Wij zoeken nog dj's M/V ben jij dj of wil je dj worden iedereen is welkom heb jij zin of tijd mail me janelburg@hotmail.nlĀ of zoek ons op, op de chat elders op deze site

Panden aan de Prinsenstraat, 1910

Deze straat is vernoemd naar Prins Willem van Oranje (1533-1584). In 1575 werd een gedeelte van het Grauwe of Sint Agnietenconvent aan de Botersloot, dat omstreeks 1408 was gesticht, ingericht tot woning voor de Prins van Oranje. Dit in geval van een eventueel bezoek van de prins aan de stad. Sindsdien was het gebouw Prinsenhof of Prinsenlogement genaamd. Ook hield de Admiraliteit op de Maze hier haar zittingenĀ en had zij op dit terrein een artilleriehuis en gevangenis. Deze toestand duurde tot 1645, toen de Oude Beurs aan het Haringvliet als Admiraliteitshof, daarna ook bekend als Prinsenhof, werd ingericht. Een ander gedeelte van het Sint Agnietenklooster werd gebruikt als woning van de stadspensionaris. Van 1576 tot 1618 woonden hier achtereenvolgens de pensionarissen Johan en Elias van Oldenbarnevelt en Hugo de Groot.

Het resterende gedeelte van het gebouw bleef bewoond door de overgebleven kloosterzusters. De vroedschap besloot in 1593 laatstgenoemden onder te brengen in het Gasthuis aan de Hoogstraat. De poort, die toegang gaf tot het terrein van het klooster, werd afgebroken. Er werd daar een straat aangelegd die de naam Prinsenstraat ontving. De straat was bestemd voor een Nieuwe Beestenmarkt. Aan het Prinsenhof herinnerde ook nog de oude kapel van het Sint Agnietenconvent. Deze kapel werd na de Reformatie veranderd en vergroot. Als Prinsenkerk is ze van 1608 tot 1909 in gebruik geweest bij de Nederlandse Hervormde Gemeente. In 1912 werd ze afgebroken. Op de daardoor vrijgekomen grond werd de Gemeentebibliotheek gebouwd, die 10 november 1923 is geopend. Het plein dat bij bovengenoemd besluit de naam Prinsenhof ontving omvat onder meer het westelijke gedeelte van de vooroorlogse Prinsenstraat.

De fotograaf is Frans van Dijk en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen