Tag Archives: weena

Weena-Hofplein, 1947

In de omgeving van het Weena en het Hofplein grazen ossen om bij te komen, 1947. Op de achtergrond links het ronde Incassobankgebouw aan de Goudsesingel en rechts de gebouwen van de Ammanstichting en de Coolsingel met het stadhuis.

Uit Het Vrije Volk van 13 september 1947:
Doorgaans een aardig schouwspel als troepen lerse ossen over de puinvelden van Rotterdam worden voortgedreven. Fiere dieren zijn het, met hun wijd uitstaande hoorns zien ze er lang niet zo tam uit als ons vee. Maar vrijdag was hun tocht van de Merwehaven, waar ze met de North Down uit Dublin waren gearriveerd, een lijdenstocht. De misère begon al met de eerste van de vier ploegen van ongeveer 75 dieren. In het Westen van de stad bij het Marconiplein viel de eerste os al neer. Volkomen uitgeput. Door de zeereis, door de warmte, en ook, en dat was het treurige, door dorst. De dieren liepen met de tongen uit de bek. Als ze even de kans zagen gingen ze de steen van winkelpuien likken. Op het Burg. Meineszplein liep een os een kruidenierswinkel binnen, vermoedelijk omdat het daar koel was. Het viel niet mee om de os hier om te draaien en weer naar buiten te loodsen. Heel voorzichtig werd er gemanoeuvreerd, maar de drijvers konden toch niet voorkomen dat hij een paar jampotten brak.

Bij de Heemraadssingel en de Diergaardesingel liepen er een paar op het water af en begonnen direct te drinken. Op het Hofplein kon er weer een van uitputting niet verder en viel op de tramrails neer. Het kostte heel wat moeite om hem te verwijderen. Met een wagen van het abattoir, de dieren waren voor slachting bestemd, zijn de uitvallers later opgehaald.

Al met al was het een zielig transport. Zeker, het was „maar” slachtvee, maar dat neemt niet weg, dat deze dieren naar ons gevoel tot de laatste dag recht hebben op een behoorlijke verzorging.

In het bijschrift in het Stadsarchief Rotterdam staat dat deze foto over ossen op doorreis naar Oost-Europa gaat.

De fotograaf is Lex de Herder en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt via delpher.nl uit het Vrije Volk van 13 september 1947.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Een parkje langs het Weena, (Ong.)1960

Een parkje langs het Weena met postbestellers, 1960-1970.

Het Weena dankt zijn naam aan het Huis of Hof van Weena, dat ter hoogte van het huidige Station Hofplein lag. Dit kasteel was in het begin van de 13de eeuw gebouwd en werd bewoond door de familie Bokel. Het was vermoedelijk een vierkante woontoren, die op een eilandje lag. Volgens de kroniekschrijver Willem van der Sluys werd het kasteel in 1426 door de Hoekse troepen onder Willem Nagel verwoest. Slechts een gedeelte van de toren heeft hier nog verschillende eeuwen gestaan. Toen de stad in 1590 eigenares van het terrein werd, zijn daarheen de lakenramen overgebracht. Op het grondgebied van het vroegere kasteel lagen van 1854 tot 1956 de 1ste en 2de Weenastraat en het Weenaplein. Deze zijn verdwenen in verband met de aanleg van het vliegveld Heliport. In deze buurt herinneren enige straten aan de heren van Weena, zoals de Almondestraat, de Boekhorststraat en de Roo Valk-straat. De naam Weena is een verbastering van Wedena, dat is afgeleid van het middeleeuwse woord wedeme (morgengave of huwelijksgift).

De fotograaf is Lex de Herder en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Weena – Karel Doormanstraat, 1960

Verkeersborden met omleidingen wegens de metrobouw, op of nabij het Weena en de Karel Doormanstraat, 1960-1965 (geschat).

De eerste metrolijn, Noord-Zuidlijn genoemd, was tevens de eerste van Nederland, en bij de opening een van de kortste metrolijnen ter wereld: slechts 5,9 kilometer tussen het station Rotterdam Centraal en het station Zuidplein op de linker Maasoever. Op 9 februari 1968 openden prinses Beatrix en prins Claus in het bijzijn van toenmalig burgemeester Wim Thomassen en RET-directeur drs. C.G. van Leeuwen de metrolijn op het Centraal Station met een rit naar Zuidplein. Met de bouw van de lijn, die ruim zeven jaar duurde, was een bedrag van 170 miljoen gulden (ruim 77 miljoen euro) gemoeid, plus twintig miljoen gulden (negen miljoen euro) aan bijkomende werken. Om de Rotterdammers kennis te laten maken met dit nieuwe vervoermiddel, mocht iedere inwoner eenmaal een gratis ritje maken met de metro. De Rotterdamse metro had zijn eerste grote presentatie aan het publiek al in 1960 op de Floriade in de vorm van een 38 meter “bewegende” maquette met modeltreinen.

Het belangrijkste kunstwerk was de tunnel onder de Nieuwe Maas. Deze tunnel (de tweede ondertunneling van de Maas na de Maastunnel voor het auto-, fiets- en voetgangersverkeer) werd gebouwd door middel van geprefabriceerde tunnelstukken die werden afgezonken. Het traject van Rotterdam Centraal tot aan de Maas werd in openbouwputten gerealiseerd. Weena, Hofplein en Coolsingel waren hierdoor jarenlang onbegaanbaar.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Weenatunnel aan het Weena, 1952

Weenatunnel aan het Weena, 1952. Op de achtergrond het Groothandelsgebouw.

Het Weena dankt zijn naam aan het Huis of Hof van Weena, dat ter hoogte van het huidige Station Hofplein lag. Dit kasteel was in het begin van de 13de eeuw gebouwd en werd bewoond door de familie Bokel. Het was vermoedelijk een vierkante woontoren, die op een eilandje lag. Volgens de kroniekschrijver Willem van der Sluys werd het kasteel in 1426 door de Hoekse troepen onder Willem Nagel verwoest. Slechts een gedeelte van de toren heeft hier nog verschillende eeuwen gestaan. Toen de stad in 1590 eigenares van het terrein werd, zijn daarheen de lakenramen overgebracht. Op het grondgebied van het vroegere kasteel lagen van 1854 tot 1956 de 1ste en 2de Weenastraat en het Weenaplein. Deze zijn verdwenen in verband met de aanleg van het vliegveld Heliport. In deze buurt herinneren enige straten aan de heren van Weena, zoals de Almondestraat, de Boekhorststraat en de Roo Valk-straat. De naam Weena is een verbastering van Wedena, dat is afgeleid van het middeleeuwse woord wedeme (morgengave of huwelijksgift).

De foto is gemaakt door de Fototechnische Dienst Rotterdam en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Weena 1982

Het Weena ter hoogte van het hertenkamp bij de hoek van het Kruisplein, 23 oktober 1982.

Aanvankelijk heette het Weena Stationsboulevard, maar in 1949 werd de straat vernoemd naar het in 1426 verwoeste Huis of Hof van Weena. Dit stond ter hoogte van station Hofplein en werd bewoond door de familie Van Bokel.

Lange tijd was het Weena een immens brede vlakte aan de noordkant van het centrum met alleen het Groothandelsgebouw en het Bouwcentrum als bebouwing.
In de jaren zestig werd de zuidelijke zijde bebouwd met het Hilton Hotel (H.A. Maaskant, F.W. de Vlaming, 1960-1964) en het Weenagebouw, een kantoorgebouw met winkels en een parkeergarage (H.A. Maaskant, 1966-1968).

De aanleg van de metro veranderde de noordelijke strook van het Weena jarenlang in een bouwput. Nadat deze werkzaamheden in 1968 werden beëindigd werd op het metrotracé een parkje aangelegd, naar de toenmalige wethouder het Worstbos genoemd.
In 1970 werden hier enkele paviljoens voor C70 gebouwd, ontworpen door Wim Quist. Een voetgangerstunnel onder de drukke verkeersroute zorgde voor de verbinding. Aan de overzijde achter de Doelen was lange tijd een hertenkamp te vinden.

Aan deze weinig stedelijke situatie kwam in de jaren tachtig in hoog tempo een einde. Een ideeënprijsvraag in 1977 leverde met inzendingen van een jeugdige Jo Coenen en Cornelis van de Ven geen concrete uit te werken plannen op, maar vormde wel een impuls.

In 1978 ontwikkelde Stadsontwikkeling het Weena-Tivoli project met een vermaakcentrum in een park geïnspireerd op Tivoli in Kopenhagen. In 1979 besloot de gemeenteraad recreatieve voorzieningen elders te vestigen en het Weena te ontwikkelen met woningbouw en recreatieve voorzieningen volgens het Boulevardmodel. De architecten Jan Hoogstad, Carel Weeber en Leo Heijdenrijk traden op als externe adviseurs.

In het westelijk deel van het Weena was in 1979 naast het Groothandelsgebouw het Weenahof van Passchier en Van den Steen verrezen. De rafelige rand van het Oude Westen kreeg een beëindiging met woningbouw boven bedrijfsruimtes van Quist (1983-1988).

Begin jaren tachtig werden de plannen voor de bebouwing van het oostelijk deel van het Weena concreet. Niet alleen aan de noordzijde, maar ook het brede trottoir aan de zuidzijde werd volgebouwd. Als eerste werd in 1984 een woongebouw van Cees Dam op de hoek van het Hofplein gerealiseerd. Daarna werden in hoog tempo kantoorgebouwen voor Unilever (Jan Hoogstad, 1988-1992), Nationale Nederlanden (Abe Bonnema, 1986-1991) en Stad Rotterdam (ZZ&P, 1985-1990) gebouwd.
Voor het Weenagebouw van Maaskant verrees een langwerpig kantoorgebouw voor de VSB-bank van Brouwer Steketee (1986-1993). De vestiging van kantoren werd vooral ingegeven door de goede bereikbaarheid van de locatie. Vanwege de moeizame economische situatie werden de voorwaarden voor investeerders en het bedrijfsleven versoepeld.

De woningbouwprojecten vlotten minder. De zogenaamde Ponskaart van Henk Klunder, bedoeld als hoogste woongebouw van Nederland, werd aangepast tot gecombineerd woon- en kantoorgebouw (1982-1990) van 106 meter hoogte. Klunder realiseerde ook het blauwglazen Weenahuis (1983-1987).
Achter Unilever realiseerde Jan Hoogstad het Weenacenter (1988-1990), een woontoren van 100 meter hoogte. Op de plek van het hertenkamp kwam het Plazacomplex (Ellerman, Lucas, Van Vugt, 1984-1992) met een winkelpassage, het casino, kantoren en woningen.

Als laatste werd op de hoek van Weena en Kruisplein het 132 meter hoge Westin-hotel gebouwd met 288 kamers en kantoorruimte. Het Amerikaans aandoende ontwerp is van het Canadese architectenbureau Webb, Zerafa, Menkes & Housden. Omdat het gebouw opgeleverd zou worden rond de zgn. Millenniumwisseling kreeg het de naam Millenniumtoren. Het gebouw werd in september 2000 geopend, net op tijd voor het echte begin van het nieuwe millennium op 1 januari 2001.

Het Weena werd door deze bouwactiviteiten een boulevard met grootstedelijke allure, maar voor voetgangers bleef het behelpen. De arcades zijn verschillend van maat en vormen geen plezierige route. De publieksfuncties op de begane grond werden maar sporadisch gerealiseerd. Een dependance van Museum Boijmans Van Beuningen onderin Nationale Nederlanden werd al snel weer gesloten. Van de geprojecteerde 1220 woningen zijn er slechts 600 gerealiseerd.

De fotograaf is Lex de Herder en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van rotterdam.nl Zie: http://www.rotterdam.nl/tekst:weena

Met medewerking van Rotterdam van toen

Ton Menkenhal Weena 1978

Schaatsen In de Ton Menken-ijshal op het Weena, 21 oktober 1978.

De Ton Menken-ijshallen zijn een viertal ijshallen die midden jaren zeventig in Nederland verrezen, in Leiden, Dordrecht, Rotterdam en Enschede. De eerste werd in 1976 in Leiden gebouwd, waar de eerste paal op zaterdag 15 mei geslagen werd door Piet Kleine. Hierna volgden de ijshallen in Dordrecht, Rotterdam en Enschede. Initiatiefnemer en naamgever was de Leidse ondernemer Ton Menken, die afkomstig was uit de ondernemersfamilie Menken en ook enige tijd directielid was geweest van het gelijknamige zuivelbedrijf, ooit het grootste particuliere zuivelbedrijf van Nederland.

De Menkenbanen bestonden uit een middengedeelte van 30 x 60 meter waarop vrij kon worden geschaatst en dat ook voor ijshockey geschikt was, en een buitenring van 220 meter voor de schaatsers op noren.

Voor Leeuwarden werd aan eenzelfde concept gedacht. De IJshal Leeuwarden is in opzet vrijwel identiek aan de hal in Enschede, maar de exploitatie kwam onder beheer van een stichting en niet van Menken zelf.

Met het verdwijnen van de Drechtstedenhal in Dordrecht (gesloopt en vervangen door Sportboulevard Dordrecht) is de Schaatshal Leiden de enige nog in bedrijf zijnde Menkenhal. De IJshal Leeuwarden is op 22 maart 2015 dicht gegaan. In de nabijheid is de Elfstedenhal gebouwd.

De Rotterdamse ijshal werd in 1996 gesloten. Hier vind je nu een parkeergarage.

De fotograaf is Lex de Herder en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen