Tag Archives: 1962

Gezicht op de kermis met op de achtergrond de Sint-Laurenskerk, 1958-1962

Een kermis (of foor) is een verzameling rondtrekkende attracties en kramen in de openlucht ter vermaak van het volk.

De kermis wordt gedurende enkele dagen of een week gevierd; het is een commercieel evenement geworden. Vroeger was de kermis vaak een van de weinige uitgaansmogelijkheden.

Van oorsprong is een kermis een jaarmarkt ter gelegenheid van de wijdingsdag of een andere feestdag van de parochiekerk van een plaats. Het woord kermis is dan ook een verbastering van kerkmis of kerke-misse. Op die dag stroomde het volk samen om de patroonheilige te vereren en om zich te vermaken. In stedelijke gebieden verloor de kermis vaak zijn band met het religieuze feest dat eraan ten grondslag lag, maar in dorpen gaan beide soms nog hand in hand en gaat er op de wijdingsdag een processie uit.

De fotograaf is Lex de Herder en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Politiebureau van politie Haagseveer, 1962

Het Haagseveer met rechts het hoofdbureau van politie en de Delftsevaart, gezien vanaf de met sneeuw bedekte Noordmolenwerf, 1962-1966.

Het schippersveer op Den Haag was aan deze kade gelegen evenals het kantoor van het wagenveer. Een huis ”s-Gravenhage’ trof men hier al in 1596 aan. In het midden van de 17de eeuw is er sprake van ‘het Haagscheveer’ op de Delftsevaart, in 1707 is er bijgevoegd ‘naest het Coolhuys’ (de Sint Jorisdoelen). Delftsevaart was vroeger de gewone naam van deze straat. Later sprak men van Delftsevaart, anders genaamd Haagseveer. De laatste naam kwam in de 19de eeuw steeds meer in zwang. Na het bombardement werd het Haagseveer in zuidelijke richting verlengd met een gedeelte van de Westewagenstraat.

De Delftsevaart kan men beschouwen als een gedeelte van de vaart ‘van Rotterdam naar de Schie’, voor het graven waarvan graaf Willem IV op 9 juni 1340 aan Rotterdam vergunning gaf. Zij dankt haar naam aan de stad Delft. In 1368 sprak men van de vaart van der Spoeije en veel later nog, o.a. in 1608, is er sprake van Schieweg W.Z.. aan de Doelweg (Haagseveer). Beide zijden van de vaart hebben lang de naam Delftsevaart gedragen. De kaden werden eerst in het midden van de 16de eeuw bebouwd. Voor die tijd lagen hier slechts tuinen en scheepstimmerwerven. In het begin van de 19de eeuw noemde men het gedeelte dat tussen de Galerij en de Sint Jacobsstraat lag Rijkelui Delftsevaart. Verderop sprak men van de Gemeenelui Delftsevaart.

De fotograaf is Lex de Herder en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Pannekoekstraat, 1955

Benzinestation aan de Pannekoekstraat met rechts de doorgang naar de Mariniersweg, 1955-1962.

De ‘Panckoekstrate’ komt al voor in de stadsrekening van 1426/27. De herkomst van de naam is niet achterhaald. Aan het verhaal van een van onze stadsbeschrijvers, dat in deze straat een pannekoekbakker woonde, die bij feestelijke gelegenheden de omwonenden van dit gebak voorzag, moet niet veel waarde worden gehecht. Door het aanleggen van de Nieuwemarkt in 1660 kwam een gedeelte van de straat te vervallen. Het middenstuk werd de oostzijde van het plein; de uiteinden werden resp. Lange en Korte Pannekoekstraat genoemd. Het gedeelte ten noorden van de Nieuwemarkt en ten oosten van de Boterhal of het Boterhuis heeft kort n 1662 de naam Halstraat ontvangen. De gehele Pannekoekstraat ging bij het bombardement in mei 1940 verloren. Bij bovengenoemd besluit werden de namen Korte en Lange Pannekoekstraat ingetrokken. De huidige Pannekoekstraat ligt ongeveer op dezelfde plaats als de vroegere straat, zij het dat het noordelijke gedeelte met een bocht naar links loopt.

De Mariniersweg herinnert aan het heldhaftig optreden van de mariniers in de meidagen van 1940. De Mariniersweg heette van 1942 tot 1947 Admiraal de Ruyterweg. Laatstgenoemde naam werd op 10 april 1947 gegeven aan de verkeersweg, die van het Pompenburg naar de Vondelweg loopt.

De foto is gemaakt door de Fototechnische Dienst Rotterdam en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van  toen

Diergaarde Blijdorp, 1962

Mensen op hun paasbest in het paasweekend voor de ingang van Diergaarde Blijdorp, 21-23 april 1962.

In 1940, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, werd de oude dierentuin op 12 mei zwaar beschadigd door bommen, twee dagen voor het grote bombardement op Rotterdam op 14 mei. Bij het grote bombardement werd de dierentuin niet getroffen. De dierentuin was toen al grotendeels verplaatst naar de huidige locatie. Tussen 1939 en 1941 werd er gebouwd op een locatie liggend tussen de spoorlijn Utrecht – Rotterdam en de Van Aerssenlaan. Bij het bombardement kwamen veel dieren om, terwijl een paar andere ontsnapten. Zo liep er een zebra door een winkelstraat en enkele zeeleeuwen zwommen in de singels van de stad.

Het ontwerp van de nieuwe dierentuin is van Sybold van Ravesteyn, waarbij traliewerk en hekken zo veel mogelijk zijn vermeden en vervangen door greppels en grachten. De verwarmde binnenverblijven en ruime leefweiden waren toentertijd uniek in de wereld.

Op 7 juli 1940 werd het noordelijk gedeelte geopend en in december was de nieuwe diergaarde geheel open. Van Ravesteyn had de dierentuin zo ontworpen dat er een symmetrieas door het park liep, waarop de betonnen gebouwen lagen: de Rivièrahal, de 47 meter hoge uitkijktoren, het roofdiergebouw, de grote vijver en het theehuis. Aan weerszijden van deze as lagen grote weiden voor hoefdieren als bizons en zebra’s.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Mariniersweg, 1962

Een reclamezuil op de Mariniersweg, 1962-1963 (geschat).

De straatnaam Mariniersweg herinnert aan het heldhaftig optreden van de mariniers in de meidagen van 1940. De Mariniersweg heette van 1942 tot 1947 Admiraal de Ruyterweg. Laatstgenoemde naam werd op 10 april 1947 gegeven aan de verkeersweg, die van het Pompenburg naar de Vondelweg loopt.

Het Korps Mariniers, opgericht 10 december 1665, is een onderdeel van de Koninklijke Marine en een van de oudste militaire onderdelen van de huidige Nederlandse krijgsmacht. Het Korps Mariniers bestaat uit infanteristen die dienstdoen op oorlogsschepen en ingezet kunnen worden op de grens van land en water. Het korps wordt sinds de jaren negentig in toenemende mate ingezet bij operaties op het land in het kader van crisisbeheersing. Amfibische operaties zijn echter de specialiteit van het korps.

In de 17e eeuw ging de Republiek er toe over enkele infanterieregimenten onder gezag van de vloot te stellen. De infanteristen kregen de taak landingen op vijandelijk grondgebied uit te voeren.

In 1627 werden op initiatief van luitenant-admiraal Filips van Dorp 1000 soldaten over schepen verdeeld, om vijandelijke schepen te kunnen enteren. Na de Vrede van Münster in 1648 verdwenen deze soldaten echter weer van de vloot.

Nadat een verzoek tot oprichting van een regiment zee-infanteristen in 1663 was afgewezen, werd in 1665 alsnog een regiment soldaten aan de marine toegewezen. Dit gebeurde op initiatief van raadpensionaris Johan de Witt en luitenant-admiraal Michiel de Ruyter. De eerste commandant was Willem Joseph van Ghent naar wie de Van Ghentkazerne in Rotterdam is vernoemd. Thans wordt 10 december 1665 gezien als oprichtingsdatum van het Korps Mariniers.

Van oudsher lag het voornaamste werkterrein van het Korps Mariniers buiten het moederland: aanvankelijk vooral op de vloot; later ook in de koloniën. Dit komt tot op heden tot uiting in de wapenspreuk: Qua patet orbis (Zo wijd de wereld strekt).

Ook spreekt men van Oud-Marinier in plaats van Ex-Marinier, vanwege het feit dat je als Marinier wordt gezien als “Marinier voor het leven”. Vandaar de uitspraak: Eens een Marinier, altijd een Marinier..

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Het hoofdkantoor van de Rotterdamsche Bank Coolsingel 1962

Het hoofdkantoor van de Rotterdamsche Bank, later AMRO-bank, aan de Coolsingel 119, 1962-1968 (geschat). Op de voorgrond de Van Oldenbarneveltplaats en links de Coolsingel, Rechts lijkt de Lijnbaan uitgebreid te worden tot het Binnenwegplein. Dat gebeurde vanaf 1962.

Het bankgebouw van de Rotterdamsche Bankvereeniging stond aan de Boompjes tot aan zijn verwoesting tijdens het bombardement op Rotterdam. In 1941 werd begonnen met de wederopbouw aan de Coolsingel. Het bankgebouw werd pas in 1948 opgeleverd. Na de fusie van 1964 werd het gebouw medio jaren zeventig de hoofdvestiging. Het gebouw kreeg toen een uitbreiding aan de achterzijde. Nadat vele jaren lang de ABN AMRO bank in het pand gevestigd was, werd anno 2014 boekhandel Donner er gevestigd.

De Rotterdamsche Bank (RB) werd in 1863 opgericht door een groep zakenlieden en bankiers, onder wie Marten Mees, die partner was in R. Mees & Zoonen (RMZ). Mees stond daarmee, zonder dat te beseffen, aan de basis van wat een belangrijke concurrent zou worden van zijn eigen Rotterdamse bank. Doelstelling van de RB was het inrichten van een kredietinstituut voor bedrijven die in Nederlands-Indië actief waren, naar model van de Britse Colonial Bank. De Rotterdamsche Bank was in 1879 betrokken bij het boekhoudschandaal rondom Lodewijk Pincoffs, en leed daardoor aanzienlijke verliezen. Hierna zou het bedrijf zich noodgedwongen moeten terugtrekken op de Nederlandse markt.

Al vanaf juli 1939 hadden RB en de Amsterdamsche Bank (AB) fusieplannen, die nagenoeg geheel waren uitgewerkt. Het naderen van de Tweede Wereldoorlog, en het anticiperen op de gevolgen daarvan voor Nederland dwongen de bedrijven er toe deze plannen voorlopig in de ijskast te plaatsen.
Na de oorlog wijzigde Robaver zijn naam weer naar Rotterdamsche Bank, en in 1960 werd de Nationale Handelsbank overgenomen. De fusieplannen van voor de oorlog werden begin jaren zestig weer opgepakt, hetgeen leidde in 1964 tot een fusie tot Amsterdam-Rotterdam Bank, beter bekend als AMRO Bank, dat zijn hoofdkantoor in Amsterdam had.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Stadion Feijenoord 1962 Feijenoord N.A.C. (4-1)

Publiek in Stadion Feijenoord tijdens Feyenoord-NAC, 15 april 1962.

Uit het Vrije Volk van 16 april 1962:
Gerard Bergholz, op de rechtsbuitenplaats vervangen door de jonge Hordijk, maar na een kwartier invaller voor een door rugklachten gepijnigde Cor v.d. Gijp, heeft een groot stempel gedrukt op Feijenoord-NAC. Bergholz kwam na één kwartier het veld op en scoorde nauwelijks twintig seconden later een magnifiek doelpunt. Twintig minuten later herhaalde hij die prestatie nog eens. Omdat verder Bouwmeester en Schouten voor Feijenoord scoorden en Visschers voor NAC werd het tenslotte 4-1, een resultaat, dat de verhouding in het veld voortreffelijk weerspiegelde.

Het was een wedstrijd in grote sfeer. NAC werd bij zijn opkomst luid toegejuicht. Feijenoord kreeg een staande ovatie terwijl bij de aanvang het legioen uit volle borst het hand in hand, kameraden zong. Dat heeft de Rotterdammers, die al vijf wedstrijden in successie het zoet der overwinning niet smaakten, gesterkt. Bij vlagen was het spel ouderwets. In weken zag het legioen zijn favorieten niet in zulk een vorm.In het begin leek het daar niet op. NAC gaf fraai partij en kreeg zelfs de beste kansen, vooral via Visschers die als speerpunt van de aanval een voortreffelijke wedstrijd speelde. Pieters Graafland had met zijn schoten de allermeeste moeite, maar klaarde het.

Eerst na het uitvallen van Cor v.d. Gijp kwam er vaart in de Feijenoord-acties. Nauwelijks was Bergholz als midvoor in het veld verschenen, of Bouwmeester mikte de bal uit een corner over de handen van doelman v. d. Merwe in de doelmond. Bergholz stormde toe en kopte de bal schitterend in.

NAC kreeg daarna wel kansen, maar het was Feijenoord dat de zaken ging dicteren. Henk Schouten, grote uitblinker in de aanvalslinie, dirigeerde het aanvalskwintet met slimme acties, waar Kees Kuys c.s. geen vat op hadden. Met man en macht werd Coen Moulijn afgestopt, maar daardoor kwam er ruimte voor de andere aanvallers.

Beautie
In de 20e minuut stuitte een schot van Schouten af op een voet van een verdediger. Bouwmeester kreeg de bal voor zijn voeten en knalde zonder bedenken in (2—0). Fraaier nog was het derde doelpunt, dat Gerard Bergholz na een halfuur op.zijn naam schreef. Hij kreeg de bal van Moulijn toegespeeld, liep langs een paar NAC-verdedigers en loste toen van zeker 25 meter volkomen onverwachts een enorme kogel, die in de uiterste bovenhoek doel trof. Een beautie! (3-0).

Het dolgelukkige Feijenoord, gesteund door een onvermoeid roepende aanhang, had hiermee de overwinning wel veilig gesteld. Kennelijk besloot men het na de rust wat kalmer aan te doen, waardoor NAC een tijdlang sterk in het offensief kon komen. Na drie minuten al leverde dat een doelpunt op, toen Visschers de bal vrij kreeg en een schot loste dat Pieters Graafland zeker zou hebben gehad, als Bennaers er niet op ongelukkige wijze een voet tussen had gezet. De bal veranderde van richting en stuiterde de hoek in (3-1).

NAC bleef gevaarlijk, maar schutter Visschers kreeg geen kans; meer. Omdat de” Feijenoordaanvallen nu zonder tempo werden opgezet verzoende ieder zich al met een tamme afloop, tot in het laatste kwartier de Rotterdammers er nog even een schepje bovenop deden.

Henk Schouten gaf het alarmsein met een grandioze solorush die hem tot vlak voor v.d. Merwe bracht. Cees Kuys kon de bal nog net corner werken, maar het scheelde een haartje. Bouwmeester kreeg een beste kans, maar schoot roekeloos naast. In de 36e minuut ten slotte kon toch nog een keer het legioen overeind komen. Dat dankte het dan weer aan Bergholz, die op rechts een ren ondernam en de bal scherp voortrok. Bouwmeester knalde de bal in, tegen de benen van v.d. Merwe, Hordijk zette zijn voet ertegen, weer tegen de benen van v.d. Merwe, waarna Henk Schouten met de rust van de routinier de bal kalmpjes in de hoek legde (4-1).

De foto is gemaakt door de Fototechnische Dienst Rotterdam en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt uit het Vrije Volk, via delpher.nl

Met medewerking van Rotterdam van toen

Burgermeester Slijpelaan 1962

Wegomlegging in verband met de bouw van de Van Brienenoordbrug, 1962 (geschat). Linksvoor de woonhuizen van de Burgemeester van Slijpelaan overgaand in de Bovenstraat richting de dorpskern van Oud-IJsselmonde.

Pieter Frederik van Slijpe (Middelharnis, 6 juli 1856 – Schiedam, 8 augustus 1942) was een Nederlandse burgemeester.

Van Slijpe werd in 1856 te Middelharnis geboren als zoon van de hoofdonderwijzer Pieter Frederik van Slijpe en Paulina van Wageningen. In 1881 werd hij benoemd tot secretaris van Sassenheim. In april 1892 volgde zijn benoeming tot burgemeester van de voormalige gemeente Ammerstol. Nog geen twee jaar later volgde zijn benoeming per 5 januari 1894 tot burgemeester van IJsselmonde. Van deze gemeente vervulde hij gedurende vijfendertig jaar het ambt van burgemeester. Op zijn verzoek kreeg op op 72-jarige leeftijd – per 1 april 1929 – eervol ontslag als burgemeester. Tijdens zijn burgemeesterschap werd in IJsselmonde onder andere een drinkwaterleiding en een tuindorp gerealiseerd. In de beginjaren van zijn burgemeesterschap in IJsselmonde raakte hij in conflict met de toenmalige ambachtsheer, mr. C.J.A. Bichon van IJsselmonde, over de aanleg van een veerdam. Na diverse juridische procedures, waarbij de ambachtsheer in het gelijk werd gesteld, schonk deze de grond aan de gemeente.
Van Slijpe trouwde op 19 april 1894 te Rotterdam met Elisabeth Kerssen. Hij overleed in augustus 1942 op 86-jarige leeftijd in Schiedam. Hij werd op 11 augustus 1942 begraven op de Algemene Begraafplaats van Voorburg.
In 1939 werd in IJsselmonde (op 1 augustus 1941 opgegaan in Rotterdam) de Burgemeester Van Slijpelaan naar hem genoemd.

De Bovenstraat is een straat in Oud-IJsselmonde die boven op de dijk langs de Nieuwe Maas is aangelegd. Voor die tijd heette deze straat Dorpsstraat.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen