Wij zoeken nog dj's M/V ben jij dj of wil je dj worden iedereen is welkom heb jij zin of tijd mail me janelburg@hotmail.nl of zoek ons op, op de chat elders op deze site

Het dichten van de monding van de Oudehaven, 1960

Het dichten van de monding van de Oudehaven ter plaatse van de vroegere Koningsbrug (Vierleeuwenbrug) tussen Bolwerk en Oosterkade, 16 mei 1960.

In het charter van 25 juli 1328 is sprake van het maken van een haven te Rotterdam en in 1351 vindt men hier reeds een steiger. Deze haven was toen het water, van de Blaak tot het Moriaansplein (de vroegere Kolk), waar zich de Dordtsche Steiger bevond. De uitbreiding van de stad naar het zuiden had ook tengevolge, dat de haven in zuidelijke richting werd verlengd. De kade tussen de Mosseltrap en de Geldersekade ontving in 1884 de naam Oudehavenkade. De huidige Oudehavenkade ligt op dezelfde plaats als haar voorganger.

Tot 1960 lag de Koningsbrug – een draaibrug – over de Oude Haven. Deze brug werd in 1860 in gebruik genomen. De eerste die haar betrad, was koning Willem III. Hij verleende toestemming haar Koningsbrug te noemen. Vanwege de vier gebeeldhouwde leeuwen, die afkomstig waren van de afgebroken Hofpoort en de hoeken van de brug sierden, werd ze in de volksmond Vierleeuwenbrug genoemd. De brug is gesloopt na de afdamming van de haven.

Een bolwerk is een uitbouw in een klassieke vesting, meestal voorzien van enkele kanonnen. Deze straat is vernoemd naar het Oost- en Westbolwerk die begin 17de eeuw op het oosteinde en het westeinde van de Boompjes waren aangelegd. Bij de tweede zuidelijke uitlegging van de stad ten westen van de Oudehaven in het begin van de 17de eeuw kreeg men een bolwerk op het oosteinde en één op het westeinde van de Boompjes, gewoonlijk het Oost- en Westbolwerk genoemd. Elk was voorzien van zeven kanonnen. In 1827 werd de Westersche Hoofdpoort afgebroken. Deze poort, ook wel Middelhoofdpoort geheten, lag ten westen van de Oudehaven. Het water tussen het hoofd en het bolwerk werd gedempt, waardoor er een plein ontstond, dat ook wel Bolwerkplein werd genoemd

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen