantal Schotten dat zich daar had gevestigd. Eveneens in het laatst van de 16de eeuw werd begonnen met het graven van de stadsvest, van de Binnenweg naar het Vasteland. De Schiedamsesingel tussen Binnenweg en Witte de Withstraat werd rond 1900 gedempt. Tot 1930 heette dit gedeelte Schiedamsevest. Daarna sprak men van Schiedamsesingel.De demping van het resterende gedeelte volgde in 1940. In 1949 werd de naam Schiedamse Vest gegeven aan de Schiedamsesingel tussen Binnenweg en Witte de Withstraat alsmede aan de in het verlengde aangelegde weg in zuidelijke richting. Het gedeelte tussen Binnenweg en Westblaak is thans een deel van de Coolsingel.

De fotograaf is Gerard Roos en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Omgeving van de Delftsevaart met op de voorgrond de Meent, 1946

Een overzicht van de omgeving van de Delftsevaart met op de voorgrond de Meent, 1946-1950.

De Delftsevaart kan men beschouwen als een gedeelte van de vaart ‘van Rotterdam naar de Schie’, voor het graven waarvan graaf Willem IV op 9 juni 1340 aan Rotterdam vergunning gaf. Zij dankt haar naam aan de stad Delft. In 1368 sprak men van de vaart van der Spoeije en veel later nog, o.a. in 1608, is er sprake van Schieweg W.Z.. aan de Doelweg (Haagseveer). Beide zijden van de vaart hebben lang de naam Delftsevaart gedragen. De kaden werden eerst in het midden van de 16de eeuw bebouwd. Voor die tijd lagen hier slechts tuinen en scheepstimmerwerven. In het begin van de 19de eeuw noemde men het gedeelte dat tussen de Galerij en de Sint Jacobsstraat lag Rijkelui Delftsevaart. Verderop sprak men van de Gemeenelui Delftsevaart.

De Meent kan men identificeren met de in 1385 genoemde ‘der Stede wech’ en met de ‘Poortweg’, waarvan in 1404 sprake is. De naam Meent als straatnaam treft men niet aan vóór de tweede helft van de 16de eeuw. Aangenomen kan worden dat aan deze straatnaam de betekenis ‘gemeene weide’ ten grondslag lag. Dit blijkt onder meer uit een keur op de twee jaarmarkten uit de eerste helft van de 15de eeuw. De paardenmarkt moest toen gehouden worden ‘in de Lombaertstrate upte meente neffens de capelle ende aldaer omtrent’. In 1531 en later komt ‘Beestenmarkt’ voor, daarna ‘Varckenmart’, ‘Meent ende Varckenmarct’ of ‘Meent bij de Varckenmarct’. Oorspronkelijk liep de Meent van de Botersloot naar de Oppert. Ten behoeve van het toenemende verkeer werd een plan ingediend voor de aanleg van een brede straat door de oude stad, die een verbinding tussen Coolsingel en Goudsesingel zou vormen. De Heerenstraat en de Meent zouden worden verbreed en in westelijke richting worden doorgebroken. Op 19 juni 1913 aanvaardde de raad het doorbraakplan. Toen in mei 1940 de oorlog uitbrak was de nieuwe Meent voor het grootste gedeelte voltooid. In de volksmond heeft de Meent enige tijd de Doorbraak geheten

De fotograaf is Lex de Herder en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Ruteck’s Promenade-Restaurant aan de Lijnbaan, 1969

Ruteck’s Promenade-Restaurant (lunchroom en tearoom) aan de Lijnbaan, 24 juli 1969.

Uit het Nieuwsblad van het Noorden van 27 januari 1965:
ROTTERDAM SPRONG IN DE BRES VOOR BEHOUD VAN RUTECK’S Te belangrijk om te offeren aan de speculatie
(Van onze correspondent in Rotterdam) Naar wij vernemen is het voortbestaan van Ruteck’s lunchroom, tearoom en promenade-restaurant aan de Lijnbaan te Rotterdam, dat aan een zijden draad heeft gehangen, verzekerd. Zwolsman had het pand afgestoten aan de beleggingsmaatschappij Immotrade te Rotterdam. De exploitatie berustte echter nog bij de EMS, maar het zag er naar uit, dat het spoedig gedaan zou zijn met dit horecabedrijf. Er waren al aanwijzingen, dat er een kledingzaak of iets van die aard m het pand zou worden gevestigd. Dit heeft een aantal, voornamelijk Rotterdamse bedrijven en particulieren, thans voorkomen. Men acht Ruteck’s te belangrijk voor Rotterdam om het zo maar ten offer te laten vallen aan de speculatie in onroerende goederen. Er is onder de naam handel- en exploitatiemaatschappij Promenade een naamloze vennootschap opgericht, die de zo gunstig aan de Lijnbaan gelegen zaak voortzet.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt via delpher.nl uit het Nieuwsblad van het Noorden.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Supporters op de Coolsingel voor de huldiging van Feyenoord, 1970

Supporters op de Coolsingel voor de huldiging van Feyenoord na het winnen van de wereldcup, 9-10 september 1970.

Uit het Algemeen Handelsblad van 10 september 1970:
Een juichende en zingende menigte van zeker 100.000 Rotterdammers begroette om kwart over twaalf vannacht de Feijenoord-equipe, die met trainer Ernst Happel en burgemeester W. Thomassen op het balkon van het stadhuis aan de Coolsingel verscheen. Ononderbroken werd de wereldbekerploeg twintig minuten lang toegejuicht door de in feestroes verkerende mensenmassa. Speciale yells waren bestemd voor doelverdediger Eddy Treytel en trainer Happel. De wereldbeker werd vanaf het balkon aan voetbalminnend Rotterdam getoond, en iedere speler nam de beker even in handen en hief hem in de lucht. In de burgerzaal van het stadhuis huldigde burgemeester Thomassen — via de geluidsinstallatie was hij op de Coolsingel en het Stadhuisplein verstaanbaar — de Rotterdamse ploeg, dié gisteravond wereldnaam maakte. „Het feest is even mooi als na het winnen van de Europa Cup. Bijzonder fijn dat Eddy Treytel zo is toegejuicht”. De burgemeester besloot: „We moeten het niet te laat maken, want morgen is het weer een doodgewone werkdag.” In zijn toespraak zei de burgemeester ook nog dat het gemeentebestuur van Rotterdam bij het Feijenoord-stadion een kunstwerk zal plaatsen, als herinnering aan het behalen van de wereldcup.

Rotterdam beleefde weer dezelfde taferelen als in de nacht van de Europa Cup. Nauwelijks een half uur na de wedstrijd was het Rotterdamse centrum al één hossende en dansende menigte van enthousiaste Feijenoordsupporters, die ondubbelzinnig de Feijenoordzege vierden. De vreugde concentreerde zich — evenals na het veroveren van de Europa Cup in Milaan tegen Celtic — voor het stadhuis op de Coolsingel. Duizenden en duizenden schreeuwden zich de kelen schor. Uitgelaten Rotterdammers beklommen daken. Uit luidsprekers, opgehangen aan lantaarnpalen langs de Coolsingel, brulden de „geheide” Feijenoordliederen.

Tegen half twaalf was de Coolsingel volkomen volgestroomd met enthousiaste en feestvierende Feijenoordsupporters. Verkeer in het stadscentrum was nauwelijks mogelijk. In Rotterdam-Zuid. het stadsdeel waar Feijenoords authentieke aanhang zetelt, puilden de echte Feijenoordcafés uit. In de anders zo troosteloze en onbevallige betonnen buitenwijken van Rotterdam ontstond, onmiddellijk na de wedstrijd, een ongekend feestelijke stemming. Honderden automobilisten reden vanuit deze buitenwijken al toeterend, met Feijenoordvlaggen buiten de ramen, naar het stadscentrum. In het anders zo rustige Rotterdamse stadscentrum was tegen half twaalf geen parkeerplaats meer te vinden. De toegangswegen waren volledig verstopt, als gold het een waanzinnig druk spitsuur op een werkdag. Nog uren na de huldiging was het druk in Rotterdam. Het ontwarren van de chaotische verkeersopstoppingen vergde veel tijd. die gekort werd met claxonsignalen op de maat van Feijenoord-yells.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt via delpher.nl uit het Algemeen Handelsblad.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Snelheidscontrole bij de Weenatunnel, 1970

Snelheidscontrole bij de Weenatunnel, 1970 (geschat). Verkeer komende van het Hofplein wordt gecontroleerd op snelheid vanuit politiebusje (midden).

Het Weena dankt zijn naam aan het Huis of Hof van Weena, dat ter hoogte van het huidige Station Hofplein lag. Dit kasteel was in het begin van de 13de eeuw gebouwd en werd bewoond door de familie Bokel. Het was vermoedelijk een vierkante woontoren, die op een eilandje lag. Volgens de kroniekschrijver Willem van der Sluys werd het kasteel in 1426 door de Hoekse troepen onder Willem Nagel verwoest. Slechts een gedeelte van de toren heeft hier nog verschillende eeuwen gestaan. Toen de stad in 1590 eigenares van het terrein werd, zijn daarheen de lakenramen overgebracht.

Op het grondgebied van het vroegere kasteel lagen van 1854 tot 1956 de 1ste en 2de Weenastraat en het Weenaplein. Deze zijn verdwenen in verband met de aanleg van het vliegveld Heliport. In deze buurt herinneren enige straten aan de heren van Weena, zoals de Almondestraat, de Boekhorststraat en de Roo Valk-straat. De naam Weena is een verbastering van Wedena, dat is afgeleid van het middeleeuwse woord wedeme (morgengave of huwelijksgift).

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

De Schiedamsedijk met het gebouw van de GGD (jaartal onbekend)

De Schiedamsedijk met het gebouw van de GGD. Links het Vasteland, gezien vanaf de Wijde Nieuwsteeg.

De Schiedamsedijk vormt een onderdeel van Schielands Hoge Zeedijk, aangelegd in het midden van de 13de eeuw. Een strook grond langs dit gedeelte van de dijk werd in 1598 als bouwgrond uitgegeven. In oude bronnen komt de straat afwisselend voor als Hoogstraat en Schiedamsedijk. In 1610 werd dit gedeelte van de dijk bestraat. Over de Schiedamsedijk en verder over Schielands Hoge Zeedijk (de latere Westzeedijk) liep de weg naar Schiedam. Het zuidelijke gedeelte van de Schiedamsedijk heette in de 17de en de 18de eeuw ook heel vaak schotsedijk vanwege het grote aantal Schotten dat zich daar had gevestigd. Eveneens in het laatst van de 16de eeuw werd begonnen met het graven van de stadsvest, van de Binnenweg naar het Vasteland. Eerst in 1608 werd ten westen van de vest een weg aangelegd en met bomen beplant, die de Schiedamsesingel werd genoemd. De Schiedamsesingel tussen de binnenweg en de Witte de Withstraat werd rond 1900 gedempt.

De Wijde Nieuwsteeg liep vóór het bombardement in mei 1940 van de Schiedamsedijk naar de Leuvehaven in het verlengde van het Vasteland. Ze was in 1611 al aangelegd, maar tot het midden van de 17de eeuw schijnt ze geen vaste naam te hebben gedragen. In 1650 kwam ze onder de naam Havenaarsteeg voor, genoemd naar de Delfshavense haringvissers, die zich hier in 1638 na een conflict vestigden (Havenaars was de naam voor de inwoners van Delfshaven). Ruim een eeuw later werd ze Nieuwsteeg genoemd. Tenslotte kwam de naam Wijde Nieuwsteeg in zwang, ter onderscheiding van de smallere Nieuwsteeg, die van de Leeuwenlaan naar de Sint-Laurensstraat liep. Bij besluit B&W 28 januari 1949 werd de naam ingetrokken.

De foto is gemaakt door de Dienst Gemeentewerken en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van  Rotterdam van toen

Bouw van de Soetenbrug richting de Coolsingel, 1946

Bouw van de Soetenbrug richting de Coolsingel, 1946. Links het modemagazijn van Gerzon, in het midden het Schielandshuis en daarnaast de Hollandsche Bank Unie.

Deze brug is waarschijnlijk vernoemd naar Jan Zoeten of Jan Soet, over wie sprake is in ‘Het Boek der Opschriften’ van Van Lennep en Ter Gouw. Aan hem zou ook de Soetensteeg zijn naam te danken hebben.

In 1645 werd gesproken van het huis van Zoeten bij Soetebrug. In kronieken en op tekeningen van later tijd komen de namen Jan Zoetenbrug en -steeg voor, doch uit deze bronnen blijkt niet de herkomst van de naam. In de stadsrekening van 1426/27 wordt de brug genoemd ‘die men gaet van den Westnijelande over die haven in de Westpoort’. Daarmee werd de Soetenbrug bedoeld, die later ook wel onder de naam Leuvebrug voorkomt. Door demping van een klein gedeelte van de Leuvehaven in 1904 is de Soetenbrug vervangen door een brede brug. De huidige Soetenbrug ligt ongeveer ter plaatse van de oude brug van die naam.

De Soetensteeg is pas ontstaan na het slopen van de oude Schiedamse Poort. Op 29 juli 1630 kocht Catalina Soetemans het huis op de hoek van de Hoogstraat en de latere Soetensteeg, genaamd ‘het Hof van Holland’. Dezelfde persoon heette op 1 juli 1648 Catalina Soetendaal. Ook kwam er een zekere Soetje Jans voor, die op 29 december 1638 enige huizen verder woonde.

De foto is gemaakt door de Dienst Gemeentewerken en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Coolsingel tijdens de marathon Rotterdam, 1988

Een terras op de Coolsingel tijdens de marathon Rotterdam, 17 april 1988. Op de achtergrond de tribune voor het stadhuis.

De Marathon Rotterdam is een jaarlijks terugkerend evenement, dat gehouden wordt in Rotterdam. De eerste editie dateert uit 1981. Het is wereldwijd één van de best bezochte marathons en is door het blad Runner’s World bij de top tien gerangschikt. In Nederland is dit het grootste marathonevenement op basis van het aantal deelnemers, gevolgd door de marathon van Amsterdam. De marathon van Amsterdam heeft een groter aantal deelnemers uit het buitenland, maar de marathon van Rotterdam is wel de grootste voor wat betreft het aantal Nederlandse deelnemers. De marathon van Rotterdam, tegenwoordig officieel NN Marathon Rotterdam geheten, trekt jaarlijks vele toeschouwers en staat in de top 10 op de lijst van grootste marathons in Europa.

In het verleden werden hier reeds twee wereldrecords bij de mannen en een bij de vrouwen gelopen.

De marathon wordt meestal in de maand april gelopen. Start en finish zijn op de Coolsingel voor het stadhuis. In 2018 werd echter gestart op de Schiedamsedijk aan de voet van de Erasmusbrug en gefinisht op de Coolsingel. Door middel van een kanonschot wordt steeds het startschot gegeven. Sinds jaar en dag wordt dit startschot ingeluid door You’ll Never Walk Alone, vanuit een hoogwerker gezongen door Lee Towers.

De fotograaf is Lex de Herder en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie ‘komt van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Het Beursplein met diverse kraampjes, 1971

Het Beursplein met diverse kraampjes, 1971-1979. Op de achtergrond de Coolsingel.

Het Beursplein is vernoemd naar het nieuwe, in 1940 gereedgekomen, beursgebouw aan de Coolsingel, ontworpen door architect J.F.Staal. Voordien werd dit plein Spinhuisstraat genoemd. Tot 1942 bevond zich bij de Blaak een plein dat eveneens de naam Beursplein droeg.

Een gedeelte van het grondgebied van Cool was reeds in 1358 bij de stad getrokken na de vergunning van hertog Aelbrecht van Beieren om grachten om de stad te graven en het stadsgebied te vergroten met het Rodezand in het ambacht Cool. De Coolvest scheidde voortaan stad en ambacht. In 1480 is er al sprake van de singel tegenover de vest achter Bulgersteyn, later Coolsingel genoemd. De singel is in verband met de aanleg van een brede verkeersweg in de jaren 1913-1922 geheel gedempt. De naam Coolvest is daardoor verdwenen.

De fotograaf is Ralph Schuurman en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen