Tag Archives: kareldoormanstraat

Weena – Karel Doormanstraat, 1960

Verkeersborden met omleidingen wegens de metrobouw, op of nabij het Weena en de Karel Doormanstraat, 1960-1965 (geschat).

De eerste metrolijn, Noord-Zuidlijn genoemd, was tevens de eerste van Nederland, en bij de opening een van de kortste metrolijnen ter wereld: slechts 5,9 kilometer tussen het station Rotterdam Centraal en het station Zuidplein op de linker Maasoever. Op 9 februari 1968 openden prinses Beatrix en prins Claus in het bijzijn van toenmalig burgemeester Wim Thomassen en RET-directeur drs. C.G. van Leeuwen de metrolijn op het Centraal Station met een rit naar Zuidplein. Met de bouw van de lijn, die ruim zeven jaar duurde, was een bedrag van 170 miljoen gulden (ruim 77 miljoen euro) gemoeid, plus twintig miljoen gulden (negen miljoen euro) aan bijkomende werken. Om de Rotterdammers kennis te laten maken met dit nieuwe vervoermiddel, mocht iedere inwoner eenmaal een gratis ritje maken met de metro. De Rotterdamse metro had zijn eerste grote presentatie aan het publiek al in 1960 op de Floriade in de vorm van een 38 meter “bewegende” maquette met modeltreinen.

Het belangrijkste kunstwerk was de tunnel onder de Nieuwe Maas. Deze tunnel (de tweede ondertunneling van de Maas na de Maastunnel voor het auto-, fiets- en voetgangersverkeer) werd gebouwd door middel van geprefabriceerde tunnelstukken die werden afgezonken. Het traject van Rotterdam Centraal tot aan de Maas werd in openbouwputten gerealiseerd. Weena, Hofplein en Coolsingel waren hierdoor jarenlang onbegaanbaar.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Het Piccolo theater aan de Karel Doormanstraat, 1984

Het Piccolo theater aan de Karel Doormanstraat, 17 maart 1984.

Vanaf medio 1955 stond aan de Karel Doormanstraat, vlak naast de toenmalige Rotterdamsche Schouwburg het repetitielokaal van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. In 1965 vertrok het orkest naar De Doelen. Decorontwerper Johan Greter en Chiel de Mey, decorschilder, verbouwde de ruimte tot de kleine zaal van het Nieuw Rotterdams Toneel. De opening was op 11 december 1965 met ‘de getatoeëerde roos’ van Tennessee Williams en Ach, arme Fred van James Saunders.

In 1968 werden de zitplaatsen verbeterd. De opstelling was flexibel en de capaciteit was 160 plaatsen. De wanden waren donker geverfd, donkergroene banken met rode en blauwe kussens. Het Piccolo Theater bekleedde in die jaren een belangrijke plaats binnen het opkomende avant-garde toneel.

In 1984 werd het gebouw afgebroken om o.a. plaats te maken voor de nieuwe Rotterdamse Schouwburg.

Karel Willem Frederik Marie Doorman (Utrecht, 23 april 1889 – Javazee, 28 februari 1942) was een Nederlands schout-bij-nacht. De Engelse naam voor zijn rang is Rear Admiral, en zo raakte hij bij de geallieerden onder zijn bevel, en later in de Engels sprekende wereld, bekend als Admiral Doorman. Doorman kwam om tijdens de Slag in de Javazee. Ter nagedachtenis heeft de Koninklijke Marine tot vier keer toe een schip naar hem genoemd, te weten in 1946, 1948, 1991 en 2015.

De fotograaf is Lex de Herder en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van theaterencyclopedie.nl http://theaterencyclopedie.nl/wi…/Piccolo_Theater,_Rotterdam

Met medewerking van Rotterdam van toen

Karel Doormanstraat 1957

Een wederopbouwrit op de Karel Doormanstraat met de in aanbouw zijnde Lijnbaanflats, 1 juni 1957.

De Karel Doormanstraat draagt de naam van zeeofficier Karel Willem Frederik Marie Doorman (1889-1942). Hij voerde in 1942 als schout bij nacht het bevel over het Nederlandse vlooteskader. De Nederlandse vloot ging in de strijd met de Japanse vloot in de nacht van 27 op 28 februari 1942 in de Javazee ten onder. De straat ligt ongeveer ter plaatse van de vooroorlogse Tuinderstraat en Diergaardekade.

In tegenstelling tot de traditionele Nederlandse winkelstraat zijn woningen en kantoorruimtes bij de Lijnbaan niet boven de winkels geplaatst maar in aparte gebouwen erachter. De winkels worden bevoorraad vanuit een expeditiestraat aan de achterzijde, die eveneens de toegangsstraat voor de woonbebouwing vormt. Deze bestaat uit blokken van resp. drie, dertien en negen lagen, die een gemeenschappelijk groengebied omsluiten. Het ontwerp stond onder supervisie van H.A. Maaskant, die zelf de losstaande Cityflat ontwierp. De unieke stedenbouwkundige opzet van voetgangersgebied, expeditiestraat en hoogbouw aan woonhoven heeft een van de weinige geslaagde vormen van stedelijk wonen opgeleverd, en blijkt ook kantoorkolossen uit de jaren zeventig moeiteloos te incorporeren.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van http://www.architectuurgids.nl/…/list_p…/typ_id/3/prj_id/171

Met medewerking van Rotterdam van toen