Tag Archives: diergaardesingel

West-Kruiskade met rechts de Diergaardesingel, 1959

Gezicht op de West-Kruiskade met rechts de Diergaardesingel, 1959.

De Kruiskade komt reeds in 1506 onder deze naam voor. Het was toen nog maar een voetpad. Dit pad werd in de eerste helft van de 19de eeuw door de Rotterdamsche Werkvereeniging verbreed en tot een schelpweg gemaakt. In 1853 werd de weg door de stad overgenomen en bestraat. In 1401 werd ze de ‘Ka tot Rotterdam in Cool’ genoemd. De oudste kaart waarop de Kruiskade voorkomt dateert uit 1540. Hierop wordt het verlengde van deze kade in westelijke richting tot aan de Delfshavense Schie ‘doorgeghraven oude ka’ genoemd.

De kade moet ouder zijn dan 1389, het jaar waarin toestemming werd verleend om deze Schie te graven. De Kruiskade en haar verlengingen (West-Kruiskade, Middellandstraat en Vierambachtsstraat) vormden de zuiddijk van de ambachten Blommersdijk en Beukelsdijk. Voor het graven van de Rotterdamse Schie zal de Kruiskade ten oosten aangesloten hebben op de Hofdijk. Haar naam dankte ze waarschijnlijk aan de ‘cruyskamp’, een stuk land dat vanaf het einde van de 15de tot in de 18de eeuw in Beukelsdijk in het ambacht van Cool was gelegen

Deze singel is vernoemd naar de in 1857 opgerichte Rotterdamsche Diergaarde, waarlangs deze singel liep. De Diergaarde werd eind 1939 gesloten in verband met de bouw van een nieuwe diergaarde in de wijk Blijdorp. Daarna werd met de sloop begonnen; het restant van de diergaarde werd verwoest bij het bombardement in mei 1940. Zowel de Stationssingel als de Spoorsingel hebben in de 19de eeuw enige tijd Diergaardesingel geheten.

De fotograaf is P.J. Visser en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Bouwcentrum, Diergaardesingel 1958

Werkzaamheden bij het Bouwcentrum, 1958 (geschat).

Op een nog bijna lege vlakte in het centrum van Rotterdam wordt in 1949 het Bouwcentrum geopend. Het is de plek waar waar informatie te vinden is over bouwen en wonen.

Het Bouwcentrum is één van de eerste wederopbouw-gebouwen dat klaar is. Als in 1947 wordt begonnen met de bouw aan de Diergaardesingel, is de omgeving vrijwel leeg.

Het Stadsarchief Rotterdam heeft een foto-album gekregen met 130 zwart-witfoto’s van de bouw. “Het is een hele mooie aanvulling op onze collectie, een prachtig foto-album van de bouw van het Bouwcentrum, dat ooit één van de eerste en belangrijkste gebouwen was van de wederopbouw van Rotterdam”, zegt Wanda Waanders van het Stadsarchief.

Er is in de periode na de Tweede Wereldoorlog veel behoefte aan kennis over bouwen. “In die tijd moet je nog moeite doen om aan die informatie te komen, je kon het niet op internet opzoeken”, aldus Wanda Waanders.

In het Bouwcentrum zijn tentoonstellingen, er zijn zalen voor lezingen en een grote bibliotheek. Het is bedoeld voor architecten en andere vakmensen, maar ook voor andere geïnteresseerden.

De Britse koningin Elisabeth wordt in 1958 samen met haar man prins Philip in het Bouwcentrum ontvangen. In andere landen zijn er soortgelijke centra. Het Bouwcentrum in Rotterdam heeft jarenlang internationaal grote naamsbekendheid.

Dat komt door de vooruitstrevende manier van bouwen in Rotterdam, maar ook vanwege de karakteristieke vorm van het gebouw zelf.

Het gebouw staat er nog steeds, maar is nu nauwelijks zichtbaar. Waanders: “Je moet echt goed zoeken om het vinden, het is nu weggestopt tussen de bebouwing van het Weena en de Diergaardesingel”.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van rijnmond.nl https://www.rijnmond.nl/…/Wederopbouw-vanuit-het-unieke-Bou…

Met medewerking van Rotterdam van toen