Wij zoeken nog dj's M/V ben jij dj of wil je dj worden iedereen is welkom heb jij zin of tijd mail me janelburg@hotmail.nl of zoek ons op, op de chat elders op deze site

Achterklooster bij de Vijversteeg, 1929

Gezicht op het Achterklooster bij de Vijversteeg, maart 1929. Rechts de Galvanische fabriek- Electra- Vernikkelen-verzilveren-Vergulden-Bronzen.

Het Achterklooster dankt zijn naam aan het klooster van de Predikheren of Dominicanen aan de Hoogstraat. Het klooster is in 1444 gebouwd, in 1563 grotendeels door brand verwoest, daarna gedeeltelijk herbouwd, doch na de Reformatie opgeheven. Reeds in 1539 wordt als plaatsbepaling gebruikt: ‘achter ‘t clooster van de prekers’, later bij verkorting ‘achter het klooster’ of kortweg ‘Achterklooster’ genoemd. Hoewel er verschillende andere kloosters waren, kon dit niet tot verwarring aanleiding geven, omdat met het klooster steeds dit convent als het grootste werd bedoeld.

De oudste naam is Korte Kipsloot naar de gelijknamige gracht, die ook wel Rotte wordt genoemd. Later vonden we daarvoor de naam Achterkloostergracht, die evenals de Kipsloot, in 1860/61 is gedempt. Dat n 1576 een enkele maal ‘achter het gasthuis’ wordt aangetroffen is alleszins verklaarbaar. Op het terrein van het klooster verrezen na 1572 het Gasthuis, het Pest- en Dolhuis en het Oudevrouwenhuis. Het oorspronkelijke achterklooster liep van de Goudsewagenstraat naar het Oostplein en lag in het verlengde van de (vroegere) Kipstraat.

De foto komt uit de fotocollectie van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

met medewerking van Rotterdam van toen