Category Archives: Terbregge

Gezicht op de opening van de Prinses Irenebrug, 1939

Deze ophaalbrug over de Rotte ter hoogte van Terbregge is genoemd naar Prinses Irene, geb. 1939, tweede dochter van Koningin Juliana en Prins Bernhard. De brug werd op 5 augustus 1939, de geboortedag van de prinses, voor het verkeer opengesteld. Ze vervangt de Terbregse Brug, een ophaalbrug die op 3 juni 1936 is ingestort. Gedurende de oorlogsjaren 1942-1945 heette deze brug Terbregschebrug.

Prinses Irene werd geboren op Paleis Soestdijk in Baarn. Haar naam betekent “vrede” en werd gekozen in verband met de gespannen toestand in Europa ten tijde van haar geboorte. Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger van Adolf Hitler Nederland binnen. Enkele dagen later vluchtten haar ouders met prinses Irene, haar oudere zus Beatrix en haar grootmoeder koningin Wilhelmina naar Londen. Zij werd – uit vrees voor Duitse luchtaanvallen – in het geheim gedoopt in de kapel van Buckingham Palace; de echtgenote van koning George VI, koningin Elisabeth, was hierbij een van haar peten. De doop werd op 31 mei 1940 voltrokken door de hervormde predikant dominee J. van Dorp. Hij preekte op verzoek van Koningin Juliana over de tekstwoorden uit Johannes 14:27 – Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u.

Haar vader en grootmoeder bleven in Engeland en Irene ging met haar moeder en zus naar Canada, waar haar zus Margriet geboren werd. Tijdens de oorlogsjaren vernoemde koningin Wilhelmina een brigade naar haar kleindochter, de zogenoemde Prinses Irene Brigade. Na de bevrijding van Nederland keerden Irene en haar gezin op 2 augustus 1945 terug naar Paleis Soestdijk. Hier werd in 1947 haar jongste zus prinses Christina geboren. In 1948 werd haar moeder koningin van Nederland.

De foto komt uit de fotocollectie van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

De fietsenwinkel van Piet Hordijk aan de Terbregseweg, 1973

Deze weg heet naar Terbregge, een oude buurschap onder het voormalige dorp Hillegersberg. Ze is gelegen bij de brug over de Rotte, waaraan de naam is ontleend (Terbregge = Ter Brugge). Oorspronkelijk was het een kleine handelsnederzetting, die reeds in 1282 wordt genoemd. Later groeide ze uit tot een buurschap. In 1775 werd deze vrijwel geheel door brand verwoest en slechts op beperkte schaal herbouwd. Samen met Hillegersberg werd Terbregge in 1941 door Rotterdam geannexeerd. Alle bovengenoemde straten liggen in of nabij de oude buurschap. De Terbregse Rechter Rottekade was voor 1964 een onderdeel van de Bergse Rechter Rottekade.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Boterdorpse Verlaat, 1947

Het Boterdorpse Verlaat met sluisje richting de Rotte, januari 1947.

Deze schutsluis tussen de Streksingel en de Rotte bij Terbregge is vernoemd naar de Boterdorpse of of Butterdorpse polder. Het verlaat is de schutsluis ten zuiden van de Boterdorpse of Butterdorpse polder. De polder werd in de jaren 1777-1780 bedijkt; de sluis dateert uit deze tijd. Het noordelijke gedeelte van het Boterdorpse Verlaat heette tot 1949 Bergse Verlaat.

Het riviertje de Rotte, waaraan de stad Rotterdam zijn naam te danken heeft, wordt in 1242 voor het eerst genoemd. Ze moet echter eeuwen oud zijn, want in een oorkonde uit 1028 is er sprake van een nederzetting ‘Rotta’. De Rotte werd voor 1200 ter hoogte van Crooswijk voor het eerst afgedamd in het kader van de aanleg van een dijk vanwege de grote 12de-eeuwse overstromingen. De aanleg van Schielands Hoge Zeedijk meer naar het zuiden rond het midden van de 13de eeuw, betekende een tweede afdamming. In deze dam, het midden van de latere Hoogstraat, bevonden zich enkele uitwateringssluizen waardoor de (Binnen-)Rotte in verbinding beelf staan met de Maas. De beide kaden langs de Rotte ten noorden van de oude stad ontvingen de namen Rechter en Linker Rottekade. Waar deze kaden door Hillegersberg en Terbregge lopen kregen ze na de annexatie de plaatsnamen als toevoegsel. De Rottebrug verbindt over de Rotte de Gordelweg met de Boezembocht. De Rottestraat ontving haar naam omdat ze op de Rotte uitloopt. Zie ook Binnenrotte.

De foto is gemaakt door de Dienst Gemeentewerken en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen