Category Archives: Zestienhoven

Luchtfoto van vliegveld Zestienhoven, 1960

Luchtfoto van vliegveld Zestienhoven, 1960 (geschat).

Sinds 1920 had Rotterdam een eigen luchthaven: Vliegveld Waalhaven. Waalhaven was een burgerluchthaven met lijndiensten op Londen en Parijs. Ook was hier de vliegtuigfabriek van Koolhoven gevestigd. Op 10 mei 1940 werd vliegveld Waalhaven grotendeels verwoest bij de Duitse aanval op Rotterdam. Na het bombardement vernietigden de geallieerden het vliegveld volledig om het onbruikbaar te maken voor de Duitsers. Waalhaven werd na de oorlog niet meer herbouwd.

Rotterdam opende op aandrang van vooral de havenondernemers in 1956 op de locatie Zestienhoven een nieuw vliegveld dat ook een functie zou kunnen vervullen voor de Haagse regio. De startbaan was 1300 meter lang. In 1966 werd de startbaan verlengd. Het huidige luchthavengebouw is gebouwd in 1967.

De luchthaven heeft één start- en landingsbaan, die afhankelijk van de windrichting in noordoostelijke en zuidwestelijke richting kan worden gebruikt. Er zijn geen aviobruggen, er wordt gebruikgemaakt van vliegtuigtrappen. Afhankelijk van de afstand tussen vliegtuig en terminal lopen de passagiers naar het vliegtuig of worden ze met een bus gebracht.

Rotterdam The Hague Airport is een passagiersluchthaven voor lijnvluchten, chartervluchten en zakenvluchten. Incidenteel vindt een vrachtvlucht plaats. Daarnaast wordt de luchthaven gebruikt voor de kleine luchtvaart (lesvluchten, sportvluchten, en rondvluchten). Het vliegveld wordt ook aangedaan door regeringsvluchten.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Vliegveld Zestienhoven 1972

Op het vliegveld Zestienhoven wordt een ‘ flight simulator ‘ in een airbus geladen, 9 augustus 1972.

Na de Tweede Wereldoorlog vond het gemeentebestuur dat het gemis van een vliegveld spoedig diende te worden opgelost. Rotterdam had als belangrijkste havenstad van ons land een moderne grote luchthaven in de nabije omgeving nodig. Herstel van Waalhaven was geen optie, omdat het kort na de oorlog een industriegebied was geworden. In de landelijke politiek speelde er in die tijd de discussie om een tweede nationale luchthaven aan te leggen. In 1948 wees het Kabinet de polder Schieveen, langs de A13, aan voor de bouw van een tweede nationale luchthaven. In 1952 meldde de toenmalige minister Vos echter dat dit plan geen doorgang zou vinden. Er kwam geen tweede nationale luchthaven. Een eventuele nieuwe Rotterdamse luchthaven mocht onder geen enkele voorwaarde groter groeien dan Schiphol.

Onder druk van het Rotterdamse bedrijfsleven kwam er in de jaren vijftig uiteindelijk toch een nieuwe Rotterdamse luchthaven. Het rijk gaf wel toestemming voor de aanleg van een luchthaven in de ernaast gelegen, veel kleinere polder van Zestienhoven. Op 1 april 1954 kwam de goedkeuring van de bouw van de nieuwe luchthaven Zestienhoven. Met de aanleg van het grasveld, want veel meer mocht er niet komen, werd begonnen op 18 mei 1954, de opbouwdag in Rotterdam. Niet in de Schieveense polder, maar in de zuidelijk van de Doenkade gelegen Zestienhovense polder ging de eerste spade de grond in.

Zestienhoven kon pas een echte luchthaven worden met de aanleg van een verharde startbaan. Op 1 augustus 1955 werd Burgermeester van Walsum geïnformeerd over de toestemming van een verharde startbaan. Na veel bezwaar werd eindelijk het nut ervan ingezien. De kosten van de aanleg van de startbaan, de toegangsweg naar het vliegveld en het bouwrijp maken van bij het vliegveld aansluitende industrieterreinen werden geraamd op meer dan tien miljoen gulden.

Voor de officiële opening van vliegveld Zestienhoven, zouden er vanaf 17 september enkele proeflandingen plaatsvinden. De landingen zouden worden verzorgd door drie Engelse luchtvaartmaatschappijen die lijndiensten wilden gaan uitvoeren op de nieuwe luchthaven. Tien dagen voor de officiële eerste landing, op 7 september 1956 om acht minuten over zes, landde geheel onverwachts de officieuze eerste bezoeker. De Deense zakenman Grum had op de luchtvaartkaart het nieuwe vliegveld wel opgemerkt, maar had niet gezien dat het vliegveld nog niet was opengesteld.

De eerste voorzieningen op vliegveld Zestienhoven waren beperkt. Op 1 oktober 1956 werd Zestienhoven officieel geopend met een startbaan van dertienhonderd meter lengte en vijfenveertig meter breed. Verder bestond het vliegveld uit loodsen, een stenen stationgebouwtje, een houten kantoor voor de havendienst en een houten verkeerstoren. Ondanks dat er aanvankelijk slechts vliegtuigen mochten landen met een maximum gewicht van twintig ton ontwikkelde Zestienhoven zich voorspoedig. Op de binnenlandse vluchten nam het belang van het vliegveld erg toe. Het kreeg nog meer functies in met name de sport-, reclame-, en instructieluchtvaart en later toerisme.

Kort na de opening bleek de lengte van start- en landingsbaan te kort voor het toenemende vliegverkeer. De gemeente Rotterdam was hier al op bedacht, waardoor men ‘stiekem’ betonplaten had aangelegd, die verborgen waren onder het gras. Zodra toestemming tot uitbreiding werd verkregen van de regering ‘zouden er tuinlieden nodig zijn om de betonplaten te ontdekken’. Bij de opening van de verlengde baan op 13 april 1966 moest ‘deze actie’ nog worden goedgepraat door Burgemeester van Walsum.

Medio 1967 werd begonnen met de aanleg van een nieuw stationsgebouw met verkeerstoren. Na de officiële opening op 28 april 1970 konden in mei het nieuwe stationsgebouw van honderdtien meter lang en veertig meter breed én de verkeerstoren van negenendertig en een halve meter hoog in gebruik worden genomen. Het ontwerp van dit imposante bouwwerk, dat circa zeventien miljoen gulden kostte, was van de dienst Gemeentewerken. Inmiddels waren alle houten bouwwerken al afgebroken en verscheen er een nieuw dienstengebouw voor de op de luchthaven werkzame overheidsdiensten, douane en Koninklijke Marechaussee. Door alle vernieuwingen verbeterde het imago en werd Zestienhoven een heuse luchthaven.

Begin mei 1987 presenteerde het Rotterdamse stadsbestuur het Integraal Plan Noordrand Rotterdam (IPNR). Een belangrijk onderdeel van dit plan was de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk, Rijs en Daal, in de polder Zestienhoven. Hiervoor moest er een nieuwe luchthaven worden aangelegd op een andere locatie. De bestaande locatie was niet goed geschikt door de geluidshinder en het ontbrak er bovendien aan mogelijkheden voor rendabele ontwikkeling. In 1996 kwam een einde aan de veelbelovende plannen voor een nieuwe luchthaven. De Rotterdamse gemeenteraad besloot Rotterdam Airport voorlopig zo te laten.

De fotograaf is Lex de Herder en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam. Lees het hele verhaal op http://stadsarchief.rotterdam.nl/vliegveld-zestienhoven

Met medewerking van Rotterdam van toen