Tag Archives: noordmolen werf

Politiebureau van politie Haagseveer, 1962

Het Haagseveer met rechts het hoofdbureau van politie en de Delftsevaart, gezien vanaf de met sneeuw bedekte Noordmolenwerf, 1962-1966.

Het schippersveer op Den Haag was aan deze kade gelegen evenals het kantoor van het wagenveer. Een huis ”s-Gravenhage’ trof men hier al in 1596 aan. In het midden van de 17de eeuw is er sprake van ‘het Haagscheveer’ op de Delftsevaart, in 1707 is er bijgevoegd ‘naest het Coolhuys’ (de Sint Jorisdoelen). Delftsevaart was vroeger de gewone naam van deze straat. Later sprak men van Delftsevaart, anders genaamd Haagseveer. De laatste naam kwam in de 19de eeuw steeds meer in zwang. Na het bombardement werd het Haagseveer in zuidelijke richting verlengd met een gedeelte van de Westewagenstraat.

De Delftsevaart kan men beschouwen als een gedeelte van de vaart ‘van Rotterdam naar de Schie’, voor het graven waarvan graaf Willem IV op 9 juni 1340 aan Rotterdam vergunning gaf. Zij dankt haar naam aan de stad Delft. In 1368 sprak men van de vaart van der Spoeije en veel later nog, o.a. in 1608, is er sprake van Schieweg W.Z.. aan de Doelweg (Haagseveer). Beide zijden van de vaart hebben lang de naam Delftsevaart gedragen. De kaden werden eerst in het midden van de 16de eeuw bebouwd. Voor die tijd lagen hier slechts tuinen en scheepstimmerwerven. In het begin van de 19de eeuw noemde men het gedeelte dat tussen de Galerij en de Sint Jacobsstraat lag Rijkelui Delftsevaart. Verderop sprak men van de Gemeenelui Delftsevaart.

De fotograaf is Lex de Herder en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Noordmolenwerf 1908

De Noordmolenwerf vanaf de 2e Lombardstraat, uit het zuidwesten, 1908. Op de achtergrond de katholieke kerk aan het Boschje.

Ter onderscheiding van de molenwerf aan het Haringvliet werd deze werf van de molen bij de Kloveniersdoelen Noordmolenwerf genoemd. In 1424 komt Danyel van Cralinghen met zijn Molenwerf in de Lombardstraat voor. In 1531 is er sprake van de steeg ‘daer die molen staet’ en wel vlak bij de Kloveniersdoelen in de Lombardstraat. Molenpad was de gewone naam voor deze steeg, die naar de molens aan de vest bij de Botersloot leidde. Later werd het Molenwerf, en ter onderscheiding van de Molenwerf op het einde van het Haringvliet is het tenslotte Noordmolenwerf geworden. Voor het bombardement in mei 1940 liep de Noordmolenwerf van de 2de Lombardstraat naar de Goudsesingel. Nadat de molen door brand was verwoest, werd hij in 1722 herbouwd. In 1878 werd hij vervangen door een stoomgemaal. De molen werd in 1894 afgebroken. De Noordmolendwarsstraat heette voor 1892 Dwarsnoordmolenstraat. Om overeenstemming te brengen in de terminologie van de straatnamen werd de naam gewijzigd.

De 2e Lombardstraat werd vernietigd bij het bombardement van 14 mei 1940. De Lombardstraat wordt al in 1357 genoemd. Het is wel aan te nemen dat ze haar naam dankte aan de eerste lombardhouders, die hier hun tafel van lening en wisselkantoor hadden. In 1340 had Willem IV, graaf van Henegouwen, aan de stad vergunning verleend, om de vrijbrieven voor de Lombarden door haar schepenen te laten bezegelen. In 1370 worden dan vrijbrieven als tafelhouders gegeven aan Robbert Bestant en de gebroeders Taglert. Hun woonplaats wordt niet opgegeven, doch de naam Lombardstraat bewijst, dat zij of voorgangers gehad hebben, of dat in 1370 de vrijbrieven, aan hun gegeven, slechts verlengd zijn. Pas later is de straat onderscheiden in 1ste en 2de Lombardstraat. De straat liep van de Pompenburgsingel naar de Kaasmarkt. Bij besluit B. 30 juni 1942 werden de namen ingetrokken. De naam Lombard werd ook verbasterd tot Lommertstraat of Lommerstraat.

De fotograaf is Henri Berssenbrugge en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen