Tag Archives: Van Oldenbarneveltplaats

Van Oldenbarneveltplaats, 1971

Platenzaak Disk aan de Van Oldenbarneveltplaats, 1971 (geschat).

Uit het NRC van 27 juli 1982:
ROTTERDAM, 27 juli — In 1978 brak de verkoop van geluidsdragers, platen en cassettes, alle records. Vooral de toegenomen belangstelling voor het populaire genre, in het bijzonder de discomuziek, zorgden voor een omzet in de platenbranche van 629 miljoen gulden. Sinds dit topjaar is de afzet sterk gedaald. In 1979 werd voor 595 miljoen en in 1980 nog maar voor 540 miljoen gulden aan platen en cassettes besteed. Volgens de meest recente cijfers van de Nederlandse vereniging van producenten en importeurs van beeld- en geluidsdragers, de NVPI, is er ook vorig jaar een teruggang geweest: naar 530 miljoen gulden. De teruglopende verkoop komt vooral op rekening van -grammofoonplaten, die 87 procent uitmaken van de totale verkoop van geluidsdragers. Vorig jaar was de omzet daarvan tien miljoen gulden lager dan in 1980 (465 miljoen in plaats van 475 miljoen gulden). De verkoop van muziekcassettes, voorbespeelde bandjes, bleef met een waarde van 65 miljoen gulden gelijk aan het jaar daarvoor.

Om de malaise op de platenmarkt te verklaren wijzen detailhandel en fabrikanten op het afnemende besteedbaar inkomen van de consument, concurrentie, van andere vrijetijdsartikelen als sportfietsen en surfplanken en het thuis kopiëren van platen op onbespeelde cassettes. Door dit laatste verschijnsel, het zogenaamde ‘home-taping’, derft de fonografische industrie volgens eigen schatting 129 miljoen gulden per jaar. Ook het ontbreken van kassuccessen en van artiesten die het publiek massaal naar de platenzaken lokken, zou de verkopen hebben gedrukt. Groepen als de Beatles en de Rolling Stones, die in de -jaren zestig voor een constante stroom hits zorgden, hebben zich niet meer aangediend. Een andere verklaring voor de recessie op de platenmarkt is het wegblijven van de oudere consument (25 tot 40 jaar). Het populaire repertoire voor deze leeftijdsgroep, aangeduid met middle of the roadmuziek — simpele, goed in het gehoor liggende melodieën — zou in het verleden zijn verwaarloosd.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt uit het NRC van 27 juli 1982 (via delpher.nl).

Met medewerking van Rotterdam van toen