Wij zoeken nog dj's M/V ben jij dj of wil je dj worden iedereen is welkom heb jij zin of tijd mail me janelburg@hotmail.nl of zoek ons op, op de chat elders op deze site

Het huis In Duizend Vreezen, 1888

De Grotemarkt met het huis In Duizend Vreezen, links het Hang, 1888-1892.

Het huis In Duizend Vreezen komt aan deze bijzondere bijnaam vanwege de inval van de Spanjaarden op 9 april 1572. Spaanse soldaten wilden op weg naar Den Briel door Rotterdam reizen, maar inwoners hielden de poort op 8 april gesloten. Op 9 april trokken de Spanjaarden alsnog de stad in. Bij de daaropvolgende schermutselingen kwamen onder andere smid Swart Jan en stadsbestuurder Roos om het leven.

Bevreesd voor de naderende Spaanse soldaten hadden inwoners van het huis In Duizend Vreezen een bok geslacht en het bloed van het dier over de stoep en drempel laten stromen. Toen de Spaanse soldaten langs het huis liepen dachten ze dat het huis al door Spanjaarden bezocht was. Zo kwam het huis In Duizend Vreezen zonder kleerscheuren de schermutselingen door.

Een dergelijk verhaal kan voorgevallen zijn, maar niet in dit huis. Het huis heeft als dagtekening 1594. De naam In Duizend Vreezen komt voor het eerst in 1669 voor.

De Grotemarkt was oorspronkelijk een gedeelte van de Steigersgracht. In 1556/1557 werd een gedeelte van deze gracht overwelfd en tot Marktveld gemaakt. Eerst noemde men dit overwelfde plein Nieuwe Brug, later Westbrug. In de 18de en 19de eeuw komt ook de naam Erasmusmarkt voor naar het beeld van de grote humanist, dat eeuwenlang op de markt stond. De huidige Grotemarkt vormt slechts het noordelijke gedeelte van het plein dat vóór het bombardement in 1940 deze naam droeg.

In 1566 gaf de stad de erven aan het Hang uit. In het begin wordt dikwijls gesproken van Westnieuwland. Ook vinden wij vermeld ‘in den Hang op den Vischdijk’.Waarschijnlijk heeft men hier in het verleden een zogenaamde bokkinghang gehad (een drogerij van haring). In 1535 is er sprake van een haringplaats van de stad in deze buurt. Bovendien was het stadskeurhuis hier gelegen. De vroedschap besloot in 1594 voortaan geem bokkinghangen meer binnen de stad te dulden, namelijk niet meer in de Rijstuin en het Westnieuwland, wel ten zuiden van de Nieuwehaven, aan de Blaak en buiten de stad. In 1599 werden ook bokkingshangen toegestaan aan de zuidzijde van het Haringvliet en aan de Leuve buiten de Schiedamsche Poort. De meestal aangenomen verklaring , dat de vissers hun netten hier te drogen hingen, kan als onjuist worden bestempeld, omdat reeds in 1476 alleen vergund was de netten op te hangen aan het Oosterse hoofd en het Westerse hoofd en aan de Vest tussen de Delftsche Poort en de Schiedamsche Poort. Natuurlijk is het volstrekt niet uitgesloten dat de in de buurt van de Hang wondende vissers op eigen erf hun netten droogden. Het huidige Hang ligt gedeeltelijk op de plaats van de vooroorlogse straat van die naam . Het grootste gedeelte van deze oude straat lag op de plaats waar thans de (verbrede) Steigersgracht ligt.

De foto komt uit de fotocollectie van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt uit het Stadsarchief Rotterdam en van http://rjb.x-cago.com/…/18901…/GARJB-18901231-0136/story.pdf