Wij zoeken nog dj's M/V ben jij dj of wil je dj worden iedereen is welkom heb jij zin of tijd mail me janelburg@hotmail.nl of zoek ons op, op de chat elders op deze site

Het gerechtsgebouw aan de Noordsingel, 1900

Het voormalige gerechtsgebouw aan de Noordsingel is sinds 1998 een rijksmonument in Rotterdam. Het pand wordt algemeen als het beste werk van de architect Willem Metzelaar beschouwd en dateert uit het jaar 1899. Tot 1996 zetelde hier de arrondissementsrechtbank en het kantongerecht. Het interieur van het Gerechtsgebouw kent een zeer rijke afwerking van het interieur die grotendeels nog oorspronkelijk is. Naast de voornoemde kantoorruimte zijn er parkeerplekken voor verhuur beschikbaar. Het gebouw is op dit moment in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw.

Op 16 juli 1941 wist de bemanning een neerstortende Britse bommenwerper zo te manoeuvreren dat het niet op de huizen terechtkwam, maar in de Noordsingel. Daarbij werd het Gerechtsgebouw zwaar beschadigd. Een groep bewoners van de singel heeft hier in 1946 een gedenkteken opgericht.

Het gerechtsgebouw telt een kelder, twee bouwlagen en een kapverdieping onder met leien bedekte schild- en zadeldaken. Het negentien vensterassen brede en van oorsprong vier vensterassen diepe gebouw heeft een klassieke, streng symmetrische opbouw, bestaande uit een brede middenrisaliet van drie vensterassen, geflankeerd door zijvleugels van middenrisalieten en smallere hoekrisalieten, beide van één vensteras. De voor- en zijgevels zijn boven een natuurstenen plint opgetrokken in gele verblendsteen met banden en rollagen van rode verblendsteen. Natuursteen is veelvuldig toegepast voor hoek- en sluitstenen, consoles, diamantblokken, speklagen en cordonlijsten. De gevels zijn verticaal geleed door gemetselde pilasters in kolossale orde met basementen en kapitelen aan weerszijden van alle vensters.

De ingangspartij is aan de bovenzijde afgesloten door een groot fronton met in het timpaan een reliëf met twee leeuwen die het wapenschild van Nederland dragen. Voorts, in gouden letters, de inititalen van de architect: ‘W.C.M.’ Het fronton wordt bekroond door drie witgeverfde gebeeldhouwde figuren: op de nok van het fronton Vrouwe Justitia met weegschaal en zwaard, links een rechtsgeleerde met boeken en rechts een knielende smekeling. De middenrisalieten in de zijvleugels bevatten links en rechts respectievelijk de toegangen tot de Arrondissementsrechtbank en het Kantongerecht.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen