Tag Archives: kruiskade

De bioscoop Lumière op de hoek van de Kruiskade en de Lijnbaan, 1974

De bioscoop Lumière op de hoek van de Kruiskade en de Lijnbaan, 11 juli 1974. Op 11 juli 1974 is Lumiere I geopend; Lumiere III was al voor die datum in gebruik genomen en eind augustus werd Lumiere II geopend. De grote verbouwing is dan afgerond.

Uit het Vrije Volk van 12 juli 1974:
(Van onze filmredactie)
ROTTERDAM — , Sinds gisteren heeft Rotterdam er weer een bioscoop bij, Lumière I. Nadat een maand of wat geleden Lumiere III in gebruik werd genomen, is de totale verbouwing van Lumiere nu bijna een feit. De direktie van het theater verwacht dat Lumiere II eind augustus klaar is. Op dat moment staat er dan, zeker voor Rotterdamse begrippen, een uniek bioscoopcomplex aan de Lijnbaan 4 Drie bioscopen in een gebouw, het is nogal wat.

Met de ingebruikneming van het nieuwe complex telt het bioscoopkwartier aan de Lijnbaan-Kruiskade dan zes bioscopen, namelijk de drie Lumieres, Thalia, Corso en Luxor. Een aanzienlijke verruiming van het bioscoop-entertainment aldaar dus.

De zaal die gisteren open ging — zonder feestelijkheden overigens — telt 792 fraaie rode leren stoelen, die zeer gemakkelijk zitten. De zaal zelf is niet zoveel veranderd, hoewel het balkon als zodanig niet meer gebruikt wordt — daar komt Lumiere II in — is het nog wel aanwezig. De wanden zijn opnieuw bekleed met een helle rode stof, die . goed contrasteert met de bekleding van de stoelen. Lumiere I als grootste zaal is vooral bedoeld om de gewone publiekfilms te draaien, zoals voorheen in het oude Lumiere. De andere twee zalen voeren een wat meer gespecialiseerd programma. Het hele complex zal eind augustus officieel genopend worden.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt via delpher.nl uit het Vrije Volk van 12 juli 1974.

Met medewerking van Rotterdam van toen

De Kruiskade met links de Nederlandse Hervormde Westerkerk, 1900

De Westerkerk is een voormalige Hervormde kerk aan de Kruiskade in Rotterdam, voltooid in 1870 en verloren gegaan tijdens het Bombardement op Rotterdam in mei 1940.

De Westerkerk was ontworpen door de architect J.A. Jurriaanse in eclectische stijl; de toren was neogotisch, de voor- en zijgevels neoromaans en het interieur verwees naar zeventiende-eeuwse protestantse kerken, zoals de Nieuwe Kerk in Haarlem.

De kerk werd geheel door de Nederlands-hervormde gemeente zelf betaald. Op 28 december 1867 vond de voor- en aanbesteding plaats. De bouw werd uiteindelijk gegund aan G. Key. Op 12 juni 1868 vond de eerstesteenlegging plaats en precies twee jaar later, Eerste Pinksterdag 1870, werd de kerk in gebruik genomen. De voorganger tijdens deze dienst, Ds. W.Th. van Griethuysen, koos de tekst Matteüs 21 vers 13: ‘Daar is geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden’.

Tijdens het Bombardement op Rotterdam in 1940 werd de kerk onherstelbaar beschadigd. Ter vervanging van de Westerkerk en de Zuiderkerk aan de Glashaven werd in 1960 de Pauluskerk aan de Mauritsweg in gebruik genomen. Deze kerk werd in 2007 gesloopt.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Bioscoop Thalia op de hoek van de Lijnbaan en de Kruiskade, 1956

Bioscoop Thalia op de hoek van de Lijnbaan en de Kruiskade met aan de linkerzijde de gevel van bioscoop Lumière, 15 mei 1956.

Thalia was een bioscoop opgezet door Abraham Tuschinski in Rotterdam.

Tuschinski was in 1904 op doorreis naar Amerika toen hij in Rotterdam bleef hangen. Hij opende zijn eerste Thalia-bioscoop op 20 augustus 1911 in een voormalige zeemanskerk aan de Coolvest. De eerste film die hier vertoond werd, was 1200 meter lang en ging over de kruistochten. De pauze werd gevuld met variété en bespeling van het orgel. In deze tijd van stomme films stond Thalia bekend door het toevoegen van geluidseffecten vanachter het scherm. Naar aanleiding van deze inrichting spreekt men ook nog wel van de Tuschinskistijl.

Toen Tuschinski in 1912 de kerk moest verlaten, nam hij van bakkerij Brandts een pand aan de Hoogstraat over.Thalia heropende hier op 4 augustus 1913. Op 14 mei 1940 ging het pand verloren bij het bombardement op Rotterdam.

Na de Tweede Wereldoorlog werd op de hoek van de Kruiskade en de Lijnbaan een nieuwe bioscoop gebouwd naar ontwerp van J.P.L. Hendriks. De gevel werd voorzien van een plastiek van Carel Kneulman. De Thalia-bioscoop werd op 7 juli 1955 geopend.

In 1996 werd de bioscoop gesloten. In het gebouw is sinds 2002 een studentenkroeg en een club gevestigd. Sinds 2010 is het een rijksmonument.

De foto is gemaakt door de Fototechnische Dienst Rotterdam en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Kruiskade richting het Corsotheater, 1961

De Kruiskade richting het Corsotheater, 28 augustus 1961.

De Kruiskade komt al in 1506 onder deze naam voor. Het was toen nog maar een voetpad. Dit pad werd in de eerste helft van de 19de eeuw door de Rotterdamsche Werkvereeniging verbreed en tot een schelpweg gemaakt. In 1853 werd de weg door de stad overgenomen en bestraat.

In 1401 werd ze de ‘Ka tot Rotterdam in Cool’ genoemd. De oudste kaart waarop de Kruiskade voorkomt dateert uit 1540. Hierop wordt het verlengde van deze kade in westelijke richting tot aan de Delfshavense Schie ‘doorgeghraven oude ka’ genoemd. De kade moet ouder zijn dan 1389, het jaar waarin toestemming werd verleend om deze Schie te graven.

De Kruiskade en haar verlengingen (West-Kruiskade, Middellandstraat en Vierambachtsstraat) vormden de zuiddijk van de ambachten Blommersdijk en Beukelsdijk. Voor het graven van de Rotterdamse Schie zal de Kruiskade ten oosten aangesloten hebben op de Hofdijk. Haar naam dankte ze waarschijnlijk aan de ‘cruyskamp’, een stuk land dat vanaf het einde van de 15de tot in de 18de eeuw in Beukelsdijk in het ambacht van Cool was gelegen. Vroeger was het Kruisplein een pleintje aan het begin van de West-Kruiskade en de Diergaardesingel. Nu is het het lange plein, dat de verbinding vormt tussen het Stationsplein en de Westersingel.

De Kruisstraat liep vóór het bombardement in mei 1940 van de Kruiskade naar het Stationsplein. Ze lag op de plaats van de oude Koningslaan, die in 1881 door de stad werd overgenomen. De Koningslaan was waarschijnlijk genoemd naar de aanlegger van de laan. In 1648 is er sprake van de Cruyslaan buiten de Delftse Poort. Misschien is dit dezelfde laan. De huidige Kruisstraat is een straat achter het concertgebouw De Doelen, lopende van de Karel Doormanstraat naar het Kruisplein.

De fotograaf is Lex de Herder en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met Medewerking van Rotterdam van toen

Rotterdamse diergaarde (kruiskade) 1939

De Rotterdamsche Diergaarde in 1939.

Rond 1855 richtten twee spoorwegbeambten een spoortuintje in de Rotterdamse binnenstad in om hun verzameling exotische vogels onder te brengen. Deze hobby-vogeltuin werd een groot succes en leidde tot de oprichting van de ‘De Rotterdamsche Diergaarde’ in 1857. De eerste directeur was Henri Martin, oorspronkelijk leeuwentemmer van beroep. Aanvankelijk mochten alleen leden van de vereniging de dierentuin bezoeken.

In 1857 kreeg J.D. Zocher van de gemeente de opdracht om de tuin voor de Diergaarde aan te leggen. De bedoeling was om op een aangename wijze kennis van dieren en planten te bevorderen. Zocher voerde het plan uit samen met zijn zoon Louis Paul. De Diergaarde was een enorm succes. Tijdens de aanleg kon men de dieren al bezichtigen en binnen acht maanden tijd leverde dat ruim twaalfduizend bezoekers op. Daaronder bevonden zich bijna vierduizend stadgenoten die geen lid waren. Het lidmaatschap was namelijk erg duur, maar eenmaal per jaar, tijdens de kermis, kon de gewone man voor een gereduceerd tarief de dierentuin bezoeken.

De ingang van de Diergaarde was aan de Kruiskade. Rondom het terrein was een fraai hek geplaatst. De dierenverblijven en andere gebouwen werden ontworpen door de architecten A.W. van Dam en H.J. de Haas. In 1862 werd de Diergaarde uitgebreid, waarbij opnieuw de hulp van Zocher werd ingeroepen. Dit gedeelte, dat bekend werd onder de naam Nieuwe Tuin, sloot naadloos aan bij het oude gedeelte. De Diergaarde kon zich meten met die van Amsterdam en Antwerpen dankzij de smaakvolle aanleg van Zocher.

In 1937 besloot het gemeentebestuur van Rotterdam dat de Diergaarde uit het stadscentrum moest wijken voor stedelijke bebouwing. Vanwege het steeds drukker wordende verkeer werd de Diergaarde verplaatst naar de wijk Blijdorp. Het jaar erop begon men met de bouw van de nieuwe Diergaarde ‘Blijdorp’, genoemd naar de polder Blijdorp, waar de tuin nog steeds gehuisvest is. Architect S. Van Ravesteyn kreeg de opdracht voor het ontwerp.

Toen de verhuizing naar Blijdorp in volle gang was, bombardeerden de Duitsers op 14 mei 1940 de binnenstad en daarmee ook de Diergaarde. De chaos was enorm en vele dieren overleefden het bombardement en de vuurzee niet. Voor zover mogelijk werden de overlevende dieren overgebracht naar Blijdorp, waar men nog volop bezig was met de bouw van de nieuwe tuin. Op 7 december 1940 werd de nieuwe Diergaarde officieel geopend.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Bioscooptheater Corso, Kruiskade 1965

Bioscooptheater Corso aan de Kruiskade met reclame voor film My Fair Lady, 1965 (geschat). Op de voorgrond rechts bevindt zich op de Lijnbaan juwelierszaak van Leo van Ierland.

Rotterdam heeft 2 Corso Theaters gekend. De eerste Corso bioscoop werd geopend in 1927 en was gevestigd in de voormalige Palace bioscoop (welke geopend was van 1911 tot 1926) aan de Coolsingel. Tijdens het grote bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940 ging het theater, net als zoveel andere Rotterdamse bioscopen, in een alles verzengende vlammenzee op.

Bijna 21 jaar later werd er op de Kruiskade 22 een nieuw Corso Theater gebouwd naar een ontwerp van de architecten Carel Wirtz en Thomas Nix. Na het Luxor theater en de Thalia werd het Corso Theater het 3e bioscooptheater welke zich op de Kruiskade vestigde. Deze combinatie van 3 top bioscopen, die op loopafstand van elkaar lagen, leverde de bijnaam van “gouden driehoek” op. In februari 1961 kon het Rotterdamse publiek het nieuwe Corso theater bewonderen. Gedurende de begin jaren kende het theater twee ingangen: de hoofdingang was aan het Stadhuisplein en een tweede ingang was op de Kruiskade. Lang heeft die situatie niet geduurd. In de praktijk bleek dat de meeste bezoekers een kaartje kochten op de Kruiskade. De hoofdingang werd dus al snel verplaatst en de Stadhuisplein ingang werd afgesloten.

Het theater bood op een comfortabele wijze plaats aan ruim 800 bezoekers. Zelfs op de eerste rij was het nog goed uit te houden en trad er geen spontane nekkramp op. Het doek was precies groot genoeg en je hoefde niet met je hoofd van links naar rechts te draaien om alles te kunnen zien. De zaal had een warme uitstraling. Dat kwam mede door de lange ‘geplooide’ gordijnen die langs de muren van het theater hingen. Van begin af aan vertoonde Corso de grote Amerikaanse producties. Legendarisch mag de vertoning van “The Sound of Music” genoemd worden. Meer dan 3 jaar stond deze musical met Julie Andrews op het programma.

Toen het Luxor Theater steeds meer toneelvoorstellingen bracht en het tegenover liggende Thalia Theater in 1996 zijn deuren sloot, was Corso het laatste echte grote Rotterdamse theater dat nog filmvoorstellingen op de Kruiskade gaf. Een jaar later, in 1997, sloot ook Corso definitief haar deuren en bleef de neonverlichting met de letters “Corso” voorgoed “uit”. Dit tot groot verdriet van de mensen die er gewerkt hebben of er een film hebben gezien.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van https://bioscoopgeschiedenis.com/…/corso-theater-1927-1997.…

Met medewerking van Rotterdam van toen

Kruiskade 1935

Gezicht op de Kruiskade met hotel Central en het Luxor Theater, 1935.

De Kruiskade komt al in 1506 onder deze naam voor. Het was toen nog maar een voetpad. Dit pad werd in de eerste helft van de 19de eeuw door de Rotterdamsche Werkvereeniging verbreed en tot een schelpweg gemaakt. In 1853 werd de weg door de stad overgenomen en bestraat. In 1401 werd ze de ‘Ka tot Rotterdam in Cool’ genoemd.

De oudste kaart waarop de Kruiskade voorkomt dateert uit 1540. Hierop wordt het verlengde van deze kade in westelijke richting tot aan de Delfshavense Schie ‘doorgeghraven oude ka’ genoemd. De kade moet ouder zijn dan 1389, het jaar waarin toestemming werd verleend om deze Schie te graven.

De Kruiskade en haar verlengingen (West-Kruiskade, Middellandstraat en Vierambachtsstraat) vormden de zuiddijk van de ambachten Blommersdijk en Beukelsdijk. Voor het graven van de Rotterdamse Schie zal de Kruiskade ten oosten aangesloten hebben op de Hofdijk.

Haar naam dankte ze waarschijnlijk aan de ‘cruyskamp’, een stuk land dat vanaf het einde van de 15de tot in de 18de eeuw in Beukelsdijk in het ambacht van Cool was gelegen.

Vroeger was het Kruisplein een pleintje aan het begin van de West-Kruiskade en de Diergaardesingel. Nu is het het lange plein, dat de verbinding vormt tussen het Stationsplein en de Westersingel.
De Kruisstraat liep vóór het bombardement in mei 1940 van de Kruiskade naar het Stationsplein. Ze lag op de plaats van de oude Koningslaan, die in 1881 door de stad werd overgenomen. De Koningslaan was waarschijnlijk genoemd naar de aanlegger van de laan. In 1648 is er sprake van de Cruyslaan buiten de Delftse Poort. Misschien is dit dezelfde laan. De huidige Kruisstraat is een straat achter het concertgebouw De Doelen, lopende van de Karel Doormanstraat naar het Kruisplein.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Kruiskade 1930

De Kruiskade, gezien vanaf de Diergaardebrug, 1930. Links de ingang van de Rotterdamsche Diergaarde en rechts de Mauritsweg. Op de achtergrond de toren van de Westerkerk.

De Kruiskade komt al in 1506 onder deze naam voor. Het was toen nog maar een voetpad. Dit pad werd in de eerste helft van de 19de eeuw door de Rotterdamsche Werkvereeniging verbreed en tot een schelpweg gemaakt. In 1853 werd de weg door de stad overgenomen en bestraat.

In 1401 werd ze de ‘Ka tot Rotterdam in Cool’ genoemd. De oudste kaart waarop de Kruiskade voorkomt dateert uit 1540. Hierop wordt het verlengde van deze kade in westelijke richting tot aan de Delfshavense Schie ‘doorgeghraven oude ka’ genoemd. De kade moet ouder zijn dan 1389, het jaar waarin toestemming werd verleend om deze Schie te graven. De Kruiskade en haar verlengingen (West-Kruiskade, Middellandstraat en Vierambachtsstraat) vormden de zuiddijk van de ambachten Blommersdijk en Beukelsdijk.

Voor het graven van de Rotterdamse Schie zal de Kruiskade ten oosten aangesloten hebben op de Hofdijk. Haar naam dankte ze waarschijnlijk aan de ‘cruyskamp’, een stuk land dat vanaf het einde van de 15de tot in de 18de eeuw in Beukelsdijk in het ambacht van Cool was gelegen. Vroeger was het Kruisplein een pleintje aan het begin van de West-Kruiskade en de Diergaardesingel. Nu is het het lange plein, dat de verbinding vormt tussen het Stationsplein en de Westersingel. De Kruisstraat liep vóór het bombardement in mei 1940 van de Kruiskade naar het Stationsplein.

De Diergaardebrug dankte haar naam aan de in 1857 opgerichte Rotterdamsche Diergaarde. De Diergaardekade heette in 1858 Westerkade bij de Kruiskade, later Smalle Westerkade. De Diergaardelaan heette destijds Papagaaienlaan, een naam die geen verklaring behoeft.

De Westerkerk is een voormalige Hervormde kerk aan de Kruiskade in Rotterdam, voltooid in 1870 en verloren gegaan tijdens het Bombardement op Rotterdam in mei 1940.

De Westerkerk was ontworpen door de architect J.A. Jurriaanse in eclectische stijl; de toren was neogotisch, de voor- en zijgevels neoromaans en het interieur verwees naar zeventiende-eeuwse protestantse kerken, zoals de Nieuwe Kerk in Haarlem.

De kerk werd geheel door de Nederlands-hervormde gemeente zelf betaald. Op 28 december 1867 vond de voor- en aanbesteding plaats. De bouw werd uiteindelijk gegund aan G. Key. Op 12 juni 1868 vond de eerstesteenlegging plaats en precies twee jaar later, Eerste Pinksterdag 1870, werd de kerk in gebruik genomen. De voorganger tijdens deze dienst, Ds. W.Th. van Griethuysen, koos de tekst Matteüs 21 vers 13: ‘Daar is geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden’.

Tijdens het Bombardement op Rotterdam in 1940 werd de kerk onherstelbaar beschadigd. Ter vervanging van de Westerkerk en de Zuiderkerk aan de Glashaven werd in 1960 de Pauluskerk aan de Mauritsweg in gebruik genomen. Deze kerk werd in 2007 gesloopt.

Deze weg draagt de naam van Prins Maurits, 1567-1625, stadhouder van Holland 1585-1625. De Mauritsstraat heette voor 1876 Waschbleeklaan. Deze laan, waaraan zich verschillende washuizen en blekerijen bevonden, dateerde van omstreeks 1650. In 1660 komt ze reeds onder deze naam voor, in 1870 werd ze door de stad overgenomen.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Kruiskade 1965

Bioscooptheater Corso aan de Kruiskade met reclame voor de film My Fair Lady. Op de voorgrond rechts bevindt zich op de Lijnbaan juwelierszaak van Leo van Ierland. De foto wordt geschat op 1965.

Rotterdam heeft 2 Corso Theaters gekend. De eerste Corso bioscoop werd geopend in 1927 en was gevestigd in de voormalige Palace bioscoop (welke geopend was van 1911 tot 1926) aan de Coolsingel. Tijdens het grote bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940 ging het theater, net als zoveel andere Rotterdamse bioscopen, in een alles verzengende vlammenzee op.

Bijna 21 jaar later werd er op de Kruiskade 22 een nieuw Corso Theater gebouwd naar een ontwerp van de architecten Carel Wirtz en Thomas Nix. Na het Luxor theater en de Thalia werd het Corso Theater het 3e bioscooptheater welke zich op de Kruiskade vestigde. Deze combinatie van 3 top bioscopen, die op loopafstand van elkaar lagen, leverde de bijnaam van “gouden driehoek” op. In februari 1961 kon het Rotterdamse publiek het nieuwe Corso theater bewonderen. Gedurende de begin jaren kende het theater twee ingangen: de hoofdingang was aan het Stadhuisplein en een tweede ingang was op de Kruiskade. Lang heeft die situatie niet geduurd. In de praktijk bleek dat de meeste bezoekers een kaartje kochten op de Kruiskade. De hoofdingang werd dus al snel verplaatst en de Stadhuisplein ingang werd afgesloten.

Het theater bood op een comfortabele wijze plaats aan ruim 800 bezoekers. Zelfs op de eerste rij was het nog goed uit te houden en trad er geen spontane nekkramp op. Het doek was precies groot genoeg en je hoefde niet met je hoofd van links naar rechts te draaien om alles te kunnen zien. De zaal had een warme uitstraling. Dat kwam mede door de lange ‘geplooide’ gordijnen die langs de muren van het theater hingen. Van begin af aan vertoonde Corso de grote Amerikaanse producties. Legendarisch mag de vertoning van “The Sound of Music” genoemd worden. Meer dan 3 jaar stond deze musical met Julie Andrews op het programma.

Toen het Luxor Theater steeds meer toneelvoorstellingen bracht en het tegenover liggende Thalia Theater in 1996 zijn deuren sloot, was Corso het laatste echte grote Rotterdamse theater dat nog filmvoorstellingen op de Kruiskade gaf. Een jaar later, in 1997, sloot ook Corso definitief haar deuren en bleef de neonverlichting met de letters “Corso” voorgoed “uit”. Dit tot groot verdriet van de mensen die er gewerkt hebben of er een film hebben gezien.

De Kruiskade komt al in 1506 onder deze naam voor. Het was toen nog maar een voetpad. Dit pad werd in de eerste helft van de 19de eeuw door de Rotterdamsche Werkvereeniging verbreed en tot een schelpweg gemaakt. In 1853 werd de weg door de stad overgenomen en bestraat. In 1401 werd ze de ‘Ka tot Rotterdam in Cool’ genoemd.

De oudste kaart waarop de Kruiskade voorkomt dateert uit 1540. Hierop wordt het verlengde van deze kade in westelijke richting tot aan de Delfshavense Schie ‘doorgeghraven oude ka’ genoemd. De kade moet ouder zijn dan 1389, het jaar waarin toestemming werd verleend om deze Schie te graven. De Kruiskade en haar verlengingen (West-Kruiskade, Middellandstraat en Vierambachtsstraat) vormden de zuiddijk van de ambachten Blommersdijk en Beukelsdijk. Voor het graven van de Rotterdamse Schie zal de Kruiskade ten oosten aangesloten hebben op de Hofdijk. Haar naam dankte ze waarschijnlijk aan de ‘cruyskamp’, een stuk land dat vanaf het einde van de 15de tot in de 18de eeuw in Beukelsdijk in het ambacht van Cool was gelegen.

Vroeger was het Kruisplein een pleintje aan het begin van de West-Kruiskade en de Diergaardesingel. Nu is het het lange plein, dat de verbinding vormt tussen het Stationsplein en de Westersingel. De Kruisstraat liep vóór het bombardement in mei 1940 van de Kruiskade naar het Stationsplein. Ze lag op de plaats van de oude Koningslaan, die in 1881 door de stad werd overgenomen. De Koningslaan was waarschijnlijk genoemd naar de aanlegger van de laan. In 1648 is er sprake van de Cruyslaan buiten de Delftse Poort. Misschien is dit dezelfde laan. De huidige Kruisstraat is een straat achter het concertgebouw De Doelen, lopende van de Karel Doormanstraat naar het Kruisplein.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van de leuke site http://bioscoopgeschiedenis.com/…/corso-theater-1927-1997.h… en uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen