Category Archives: Schiebroek

De Goede Herderkerk aan het Kastanjeplein te Schiebroek, 1957

Schiebroek was oorspronkelijk een ambachtsheerlijkheid die reeds in het begin van de 14de eeuw bestond. Ze kwam in die tijd voor onder de naam Broek (moerasland). Later sprak men over Schiebroek vanwege haar ligging in Schieland. De heerlijkheid bestond uit een tussen 1772 en 1779 drooggemaakte polder en een woonbuurtje bij de Kleiweg. In 1941 werd Schiebroek door Rotterdam geannexeerd. Met uitzondering van de Schiebroekselaan en -straat liggen de bovengenoemde straten enz. in en bij de voormalige buurt. Het Schiebroeksepark is het recreatiegebied, dat ten noordoosten van de ‘tuinstad’ ligt. De Schiebroekse Ringvaart is het water dat ten tijde van de inpoldering van het moerasgebied in de 18de eeuw is gegraven. Van deze vaart bestaat alleen het gedeelte langs Ringdijk en Erasmussingel nog. Voor 1983 heette deze alleen Ringvaart.

De Goede Herderkerk is een mooi gesitueerde, architectonisch interessante wederopbouwkerk met toren in de wijk Schiebroek, in Rotterdam Noord. Gebouwd als Ned. Hervormde Kerk. Na sluiting van enkele andere kerkgebouwen in Schiebroek is de Goede Herderkerk de centrale kerk van de Protestantse Gemeente Schiebroek.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van reliwiki.nl

Met medewerking van Rotterdam van toen

De nieuwe tramlijn 5 op het Kastanjeplein, 1969

Grote belangstelling van de Schiebroekse wijkbewoners op het Kastanjeplein voor de nieuwe tramlijn 5, 24 januari 1969.

Schiebroek, óók mistig, maar vrolijk vlaggend, heeft vanochtend van de officiële opening van de verlengde en vernieuwde tramlijn 5 een feest gemaakt, waarvan RET-directeur drs. C.G. van Leeuwen in alle oprechtheid kon zeggen, dat hij „zoiets nog nooit had meegemaakt.”

Hij had gelijk! Op het Kastanjeplein had zich om tien voor twaalf een zo grote en enthousiaste menigte, verzameld, dat de enkele honderden genodigden in de drie, met bloemen versierde feesttrams er compleet van stonden te kijken.

„We zijn tevreden,'” liet voorzitter U. Tukker van de wijkraad voor Hillegersberg-Schiebroek vanachter de microfoon weten. Dit is de lijn waarop we hebben gewacht. Het zal voor de automobilist een probleem worden wat hij straks moet doen: met zijn eigen wagen of met het openbaar vervoer naar de stad.”

De leerlingen van de vijfde klassen van de Schiebroekse scholen, aangevoerd door mevrouw Takkenbos (een dominerende sopraan), zongen een feestlied. Ook daarin kwam de vreugde over de gelijktijdige verdwijning van de verguisde buslijn 45 tot uiting;
En dan klonk het boos en zuur,
Mens, ik sta hier al een uur.
Je kan nooit die bus vertrouwen.
Dat allemaal op de wijs van „Naar de speeltuin”.

De officiële opening was begonnen in de Burgerzaal van het stadhuis, waar wethouder H. W. Jettinghoff van Openbare Nutsbedrijven en drs. Van Leeuwen het woord voerden.

Schiebroek in feeststemming; tram 5 is gearriveerd! Morgen begint hij de normale dienst.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt via delpher.nl uit het Vrije Volk van 24 januari 1969.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Kinderboerderij de Wilgenhof aan de Ringdijk, 1971

Kinderboerderij de Wilgenhof ligt in het huidige Berg- en Broekpark aan de Ringdijk in Hillegersberg-Schiebroek.
Op de kinderboerderij leven traditionele landbouwhuisdieren, die geschikt zijn om kinderen met dieren te laten kennismaken.

Op De Wilgenhof worden regelmatig (gratis) activiteiten georganiseerd. Houd hiervoor de Facebookpagina, de wijkkranten en de posters in de gaten. Op woensdagmiddagen kunnen kinderfeestjes gevierd worden in feestruimte ‘t Feestvarken. Daarnaast kunnen extra activiteiten worden geboekt zoals een speurtocht, een potje boerengolf of een ritje maken met paard en wagen.

Op De Wilgenhof kunt u terecht voor het inleveren van frituurvet, oude kleding en kleine elektrische apparaten bij het We Cycle-inleverpunt. Ook is er een groen (sedum) dak en zijn er zonnepanelen en solar tubes aanwezig op de kinderboerderij.

De kinderboerderij is een erkend leerbedrijf waar stagiaires het vak dierverzorger kunnen leren. Daarnaast heeft De Wilgenhof een lescentrum en schooltuinen waar basisscholen terecht kunnen voor natuur- en milieuonderwijs.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van https://www.rotterdam.nl/loca…/kinderboerderij-de-wilgenhof/

Met medewerking van Rotterdam van toen

Melanchtonweg, 1967

Bus 45 van de RET slaat vanaf de Melanchtonweg af naar de Ringdijk, 1967 (geschat).

Philipp Melanchthon (Bretten (de Palts), 16 februari 1497 – Wittenberg (Saksen), 19 april 1560) was een Duits filosoof en theoloog. Hij was de rechterhand van Maarten Luther en daarmee een belangrijk geestelijke.

Melanchthon werd geboren als “Phillip Schwarzerd”. In zijn tijd was het onder geleerden gebruikelijk om een naam te latiniseren (vertalen naar het Latijn) of te vergrieksen. “Schwarz Erd” (zwarte aarde) werd in het Grieks: “Melan chthon” (Μελάνχθων).

Melanchthon was classicus en theoloog en speelde een rol in de reformatie, naast mensen als Luther en Calvijn. Hij was een onderwijsman in hart en nieren en een van de grondleggers van het moderne onderwijs in Europa. Hij stichtte scholen, ontwierp leerplannen en opleidingen en vernieuwde het onderwijs in Duitsland op tal van punten. Hij bouwde in de lutherse wereld een sterk humanistisch gericht schoolsysteem uit. Omwille van dit feit werd hij ook wel “de opvoeder van Duitsland” genoemd. De Groninger kroniekschrijver Abel Eppens was een leerling van Melanchthon.

Tussen 1772 en 1779 werd de Schiebroekse polder ingedijkt. Om het gebied werd een ringvaart gegraven en een ringdijk gelegd. Het oostelijke gedeelte van deze dijk staat bekend onder de naam Ringdijk. De dijk werd in 1926 door de gemeente Schiebroek overgenomen van de Vereenigde polders Schiebroek, Berg en Broek en 110 Morgen.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Kerstverlichting in de Peppelweg, 1957

De Peppelweg heet naar een boom, meestal populier genaamd en behorend tot de wilgenfamilie.

Schiebroek was oorspronkelijk een ambachtsheerlijkheid die reeds in het begin van de 14de eeuw bestond. Ze kwam in die tijd voor onder de naam Broek (moerasland). Later sprak men over Schiebroek vanwege haar ligging in Schieland. De heerlijkheid bestond uit een tussen 1772 en 1779 drooggemaakte polder en een woonbuurtje bij de Kleiweg. In 1941 werd Schiebroek door Rotterdam geannexeerd. Met uitzondering van de Schiebroekselaan en -straat liggen de bovengenoemde straten enz. in en bij de voormalige buurt. Het Schiebroeksepark is het recreatiegebied, dat ten noordoosten van de ‘tuinstad’ ligt. De Schiebroekse Ringvaart is het water dat ten tijde van de inpoldering van het moerasgebied in de 18de eeuw is gegraven. Van deze vaart bestaat alleen het gedeelte langs Ringdijk en Erasmussingel nog. Voor 1983 heette deze alleen Ringvaart.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Buurthuis Brandaris aan de Adrianalaan ,1958

Buurthuis Brandaris aan de Adrianalaan op de hoek met de Meidoornsingel in Schiebroek, 10 januari 1958.

De Adrianalaan is vernoemd naar Adriana Erkina van Beek (1868-1941). In 1851 werd een zekere Johannes Ruis (1864-1925) eigenaar van een aantal percelen weiland ten westen van de Ringdijk onder Schiebroek. Hij stichtte hierop een boerenbedrijf, dat in 1888 werd overgenomen door zijn enige zoon Johannes (1864-1925). Op zijn land liet deze een pad aanleggen, waarlangs enige arbeiderswoningen werden gebouwd en tuindersbedrijfjes werden gesticht. Het pad gaf hij de naam Adrianalaan naar zijn echtgenote Adriana Erkina van Beek (1868-1941). In 1913 zag Ruis zich genoodzaakt zijn bedrijf van de hand te doen. De ‘laan’ werd ondergebracht in een vereniging van gezamenlijke eigenaren, die ervoor zorgde dat het slecht begaanbare pad werd bestraat en verbreed. In 1924 werd de Adrianalaan door de gemeente Schiebroek overgenomen.

De naam van de Meidoornsingel is ontleend aan een boom of heester uit de familie der appelachtigen. De Meidoornstraat herinnert aan de meidoornheggen, die veelvuldig bij de warmoezerijen in het Zwaanshals voorkwamen.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Peppelweg 1972

Winkelstraat de Peppelweg in Schiebroek, 1972 (geschat).

De Peppelweg heet naar een boom, meestal populier genaamd en behorend tot de wilgenfamilie.

Schiebroek was oorspronkelijk een ambachtsheerlijkheid die reeds in het begin van de 14de eeuw bestond. Ze kwam in die tijd voor onder de naam Broek (moerasland). Later sprak men over Schiebroek vanwege haar ligging in Schieland. De heerlijkheid bestond uit een tussen 1772 en 1779 drooggemaakte polder en een woonbuurtje bij de Kleiweg. In 1941 werd Schiebroek door Rotterdam geannexeerd. Met uitzondering van de Schiebroekselaan en -straat liggen de bovengenoemde straten enz. in en bij de voormalige buurt. Het Schiebroeksepark is het recreatiegebied, dat ten noordoosten van de ‘tuinstad’ ligt. De Schiebroekse Ringvaart is het water dat ten tijde van de inpoldering van het moerasgebied in de 18de eeuw is gegraven. Van deze vaart bestaat alleen het gedeelte langs Ringdijk en Erasmussingel nog. Voor 1983 heette deze alleen Ringvaart.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De in formatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Het buurtje Buitenzorg te Schiebroek, 1925

Het buurtje Buitenzorg te Schiebroek, 1925 (geschat).

Dit buurtje in Schiebroek zal zijn naam te danken hebben aan de landelijke omgeving, waarin het is gebouwd. Men kan het buurtje bereiken via de Buitenzorgbrug over de Ringvaart.

Schiebroek was oorspronkelijk een ambachtsheerlijkheid die reeds in het begin van de 14de eeuw bestond. Ze kwam in die tijd voor onder de naam Broek (moerasland). Later sprak men over Schiebroek vanwege haar ligging in Schieland. De heerlijkheid bestond uit een tussen 1772 en 1779 drooggemaakte polder en een woonbuurtje bij de Kleiweg. In 1941 werd Schiebroek door Rotterdam geannexeerd. Met uitzondering van de Schiebroekselaan en -straat liggen de bovengenoemde straten enz. in en bij de voormalige buurt. Het Schiebroeksepark is het recreatiegebied, dat ten noordoosten van de ‘tuinstad’ ligt. De Schiebroekse Ringvaart is het water dat ten tijde van de inpoldering van het moerasgebied in de 18de eeuw is gegraven. Van deze vaart bestaat alleen het gedeelte langs Ringdijk en Erasmussingel nog. Voor 1983 heette deze alleen Ringvaart.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen